Brochure Ruimte voor de koeHolland Gala in KeulenWelzijn van melkvee blijkt meetbaarZuivel zorgt ervoorTips voor rondleidingenVrees voor ontwrichting Europese zuivelmarktConferentie melkveehouderij 26 mei 2004'Dossier NZO'Nieuw: FitFoodKoken met kokkies!Nieuw: multi-culti kookboekNieuw: KOOK! op eigen benenCongres: 'Zuivel de gezonde keus'Courage voor innovatie in de melkveehouderijReductie uierontsteking koeienKwaliteitsborging zaak van zuivelondernemingenVWA verklaart melk veiligVerklaring LNV-minister VeermanWetenschappers positief over rol zuivel
 «Brochure Ruimte voor de koe1 april 2004
Op verzoek van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) heeft Praktijkonderzoek Veehouderij de brochure 'Ruimte voor de koe' samengesteld. Deze publicatie is allereerst bedoeld voor melkveehouders.
Downloads

Brochure
 
Rapport 'Meten van welzijn'
  
 «Holland Gala in Keulen1 april 2004
Frau Antje timmert op originele wijze aan de weg in Duitsland. Zo ontwikkelde zij onder meer een bijzondere actie om aandacht te vestigen op de kaas 'Pikantje van Antje' tijdens het Holland-Gala van 20 maart jl.
Downloads

Persbericht
 
  
 «Welzijn van melkvee blijkt meetbaar1 april 2004
Het is mogelijk om het welzijn van melkvee te toetsen. Dit blijkt uit een praktijktest die tussen 1 maart en 1 juni 2003 is uitgevoerd bij 50 melkveebedrijven. De resultaten van deze test zijn samengevat in het rapport 'Meten van dierenwelzijn op melkveebedrijven', wat u hieronder kunt bekijken en/of downloaden.
Downloads

Rapport praktijktest
 
  
 «Zuivel zorgt ervoor27 april 2004
Door middel van bezoeken aan melkveebedrijven komen stadsbewoners en overige geïnteresseerden meer te weten over de verantwoorde, veilige en zorgvuldige wijze waarop de grondstof melk wordt geproduceerd en vervolgens wordt verwerkt tot smakelijke en gezonde producten. De Nederlandse Zuivel Organisatie gaat deze melkveehouders een handje helpen. Zij krijgen de brochure ‘Zuivel zorgt ervoor’  ter beschikking, om mee te geven aan bezoekers.
Downloads

Persbericht
 
  
 «Tips voor rondleidingen18 mei 2004
Goed boeren is een vak, een goede gastvrouw of -heer zijn is een ander vak. Maatschappij en burgers tonen meer interesse voor wat er op de boerderij gebeurt. Daarom is het nodig om ze op de juiste wijze tegemoet te treden. Een bezoek aan de boerderij is voor veel burgers een belevenis. Zorg dat ze een goede indruk krijgen en je hebt er weer ambassadeurs bij.

Voor meer informatie, zie ook:
Downloads

Alle tips
 
  
 «Vrees voor ontwrichting Europese zuivelmarkt18 mei 2004
In reactie op het voorstel van de Europese Commissie om de exportsubsidies op alle landbouwproducten ter waarde van 2,8 miljard euro af te schaffen, waarschuwt de NZO voor nieuwe zuivelhervormingen. Volgens de NZO dienen de concessies die de EU in de WTO-onderhandelingen wil doen, te passen binnen de huidige hervormingen.
Downloads

Standpunt NZO
 
  
 «Conferentie melkveehouderij 26 mei 200428 mei 2004
Op de conferentie ‘Ruimte voor Koeien, de melkveehouderij in het landelijk gebied' d.d. 26 mei 2004 in Beesd werden onderstaande conclusies getrokken door de voorzitter, in aanwezigheid van de vertegenwoordigers van alle provincies, LNV en VROM.
Downloads

Voorzitterconclusies
 
  
 «'Dossier NZO'28 mei 2004
Het magazine ZuivelZicht van deze maand (nummer 9, 19 mei 2004) bevat onder meer een 16-pagina's tellende special over de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO).  Aan de hand van interviews met directeur ir. Kees Pette en diverse medewerkers worden verschillende onderwerpen belicht: van fusie en wetgeving tot communicatiestrategieën en publicaties.

Bekijk de special door te klikken op het onderstaande .pdf-bestand, of ga voor meer informatie naar www.zuivelzicht.nl.
Downloads

Dossier NZO
 
  
 «Nieuw: FitFood4 mei 2004
'FitFood' (ISBN 90 6611 259 X) is voor € 8,95 verkrijgbaar in boekhandel en warenhuizen.

Tips en tabellen
'FitFood' bevat veel praktische informatie over de oorzaken van overgewicht en de manier waarop daartegen gestreden kan worden. Daarnaast wordt de basis van een gezonde voeding behandeld en wordt gewezen op het belang van voldoende dagelijkse beweging. De informatie wordt vooral verstrekt in de vorm van tips en tabellen. Om het belang van bewegen te onderstrepen, staan er in het boek fietsroutes, die langs aantrekkelijke plekjes op het boerenland voeren.

Slank, slanker, slankst
'FitFood' behandelt ook de betekenis van vitamines en mineralen. De belangrijkste worden uitgebreid besproken, inclusief de natuurlijke bronnen van deze voedingsstoffen en de dagelijks aanbevolen hoeveelheden.

Hoofdschotel vormen de meer dan 80 recepten voor slanke en gezonde gerechten, van ontbijt tot avondmaaltijd, van tussendoortjes tot en met toetjes. Op alle receptenpagina’s staan bovendien nog eens feiten over voeding vermeld, evenals receptentips. Bij elk recept staat de categorie vermeld: slank, slanker, slankst.
Downloads

 
  
 «Koken met kokkies!4 juni 2004
Ben je tussen de 10 en 14 jaar, hou je van lekker eten én van lekker koken en wil je iemand verrassen? Dan  is www.kokkiesonline.nl echt iets voor jou: een nieuwe kinderkooksite met handige informatie over koken en bijzondere recepten.

Kookboek
Er is ook een origineel kookboek van 'Kokkies!' (leuk als cadeautje, zowel voor jezelf als voor iemand anders!). Dit boek is verkrijgbaar in boekhandels en warenhuizen voor € 7,95 (ISBN-nummer: 90.6611.468.1).
Downloads

 
  
 «Nieuw: multi-culti kookboek4 juni 2004
De Nederlandse keuken wordt steeds meer beïnvloed door nieuwe ingrediënten en smaakmakers uit de buitenlandse keukens. Multi-culti koken, het nieuwste kookboekje van de Nederlandse Zuivel Organisatie (in samenwerking met Inmerc bv) sluit daar geheel op aan, met een selectie van verrasende recepten uit Turkije, Marokko, de Antillen en Suriname.

In Multi-culti koken vindt u maar liefst 80 recepten voor kleurrijke en smaakvolle voor-, hoofd- en nagerechten. Van melkpudding met rozenwater en gevulde aubergine tot pastechi en bojo; elk gerecht is een belevenis!

Multi-culti koken is verkrijgbaar bij boekhandel en warenhuis. Prijs: € 3,95 - ISBN 90 6611 278 6.
Downloads

 
  
 «Nieuw: KOOK! op eigen benen4 juni 2004
Extra attractie: Fokke en Sukke. De titel: KOOK! op eigen benen.

Voor wie het nog niet duidelijk mocht zijn, het gaat hier over een kookboek voor jongeren die zelfstandig (gaan) wonen en zelf voor hun eten zorgen. Het is gemaakt op initiatief van de Nederlandse Zuivel Organisatie die lekkere en gezonde voeding aanprijst, met zuivelproducten als noodzakelijk ingrediënt van de ruim 80 recepten.
Downloads

 
Persbericht
  
 «Congres: 'Zuivel de gezonde keus'30 augustus 2004

De nieuwste ontwikkelingen in het onderzoek naar zuivel, voeding en gezondheid komen aan de orde op een congres dat de NZO op 4 november in Utrecht organiseert. Het symposium is bestemd voor medische en voedingskundige opinieleiders, huisartsen, medisch specialisten, voedingsdeskundigen, diëtisten en professionals werkzaam bij overheid en bedrijfsleven.

In het eerste deel van het programma zal er aandacht worden besteed aan de plaats van zuivel in het voedingspatroon. In het tweede deel van het ochtendprogramma staat voedingsvet centraal, met onder meer een presentatie over de relatie tussen voedingsvet en het metabool syndroom. Het middagprogramma zal gewijd zijn aan gezond gewicht met presentaties over het belang van een verantwoord voedingspatroon en voldoende beweging. De dag wordt afgesloten met een paneldiscussie en het beantwoorden van vragen.

Aanmelden kan hier.

Downloads

Volledige programma
 
  
 «Courage voor innovatie in de melkveehouderij1 oktober 2004
De Nederlandse Zuivel Organisatie is een van de initiatiefnemers van Courage, de stichting voor Innovatie in de melkveehouderij. Courage is begin dit jaar opgericht door de NZO, LTO Nederland en het Innovatienetwerk Groene Ruimte en Agrocluster. Projectleider is Carel de Vries.

In de eerste helft van 2004 hebben meer dan twintig deskundigen in interviews hun visie gegeven op de toekomst van de melkveesector. De deskundigen zijn werkzaam in of rondom de zuivelsector. Daarnaast zijn in discussie-sessies de wensen en beelden geïnventariseerd van allerlei groeperingen. Als afsluiting van de oriëntatiefase is op 29 september de startbijeenkomst gehouden. Een kleine vijftig opinieleiders uit melkveehouderij, zuivelindustrie, beleid en wetenschap hebben hun visie gegeven op de toekomst van de sector.

Hierna stelt het bestuur van Courage de innovatieagenda vast. Dit moet leiden tot projecten die bijdragen aan een sterke positie van de Nederlandse melkveehouderij in 2025.

Meer informatie op: www.courage2025.nl
Downloads

 
  
 «Reductie uierontsteking koeien12 oktober 2004
Gezamenlijk persbericht van LTO en NZO

LTO Rundveehouderij en de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) hebben de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) de opdracht gegeven een geïntegreerd plan te ontwikkelen, waardoor  in Nederland uierontsteking of mastitis wordt teruggedrongen  Met het plan, dat een looptijd heeft van vijf jaar, is een bedrag gemoeid van negen miljoen euro. De doelstelling is het aantal mastitisgevallen gedurende die periode met ten minste 10% te verminderen.

LTO en NZO hebben diergezondheid en dierenwelzijn hoog in het vaandel staan. Bij melkkoeien worden diergezondheid en dierenwelzijn negatief beïnvloed door de aanwezigheid van mastitis. Dierenwelzijn en economie gaan hier overigens hand in hand. Uierontsteking berokkent de Nederlandse melkveehouders een schade die jaarlijks wordt geschat op meer dan 100 miljoen euro.

In hoofdlijnen bestaat het plan uit drie sporen. Het eerste spoor bestaat uit het direct en op praktische wijze terugdringen van de uierontsteking op melkveebedrijven, die zijn aangesloten bij tien dierenartspraktijken. Gebruikmakend van de aanwezige kennis moet daarbij duidelijk worden gemaakt dat mastitis kan worden teruggedrongen. De komende jaren wordt dit aantal van 10 praktijken stap voor stap uitgebouwd naar alle dierenartspraktijken in Nederland. In het tweede spoor wordt nieuwe praktijkgerichte kennis ontwikkeld en ingevoerd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de kennis van een panel van experts op mastitisgebied (Nationale Mastitis Onderzoeks Commissie). Het derde spoor houdt de oprichting van een Nederlands uiergezondheidscentrum in. Die fungeert enerzijds als ‘duwer en trekker’ en kennisbron inzake mastitis en anderzijds moet die de duurzame aanpak van uierontsteking garanderen.

Om een geïntegreerde aanpak van de uierontsteking te waarborgen, gaat de GD intensief samenwerken met onder andere Animal Science Group, Faculteit Diergeneeskunde, NIZO Food Research, CR Delta, alsmede internationaal met onderzoeksinstellingen in onder andere Canada en de Verenigde Staten.

Den Haag/Zoetermeer, 12 oktober 2004.

Aan de redactie:
Voor info kan contact worden opgenomen met:

LTO Nederland, Jack Luiten, kantoor 070-3382721 of mobiel 06-53.73.60.17

NZO, Tiny Brouwers, kantoor: 079-3430.304 of mobiel: 06-51.10.85.63
Downloads

 
  
 «Kwaliteitsborging zaak van zuivelondernemingen20 oktober 2004
De borging van de kwaliteit van boerderijmelk valt per 1 januari 2005 onder de verantwoordelijkheid van de afzonderlijke zuivelondernemingen. Tot deze conclusie komen de zuivelondernemingen, verenigd in de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en LTO Rundveehouderij naar aanleiding van rechterlijke uitspraken over Keten Kwaliteit Melk.
Tot 1 januari 2005 geldt nog de verordening Integrale Borging Kwaliteit Boerderijmelk van het Pro-ductschap Zuivel. De invulling en uitvoering van de verordening is overgelaten aan de Stichting KKM. Deze zomer oordeelde het College van Beroep voor het Bedrijfsleven het onjuist te vinden dat de uitvoering van deze publieke taken aan een private organisatie is gedelegeerd. Deze rechter gaf de sector tot 1 januari 2005 de tijd om het systeem aan te passen.

NZO en LTO vinden de borging van een zorgvuldige, veilige en verantwoorde productie van melk ook in de toekomst van belang. Daarom wordt voorgesteld de borging van de kwaliteit van boerderijmelk vanaf 2005 privaatrechtelijk te regelen. De afzonderlijke ondernemingen kunnen dit opne-men in hun leveringsvoorwaarden. De basis voor deze kwaliteitsregels wordt gevormd door de bestaande hygiënewetgeving en de nieuwe Algemene Levensmiddelen Verordening EU 178/2002.

Andere overwegingen die tot dit besluit hebben geleid zijn:
 • de zuivelondernemingen hebben hun eigen verantwoordelijkheid ten opzichte van afnemers die garanties eisen ten aanzien van de kwaliteit van de grondstof;
 • uit verschillende rechterlijke uitspraken blijkt dat KKM ook nu reeds als een privaatrechtelijk systeem wordt beschouwd;
 • de Algemene Levensmiddelen Verordening van de Europese Unie stelt per 1 januari 2005 eisen aan de ondernemingen ten aanzien van de veiligheid en traceerbaarheid van voedingsmid-delen in alle stadia van productie, verwerking en distributie.
 • Individuele ondernemingen zullen met hun melkveehouders communiceren over wat er juridisch en praktisch verandert.
2719 EK Zoetermeer, 14 oktober 2004

Aan de redactie:
Voor aanvullende informatie kan contact opgenomen worden met:
LTO Nederland, Jack Luiten, kantoor 070-3382721 of mobiel 06-53736017
NZO, Aad Vernooij, kantoor 079-3430319 of mobiel 06-51610006
Downloads

 
  
 «VWA verklaart melk veilig3 november 2004
De Nederlandse zuivelindustrie heeft kennis genomen van de verklaring van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit, waaruit blijkt dat er ten aanzien van melk geen gevaar is voor de volksgezondheid.

De VWA heeft de bron van de dioxineverontreiniging opgespoord. De VWA heeft vanaf het begin aangegeven dat de zuivelproducten die door de Nederlandse zuivelondernemingen op de markt zijn gebracht volkomen veilig zijn en geen enkel gevaar vormen voor de volksgezondheid.

Uit voorzorg blijft de zuivelindustrie de melk van ongeveer 50 melkveebedrijven die aardappelrestproducten van het fritesbedrijf uit Lelystad hebben ontvangen, apart ophalen. Zowel uit de analyseresultaten van de VWA als van de zuivelindustrie blijkt overigens dat er geen verhoogde concentraties dioxine zijn aangetroffen in de melk die afkomstig is van de melkveebedrijven die aardappelrestproducten hebben afgenomen.

Zoetermeer, 3 november 2004

Redactie:
Voor aanvullende informatie kan contact opgenomen worden met Tiny Brouwers van de NZO, telefoon: 079-3430304, e-mail: brouwers@nzo.nl
Downloads

 
  
 «Verklaring LNV-minister Veerman4 november 2004
LNV-minister Veerman in Tweede Kamer: ‘Melk en zuivel geen enkel gevaar voor volksgezondheid’

‘Er is geen enkele reden te veronderstellen dat melk en zuivelproducten een gevaar zouden zijn voor de volksgezondheid’. Dat zei minister dr. C.P. Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit donderdag 4 november om 14.00 uur in de Tweede Kamer.

Hij kwam met deze mededeling in het reguliere overleg met de vaste commissie van landbouw uit de Tweede Kamer. De minister deed zijn uitspraak naar aanleiding van een blokkade uit voorzorg van zo’n 140 veehouderijbedrijven in verband met een mogelijke dioxinebesmetting van veevoer. Het gaat hierbij overigens niet om melkveebedrijven, maar om bedrijven met varkens, mestrunderen, schapen en/of geiten.

Tevoren had minister Veerman de Kamer ook schriftelijk geïnformeerd over het aantreffen van aardappelrestproducten met een verhoogde concentratie dioxine bij een fritesfabriek in Lelystad. Deze fritesfabriek heeft de restproducten aan een veevoederbedrijf geleverd.

Minister Veerman herhaalde het standpunt dat al eerder door de Voedsel- en Waren Autoriteit (VWA) was gecommuniceerd: de zuivelproducten die door de Nederlandse zuivelondernemingen op de markt worden gebracht, zijn volkomen veilig en vormen geen enkel gevaar voor de volksgezondheid. ‘Met betrekking tot melk en zuivelproducten is er derhalve geen reden tot bezorgdheid’, concludeerde de bewindsman tot slot in de Tweede Kamer.
Downloads

 
  
 «Wetenschappers positief over rol zuivel8 november 2004
Dagelijks zuivelgebruik is van belang om botontkalking te voorkomen en het lijkt gunstig voor de bloeddruk. Verder zijn er vergaande aanwijzingen dat zuivel bij obese mensen, in combinatie met een beperking van de energie-inname van 500 kcal/dag, een zekere bescherming biedt tegen overgewicht al dan niet in combinatie met diabetes en hart- en vaatziekten. Ook bij het verminderen van de kans op darmkanker lijkt voor zuivel een rol weggelegd. Dit zijn de conclusies van vooraanstaande wetenschappers die op 4 november in Utrecht spraken op het NZO symposium “Zuivel: de gezonde keuze”.

'Zuivel kan die belangrijke rol spelen in de voeding omdat het een productgroep is met een hoge dichtheid aan voedingsstoffen,’ aldus dr. K. Hulshof van TNO-Voeding. ‘Zuivel bevat vele belangrijke voedingsstoffen. Het levert bijvoorbeeld een substantiële bijdrage aan de dagelijkse inname van eiwit, calcium, vitamine B2 en vitamine B12.’ Binnen de zuivelgroep is wel een duidelijke verschuiving te zien van volle naar halfvolle en magere producten. Wetenschappers en voedingskundigen zijn zeer positief over deze verandering. Het draagt namelijk bij aan een gezondere vetzuursamenstelling van de voeding en daarmee aan de volksgezondheid.

Overgewicht
Een van de grote gezondheidsproblemen van dit moment is de toename aan overgewicht in de bevolking. En overgewicht leidt tot andere ziektes als diabetes en hart- en vaatziekten. Uit onderzoek blijkt dat zuivel een positief effect heeft in een dieet dat is gericht op gewichtsbeheersing. Er zijn volgens prof. dr. W. Saris van de Universiteit Maastricht duidelijke aanwijzingen dat een adequate zuivelinname meewerkt aan reductie van overgewicht. ‘Welke componenten uit zuivel daarvoor allemaal verantwoordelijk zijn is nog niet duidelijk. Lange tijd is gedacht aan calcium, maar recent onderzoek kan dit niet bevestigen.’  Nu is de aandacht gevestigd op de eiwitten in melk. Deze eiwitten zorgen waarschijnlijk voor een hoge verzadigingswaarde, waardoor mensen minder gaan eten, en dus afvallen.

Darmkanker
Onderzoek toont aan dat er bij een hoge melkinname een duidelijk lagere kans bestaat op het krijgen van dikke darmkanker dan bij een lage melkinname. Men denkt dat dit wordt veroorzaakt door het hoge calciumgehalte van melk. Mocht die relatie duidelijk aangetoond worden, dan zou een dagelijks gebruik van 1000 mg calcium of meer uit melk (= ruim drie glazen) leiden tot tien tot vijftien procent minder gevallen van dikke darmkanker per jaar. Jaarlijks overlijden in Nederland ruim 4000 mensen aan dikke darmkanker.

Zoetermeer, 5 november 2004
Voor aanvullende informatie kan contact opgenomen worden met Aad Vernooij van de NZO, telefoon: (079) 343 03 19, e-mail: vernooij@nzo.nl
Downloads

 
  
Nederlandse melk en zuivelproducten veilig voor consumptie  «Nederlandse melk en zuivelproducten veilig voor consumptie11 november 2004Nederlandse melk en zuivelproducten zijn absoluut veilig voor menselijke consumptie. Dat heeft de Chief Veterinary Officer (CVO) van het Nederlandse Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel-kwaliteit (LNV) heden verklaard. Momenteel zijn alle dioxinetesten, uitgevoerd op boerderijmelk en zuivelproducten, negatief. Het dioxinegehalte daarin beweegt zich volgens de CVO ruim onder de door de Europese Unie toegestane maximale niveaus. De CVO van het Ministerie van LNV benadrukt in zijn verklaring dat er ook volgens het Netherlands Institute of Public Health and Environmental Protection (RIVM) geen enkel gevaar is voor de volksgezondheid met betrekking tot de consumptie van melk en zuivelproducten.

De NZO wijst op deze verklaring van het Ministerie van LNV, dat melk en zuivelproducten veilig zijn, omdat de afgelopen dagen verwarring is ontstaan naar aanleiding van de berichtgeving door de overheid. Zoals bekend is er dioxine aangetroffen in aardappelrestproducten van de fritesindustrie.

Het Nederlandse Ministerie van LNV heeft meegedeeld dat er per 9 november jl. zo’n 197 veebedrijven uit voorzorg vanwege de verontreiniging van mergelklei met dioxine zijn geblokkeerd om het dioxinegehalte in het vlees van het vee vast te stellen. Het betreft de twee bij Lelystad in oktober geblokkeerde melkveebedrijven. De 195 overige bedrijven houden zich bezig met de productie van varkens, meststieren, vleeskalveren, schapen en geiten. In het geval dat het gemengde bedrijven betreft is de melk van deze bedrijven niet geblokkeerd.

De Nederlandse zuivelondernemingen halen uit voorzorg en met name uit het oogpunt van bescherming van de exportpositie de melk van ongeveer 50 melkveebedrijven, die aardappelrestproducten uit het productieproces van fritesfabrieken hebben ontvangen, apart op. De melk van deze melkveebedrijven is steeds door gecertificeerde bedrijven bemonsterd op dioxine. Het dioxinegehalte in deze melk ligt duidelijk onder de EU-norm.

Op grond van de uitspraken van de CVO van het Nederlandse ministerie van LNV en op basis van de eigen analyseresultaten van melkmonsters concludeert ook de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) dat Nederlandse zuivelproducten buiten iedere verdenking staan. Dat kan de zuivelindustrie dankzij de door haar genomen maatregelen blijven garanderen.

Redactie:
Voor aanvullende informatie kan contact opgenomen worden met Tiny Brouwers van de NZO, telefoon: (079) 343 03 04, e-mail: brouwers@nzo.nl  mobiel 06 51 10 85 63
Zoetermeer 10 november 2004  Downloads

 
  
Je lijf schreeuwt om zuivel  «Je lijf schreeuwt om zuivel8 december 2004Op 8 december 2004 is de Nederlandse Zuivel Organisatie gestart met een nieuwe voorlichtingscampagne onder de noemer ‘Je lijf schreeuwt om zuivel’.

De boodschap van de campagne is dat een gezond voedingspatroon zonder zuivel moeilijk te realiseren is. Duidelijk wordt dat voedingsstoffen in zuivel per persoon en per lichaamsfunctie weer een ander belang dienen. Uiteindelijk beoogt de campagne de kennis over en de werking van voedingsstoffen in zuivel vergroten. 

Consumenten weten nog wel dat zuivel gezond is. Maar vaak niet meer waarom. Voor velen is alleen calcium het onderscheidende element, terwijl dat vaak aan andere producten wordt toegevoegd. Het imago staat tevens onder druk vanwege het accent op vet in de openbare discussie over gezonde voeding. Hierbij wordt het vetgehalte van zuivelproducten regelmatig als voorbeeld gebruikt. Terwijl deze producten juist een hoge dichtheid aan essentiële voedingsstoffen hebben in relatie tot de hoeveelheid energie die ze leveren.

De laatste decennia heeft wetenschappelijk onderzoek vele positieve effecten van zuivel aangetoond. Zo blijkt dagelijks zuivelgebruik gunstige effecten te hebben op de bloeddruk, de gewichtsbeheersing, het voorkomen van diabetes, hart- en vaatziekten en darmkanker. Daarom is gekozen voor een spraakmakende campagne waarmee alle volwassen Nederlanders moeten worden bereikt.

De campagne bestaat uit vijf verschillende televisiecommercials en acht verschillende advertenties. De commercials worden uitgezonden op Nederland 1, 2, 3, SBS 6, NET 5 en Veronica. En later ook op RTL 4/5 en Yorin. De advertenties verschijnen onder andere in Libelle, Viva, Flair, Vriendin, Santé en Beau Monde.

Naast deze campagne blijft de NZO zich richten tot specifieke doelgroepen zoals zwangeren, ouders met jonge kinderen en senioren. Dit doen we onder andere met brochures, het kookboek Fit Food en diverse internetsites: zuivelonline.nl; de meest complete consumentensite over zuivel, zuivelengezondheid.nl; een informatieve site voor artsen en diëtisten en gezondebasis.nl voor ouders van jongeren met (een dreigend) overgewicht.Downloads

 
  
Gold Gala en retro-Butter van Antje  «Gold Gala en retro-Butter van Antje8 maart 2005Onder het motto “al meer dan 40 jaar het beste van Antje” wordt tussen februari en april winkelpromotie voor Beste Butter van Antje gehouden. Tijdens deze actie wordt de boter in een speciale retro-verpakking verkocht.  Daarop staat het allereerste Frau Antje-logo afgebeeld dat van 1961 dateert.  Aan de actie is een wedstrijd verbonden waarmee consumenten prijzen kunnen winnen. De actie wordt ondersteund door radioreclame.

Op 9 april 2005 zal het “Frau Antjes Gold Gala” in Keulen plaatsvinden. Voor dit evenement hebben zich tienduizenden consumenten aangemeld. Zij deden in het najaar van 2004 mee aan een promotie-actie voor Pikantje van Antje op de winkelvloer, ook begeleid met radiospots. Uiteindelijk krijgen duizend gelukkigen een uitnodiging voor het gala.

Beste Butter van Antje en Pikantje van Antje zijn gezamenlijke merkconcepten van de Nederlandse zuivelindustrie en -handel. Producenten en handel brengen ze in Duitsland op de markt onder deze collectieve merknaam. De Nederlandse Zuivel Organisatie is licentiehouder en verzorgt de marketingcommunicatie. Pikantje van Antje is een vier maanden gerijpte Goudse kaas, die vooral vers-van-het-mes wordt verkocht. Daarnaast zijn er  voorverpakte stukken in de handel en plakjes in een hersluitbare 150-grams-verpakking. Beste Butter van Antje is een goed smeerbare boter, bereid van uitsluitend zomerroom.Downloads

 
  
Zuivelindustrie voorstander van weidegang  «Zuivelindustrie voorstander van weidegang15 april 2005De Nederlandse zuivelindustrie is voorstander van weidegang voor melkvee. Koeien in de wei horen bij het Nederlandse landschap en verhogen de zichtbaarheid van de melkveehouderij. Dit is het standpunt van de Nederlandse Zuivel Organisatie, de branche-organisatie van de Nederlandse zuivelindustrie.

De discussie over weidegang dient volgens de NZO plaats te vinden binnen de context van een duurzame melkveehouderij in Nederland. Behalve economische duurzaamheid spelen dierenwelzijn, sociaal verantwoorde omstandigheden, milieu en landschap een belangrijke rol. De sector is graag bereid om met anderen in gesprek te gaan over de duurzame melkveehouderij. Weidegang kan één van de aspecten zijn.

Zuivelondernemingen wijzen in hun contacten met melkveehouders op de voordelen van weidegang. De Nederlandse melkveehouders die primair verantwoordelijk zijn voor hun eigen bedrijfsvoering, laten in grote meerderheid (circa 85 procent) hun koeien in de wei lopen. Ook in de toekomst zullen zij dat in meerderheid blijven doen. Sommigen kiezen er om uiteenlopende redenen voor om hun koeien het jaar rond op stal te houden. Uit een recent rapport (van LEI-DLO) blijkt overigens dat het nieuwe mestbeleid nauwelijks behoeft te leiden tot het opstallen van meer koeien.
De zichtbaarheid van koeien in het landschap neemt wél af vanwege de daling van het aantal melkveebedrijven en het aantal koeien.
Downloads

 
  
Verklaring naar aanleiding van de uitzending van TROS-Radar  «Verklaring naar aanleiding van de uitzending van TROS-Radar25 april 2005Melk blijft een aanbevolen voedingsmiddel

Onafhankelijke voedingsautoriteiten, zoals het Voedingscentrum in Nederland en de Amerikaanse FDA, vinden melk en zuivelproducten een aanbevolen voedingsmiddel. De negatieve aspecten van melk die door Amerikaanse wetenschappers zijn genoemd in het tv-programma TROS-Radar op maandag 25 april, krijgen dan ook geen ondersteuning in de rest van de wetenschappelijke wereld.

Zowel in de Verenigde Staten als in Europa behoort melk tot de basisvoedingsmiddelen.
De Amerikaanse voedingsautoriteit FDA geeft als aanbeveling: drie “porties” zuivel per dag.
In Nederland wordt door het Voedingscentrum melk aanbevolen voor alle leeftijdsgroepen. Zo luidt het advies voor 20-50 jarigen om dagelijks 400 ml melk en/of melkproducten te consumeren.
Zie ook de website van het Voedingscentrum: www.voedingscentrum.nl.

De voorlichting van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) over melk en zuivelproducten is gebaseerd op de Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad en de voedingsadviezen van het Voedingscentrum. Deze voorlichting van de NZO is niet bedoeld om de consument aan te zetten tot overmatige consumptie. Bovendien wordt in deze voorlichting ook gewezen op aspecten als lactose-intolerantie, melkeiwitallergie en verzadigde vetten.
Downloads

 
  
Onderhandelingsresultaat CAO's zuivelindustrie  «Onderhandelingsresultaat CAO's zuivelindustrie10 mei 2005Vakorganisaties (FNV Bondgenoten, CNV BedrijvenBond, de Unie) en werkgevers verenigd in de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) hebben 21 april jl. in Amersfoort een onderhandelingsresultaat bereikt voor de CAO’s voor de zuivelindustrie. Deze nieuwe CAO 1 en de CAO voor het Hoger Personeel –van toepassing op circa 8.000 medewerkers- hebben een looptijd tot en met 31 maart 2006. Partijen leggen het resultaat met een positief advies voor aan hun achterbannen.

In het kader van het akkoord worden de salarisschalen met terugwerkende kracht tot 1 april jl. met 1,25% verhoogd.

Daarnaast hebben de partijen in verband met de wettelijke maatregelen inzake vervroegd uittreden (Flexuz en Prepensioen) besloten tot een nadere studie. In dit kader zullen ook de mogelijkheden van een levensloopregeling worden bezien. Partijen bij de CAO’s gaan vervolgens op basis van de studie-uitkomsten nader overleggen. Besluitvorming over aanpassingsvoorstellen moet plaatsvinden vóór 1 januari 2006.

Partijen hebben tevens afspraken gemaakt m.b.t. loondoorbetaling tijdens de eerste twee jaar van ziekte bij de werknemer. Gedurende het eerste jaar ontvangt de werknemer 100% salaris, de eerste helft van het tweede jaar 90% en de tweede helft van het tweede jaar 80%.

Werkgevers werken de lopende studie over het ouderenbeleid in de zuivelindustrie uit en presenteren de uitkomsten daarvan nog dit jaar aan de vakorganisaties. Intussen blijft de zogeheten (tijdelijke) 58-jarigen regeling (gemiddelde werkweek van 32 resp. 34 uur voor CAO-1-werknemers en voor het CAO Hoger Personeel) tot 1 april 2006 in zijn huidige vorm gehandhaafd.

Downloads

 
  
Factsheets toewijzing landbouwsubsidies aan zuivel  «Factsheets toewijzing landbouwsubsidies aan zuivel16 september 2005De Nederlandse zuivelindustrie, verenigd in de Nederlandse Zuivel Organisatie, heeft factsheets opgesteld over een aantal achtergronden met betrekking tot de toewijzing van EU-landbouwsubsidies aan Nederlandse zuivelondernemingen
De factsheets maken het effect van de in de tweede helft van 2004 in gang gezette EU-zuivelhervorming duidelijk zichtbaar. In twee jaar tijd is bijvoorbeeld de exportsteun per kg zuivelproduct meer dan gehalveerd. Deze steun zal mede in het licht van de komende WTO-onderhandelingen verder dalen. Een en ander maakt duidelijk dat de Nederlandse zuivelindustrie snel en adequaat inspeelt op de politieke besluitvorming in de Europese Unie.

De Nederlandse zuivelindustrie is een dynamische industrie, die jaarlijks 11 miljard kg melk verwerkt, afkomstig van de Nederlandse melkveehouders, tot een reeks kwalitatief hoogwaardige zuivelproducten, veelal onder merk, die hun afnemers vinden in Nederland, binnen en buiten de Europese Unie. De productiewaarde van de Nederlandse zuivelindustrie bedraagt ongeveer € 5,1 miljard.

Meer informatie op de website van Campina .Downloads

EU-zuivelsteun: cijfers op een rij
 
EU-zuivelsteun: achtergronden en feiten
  
Succesvolle start International Dairy School Wageningen  «Succesvolle start International Dairy School Wageningen28 september 2005De International Dairy School Wageningen, een initiatief van de Nederlandse Zuivel Organisatie en Wageningen Universiteit, kent een succesvolle start. De nieuwe school is deze maand begonnen met 14 studenten, hetgeen voor een opleiding van dit kaliber een hoog aantal is.
De IDS Wageningen stelt studenten uit alle landen in staat een gespecialiseerde MSc (Master of Science)-opleiding Dairy Science en Technology te volgen. Het bijzondere van deze opleiding is dat alle schakels van de zuivelketen aan bod komen, van de primaire productie (melkveehouderij) tot en met de consument. De moderne zuivelindustrie heeft behoefte aan hoger-opgeleiden die vanuit een geïntegreerde ketenaanpak denken.

De school fungeert ook als schakel tussen de zuivelindustrie en het onderwijs en onderzoek in Wageningen en omgeving (Food Valley). Vanuit de NZO worden verschillende onderzoeksprojecten gefinancierd en aangestuurd. De NZO ondersteunt ook bijzondere leerstoelen op het gebied van de voeding, ketenkwaliteit en (voedings)communicatie aan de universiteiten van Wageningen, Nijmegen en Maastricht.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot:

E-mail: info@idswageningen.nl
Tel.:     0317 495 272Downloads

 
  
NZO bezorgd over kwaliteitsaanpak dierenartsen  «NZO bezorgd over kwaliteitsaanpak dierenartsen4 oktober 2005De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) is bezorgd over de veranderingen in het diergeneeskundige kwaliteitsbeleid, waarover op de komende algemene ledenvergadering (7 oktober 2005) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) besloten zal worden. De KNMvD zal geen aanvullende inhoudelijke eisen meer stellen aan de erkende herkauwerdierenarts. Bovendien zal
niet worden vastgehouden aan de eis dat de erkende herkauwerdierenarts werkt vanuit een gecertificeerde praktijk. Daarmee wordt het bestaande kwaliteitsbeleid teruggebracht tot een sterk versoberde versie. Het wordt aan marktpartijen en overheid overgelaten om verdergaande kwaliteitseisen aan dierenartsen te stellen.

De NZO betreurt deze gang van zaken. In de visie van NZO is een solide ketenkwaliteitssysteem een belangrijke steunpilaar voor een gezonde en concurrerende Nederlandse zuivelketen. Alleen door samenwerking, afstemming en borging van alle ketenpartijen kunnen eindproducten van onberispelijke
kwaliteit worden gerealiseerd. De inzet en steun van een kwaliteitsgerichte Nederlandse dierenarts in de zuivelketen is hierin vanzelfsprekend en onontbeerlijk. De NZO ziet een belangrijke rol weggelegd voor de dierenarts die de diergezondheid op melkveebedrijven op een kwaliteitsgerichte, transparante, integere en controleerbare manier ondersteunt. Dit past in het beleid dat alle schakels in de zuivelketen aan objectieve kwaliteitseisen moeten voldoen. De Nederlandse zuivelindustrie onderstreept nog eens deze visie, die zij de afgelopen jaren voortdurend heeft uitgedragen. De NZO hoopt dat het bestaande kwaliteitsdenken onder praktiserende dierenartsen door de voorgestelde aanpassingen niet zal worden ondermijnd en dat er draagvlak blijft bestaan voor een degelijk en transparant diergezondheidsbeleid in de zuivelketen.

Voor aanvullende informatie kan contact opgenomen worden met de NZO, telefoon: (079) 343 03 00.Downloads

 
  
Symposium 'Voeding en Zuivel: de gezonde keuze’  «Symposium 'Voeding en Zuivel: de gezonde keuze’28 oktober 2005Op donderdag 1 december organiseert de Nederlandse Zuivel Organisatie in de Reehorst te Ede het symposium ‘Voeding en zuivel: de gezonde keuze’.
Op dit symposium zullen toponderzoekers de nieuwste wetenschappelijke literatuur over de relatie voeding, zuivel en gezondheid samenvatten en van commentaar voorzien.
De ontwikkelingen op het gebied van voeding en gezondheid gaan in razend tempo. Er gaat geen dag voorbij of we kunnen er over in de krant lezen. Ook de wetenschappelijke tijdschriften staan vol met artikelen met de laatste onderzoeksresultaten. Het kost zelfs specialisten en voedingsexperts veel tijd om alle ontwikkelingen bij te houden en in een groter geheel te plaatsen.

Dit symposium is bestemd voor opinieleiders, huisartsen, medisch specialisten, voedingsdeskundigen, diëtisten en professionals werkzaam bij de overheid en het bedrijfsleven.

In het ochtendprogramma komen aan de orde: mythes en waarheden over voeding en gezondheid (prof. dr. Gertjan Schaafsma); voeding en zuivel in relatie tot het metabool syndroom (Prof. dr. Ronald Mensink, Universiteit van Maastricht); voeding, gewicht en bloeddruk (Dr. Marianne Geleijnse, WUR).
In het middagprogramma: calcium en darmgezondheid (Dr. Roelof van der Meer, WCFS/NIZO); voeding en de preventie van kanker (Dr. Ellen Kampman, WUR). In een afsluitende presentatie zal worden stil gestaan bij de rol die (para)medici hebben in de vertaalslag van deze nieuwste ontwikkelingen naar de consument (Prof. dr. Cees van Woerkum, Communicatiemanagement, WUR)

Meer informatie en inschrijven: www.zuivelengezondheid.nl.
Downloads

 
  
Nieuwe bijzonder hoogleraar voeding en ouderen  «Nieuwe bijzonder hoogleraar voeding en ouderen2 november 2005Prof.dr.ir. Lisette de Groot  is aan Wageningen Universiteit benoemd als bijzonder hoogleraar. Zij heeft als leeropdracht Voedingsfysiologie met bijzondere aandacht voor het verouderingsproces en de oudere mens. Deze bijzondere leerstoel is mede mogelijk gemaakt door de  Nederlandse Zuivel Organisatie. Zij volgt dr. Wya van Staveren op, die vorig jaar met emeritaat ging.
 
Prof.dr.ir. Lisette de Groot (Alphen en Riel, 1960) richt zich binnen haar leeropdracht op de invloed van voeding op het verouderingsproces en de oudere mens en ook op de sociale factoren die bij veroudering van belang zijn. Centraal in haar onderwijs en onderzoek staat in hoeverre adequate voeding en de voedingstoestand bij de oudere mens kunnen bijdragen aan het handhaven van de gezondheid. Het gaat dan vooral om het terugdringen en afremmen van lichamelijke en geestelijke achteruitgang, kortom de kwaliteit van leven. Maar zij besteedt daarbij ook aandacht aan voedselconsumptie, voedselpatronen, voedingsbehoefte en de energiebalans bij de oudere mens.

Lisette de Groot studeerde Humane Voeding in Wageningen, waar zij in 1988 promoveerde. Sinds 2000 is zij universitair hoofddocent bij de leerstoelgroep Humane Voeding van Wageningen Universiteit.Downloads

 
  
Frau Antje bringt Holland  «Frau Antje bringt Holland15 november 2005Het fenomeen Frau Antje is nu ook wetenschappelijk onderzocht. De Duitse studente Sophie Elpers wijdde aan deze bekendste Nederlandse vrouw in Duitsland haar doctoraalscriptie. 'Frau Antje bringt Holland' is de titel van de studie die onlangs in boekvorm is verschenen.

In 1961 verscheen zij voor de eerste keer op de televisie in een reclame voor Nederlandse kaas. Voor die tijd waren er al kaasmeisjes actief in verschillende landen. Alleen in Duitsland kreeg zij ook een voornaam: Frau Antje. Ze was gekleed in een variant op het Volendammer kostuum. Meest opvallende kenmerk is het hoofdkapje met uitstekende punten, in Nederland hul genoemd, in Duitsland aangeduid als Flügelhaube.

Na veertig jaar tv-commercials, advertenties, optredens bij beurzen en evenementen en duizenden foto’s in kranten en tijdschriften is Frau Antje uitgegroeid tot een legendarisch figuur. Ook al is ze niet echt een symbool voor Nederland, ze verwijst er wel naar. Vandaar de conclusie van Sophie Elpers: “Frau Antje bringt Holland”.

Sophie Elpers - Frau Antje bringt Holland, Kulturwissenschaftlichen Betrachtungen eidner Werbefigur in Wandel, Waxmann Verlag, Münster, 2005. (Bonner kleine Reihe zur Alltagskultur, dl. 8.)
Downloads

 
  
Standpunt NZO over WTO-onderhandelingen  «Standpunt NZO over WTO-onderhandelingen28 november 2005Op dit moment zijn onderhandelingen gaande over de liberalisering van de wereldhandel. De Nederlandse zuivelindustrie, verenigd in de NZO, heeft hierover een standpunt bepaald en draagt dit uit bij politici en beleidsbeslissers op dit terrein. Kern van dit standpunt is dat erkend wordt dat er wereldwijd een liberaliseringsproces gaande is, maar dat deze geleidelijk dient plaats te vinden.

De volgnde punten zijn hierbij van belang:

De NZO is met de Europese Commissie van mening dat de geleidelijke afbouw van de exportsteun door de Europese Unie parallel moet lopen met vermindering van de exportsteun die niet EU-landen verlenen aan hun agrarische export
Het allerbelangrijkst is echter dat er geen verdere beperkingen komen in het volume van de exporten met restituties. Als er onverhoopt wél verdere volumebeperkingen komen, zal dat onmiddellijk effecten hebben, namelijk:  tussentijds verlies van exportmarkten  en verstoring van de interne Europese markt.
Overigens staan volumebeperkingen haaks op het doel van de WTO-onderhandelingen, namelijk verruimen van de wereldhandel. Ook na de lopende hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid zijn nog steeds restituties nodig. Gegeven het feit dat het huidige beleid (inclusief quotering) in ieder geval nog tot 2014/2015 geldt, zal de zuivelindustrie nog tot dat tijdstip restituties nodig hebben.

Wat betreft de toegang tot de EU-markt is de NZO van mening dat de Europese Commissie met haar aanbod van november 2005 (verlaging van de importheffingen) tot het uiterste is gegaan. Verdere concessies kunnen leiden tot verstoring van de interne Europese markt.

Downloads

 
  
Brede steun voor koe in de wei  «Brede steun voor koe in de wei7 december 2005Zes organisaties, waaronder de NZO, hebben op 6 december afspraken gemaakt over hoe veehouders de koe in de wei kunnen houden. De afspraken zijn opgenomen in een “startverklaring” waarin de partijen aangeven samen te willen werken. De zes organisaties zijn:  LTO Nederland, de Nederlandse Zuivel Organisatie, het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, de Dierenbescherming, Natuur en Milieu en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Een aantal van de afspraken:
Koe en wij
Op 6 december is ook het project “Koe en wij” van start gegaan. Zestig melkveehouders, verdeeld in vier groepen, gaan in de praktijk uitzoeken hoe beweiding ook in moeilijke omstandigheden bevorderd kan worden. Opdrachtgever voor het project is het ministerie van LNV. De NZO geeft er ondersteuning aan.Downloads

Volledige tekst van de startverklaring
 
  
Mercur voor Je lijf schreeuwt om zuivel  «Mercur voor Je lijf schreeuwt om zuivel9 december 2005De voorlichtingscampagne ”Je lijf schreeuwt om zuivel” van de NZO heeft een Mercur gewonnen. De Mercurs zijn de Oscars van de tijdschriftenwereld. Ze zijn uitgereikt op het Tijdschriftengala dat  op 8 december in Amsterdam is gehouden.

Naast prijzen voor het beste tijdschrift, de lancering voor het jaar of de uitgever van het jaar was er een bekroning van “Tijdschriftencampagne van het jaar”. Die ging dus naar de NZO-campagne.

De campagne “Je lijf schreeuwt om zuivel” bestaat naast advertenties in tijdschriften ook uit televisiecommercials. In de advertenties en de commercials worden de belangrijkste voedingsstoffen in zuivel en hun belang voor het lichaam getoond.

Zie ook: www.zuivelonline.nl/gezondheid
              www.mercurs.nl
Downloads

 
  
Nog veel onduidelijkheden over WTO-onderhandelingen  «Nog veel onduidelijkheden over WTO-onderhandelingen19 december 2005Er is pas een WTO-akkoord wanneer de 150 landen van de Wereldhandelsorganisatie het met elkaar eens zijn over alle uitvoeringsmodaliteiten. De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) wijst erop dat de onderhandelingen m.b.t. de DOHA-ronde nog altijd niet zijn afgerond. Daarom kan de brancheorganisatie van de Nederlandse zuivelindustrie geen eindoordeel geven over het akkoord dat zondag in Hongkong is gesloten.

Over deze uitvoeringsmodaliteiten wordt nog tot uiterlijk 30 april 2006 onderhandeld. De nieuwe uitvoeringsmodaliteiten moeten niet later dan 31 juli 2006 worden opgenomen in de WTO-schema’s. Deze uitvoeringsmodaliteiten hebben enerzijds betrekking op markttoegang en afbouw van interne steun en anderzijds op een parallelle afbouw van de landbouwexportsteun, afbouw van exportkredieten en voedselhulp en de afbouw van monopolieposities van staatshandelsondernemingen.

De NZO constateert dat de EU veel heeft ingeleverd om de WTO-onderhandelingen te doen slagen. Voor het eerst heeft de EU er tijdens de DOHA-ronde in toegestemd om de landbouwexportsubsidies eind 2013 op nul te zetten. Dat zal de nodige problemen opleveren in het interne EU-zuivelbeleid, waar bij voorbeeld de regeling van de melkquotering loopt tot 2014. Het op nul zetten van de exportrestituties zal op termijn negatieve consequenties hebben voor de ontwikkeling van de EU-melkprijzen.
Downloads

 
  
Luc Dahlhaus nieuwe voorzitter NZO  «Luc Dahlhaus nieuwe voorzitter NZO4 januari 2006Drs. L.F.M. (Luc) Dahlhaus is per 4 januari 2006 de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO). Hij is in het kader van het roulerend voorzitterschap de opvolger van drs. J.J.G.M. (Tiny) Sanders, voorzitter van de hoofddirectie van de coöperatieve zuivelonderneming Campina, die deze NZO-functie zes jaar vervulde. De heer Sanders is vanaf heden vice-voorzitter van deze brancheorganisatie.

Luc Dahlhaus (59) is voorzitter van de concerndirectie van Koninklijke Friesland Foods N.V. De in het Gelderse Gendringen geboren Dahlhaus kwam na zijn studie economie aan de Universiteit in Tilburg en na een functie te hebben vervuld bij Philips in 1976 in dienst van de Coöperatieve Condensfabriek Friesland (CCF) in Leeuwarden. Voor deze onderneming was hij onder meer als managing-director actief in Nigeria en Indonesië. Na de fusie van de CCF met zuivelcoöperatie Noord-Nederland in 1991 tot Friesland Dairy Foods werd hij een jaar later lid van de hoofddirectie van de nieuwe onderneming. Na de fusie van dit noordelijke zuivelconcern met onder meer Coberco in 1997 maakte hij deel uit van de concerndirectie van Friesland Coberco (nu Koninklijke Friesland Foods). Sinds januari 2005 is Luc Dahlhaus voorzitter van de concerndirectie van Koninklijke Friesland Foods.

De NZO behartigt de belangen van de in Nederland gevestigde zuivelondernemingen. De NZO formuleert en communiceert daartoe het gemeenschappelijk gedragen beleid van de Nederlandse zuivelindustrie over relevante aspecten van de zuivelketen. Deze aspecten hebben betrekking op het nationale en internationale zuivelbeleid, het imago van zuivel (gezond en veilig) en de verantwoorde wijze van productie. Bij dit alles staan centraal: zuivelbeleid en handelspolitiek, duurzame melkproductie, kwaliteit en technologie, voeding en gezondheid, alsmede sociale aangelegenheden.
Downloads

 
  
Nieuw op Duitse markt: Leichte Butter van Antje  «Nieuw op Duitse markt: Leichte Butter van Antje13 januari 2006Frau Antje brengt een nieuw product op de Duitse markt. Na het gevestigde, populaire merk Beste Butter van Antje komt er nu een calorie-arm alternatief: Leichte Butter van Antje. De verwachting is dat dit product profiteert van de grote bekendheid van Antje en haar producten en van de sterke groei van de halfvolle boters op de Duitse markt.

Beste Butter van Antje heeft een goede marktpositie opgebouwd. Het is marktleider in het voornaamste afzetgebied NoordRijn-Westfalen en is qua omzet de tweede buitenlandse boter in heel Duitsland. Het product onderscheidt zich onder meer door de goede smeerbaarheid omdat uitsluitend 'zomerroom' wordt gebruikt bij de bereiding.

Met Leichte Butter van Antje wordt een nieuwe markt betreden. Hier zijn jonge mensen van 20-40 jaar actief die een gezonde levensstijl nastreven, bewust met voeding omgaan en toch lekker willen eten. Calorie-arme boter is een van de producten die zij kopen. In de afgelopen drie jaar is de markt voor deze boter met een kwart gestegen. Leichte Butter van Antje biedt hen dezelfde producteigenschappen als Bester Buttter: bereid uit zomerroom en een frisse botersmaak. Het vetgehalte ligt daarentegen 50 procent lager.

De introductie van Leichte Butter van Antje wordt vanaf begin februari ondersteund met radioreclame en een prijsvraag op de website www.antje.de. De consument kan op deze website ook fitness-recepten vinden.

Naast de boter is Antje in Duitsland actief met Pikantje van Antje, een vier maanden gerijpte Goudse kaas en met Mai Gouda, graskaas van zes weken. Dit zijn gezamenlijke merken van Nederlandse zuivelondernemingen. De Nederlandse Zuivel Organisatie ondersteunt de marketingcommunicatie.
Downloads

 
  
Nieuwe programmanager Kwaliteit en Technologie  «Nieuwe programmanager Kwaliteit en Technologie17 januari 2006Ir. Margreet Hovenkamp is de nieuwe programmanager Kwaliteit en Technologie van de NZO. Zij volgt in die functie ir. Paul Mathot op. Ze is verantwoordelijk voor de aangelegenheden en wetgevingszaken op het gebied van voedselveiligheid, hygiëne, controle en certificering.
Paul Mathot zal nog tot 1 januari 2007 een aantal beleidsmatige dossiers behandelen (diervoeder, GGO’s, organisatie onderzoek, controle en toezicht) en het internationale netwerk op het gebied van voedselveiligheid voor de NZO behartigen.

Margreet Hovenkamp was voorheen werkzaam als beleidsmedewerker voedselveiligheid en levensmiddelenwetgeving bij de Vereniging voor de Bakkerij en Zoetwarenindustrie.
Downloads

 
  
Subsidie voor Melk op Maat  «Subsidie voor Melk op Maat25 januari 2006Het ministerie van Economische Zaken heeft een subsidie van 1,4 miljoen euro toegezegd voor het project Melk op Maat. Bij dit innovatieproject is ook de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) betrokken.

Melk op Maat is een satellietproject van het project Milk Genomics. Daarin wordt onderzoek verricht naar de erfelijke eigenschappen van het rund die de kwaliteit van de melk bepalen. De kennis die daaruit voortvloeit, kan worden gebruikt om koeien te fokken die melk met een specifieke samenstelling produceren. Het is een initiatief van Wageningen Universiteit, de fokkerijorganisatie Holland Genetics en de NZO.

Bij Melk op maat wordt gekeken naar de mogelijkheden om gezondheidskundige uitgangspunten te vertalen in nieuwe producten die een toegevoegde waarde hebben voor de zuivelsector en welke economische factoren van belang zijn bij marktintroductie van deze producten.

Bij de subsidieaanvraag van het project is de stichting Food Valley instrumenteel geweest. Food Valley is een samenwerkingsverband van de provincies Gelderland en Overijssel, universiteiten en het bedrijfsleven.
Downloads

Melk op Maat projectplan
 
  
Buitenlandse studenten maken kennis met Nederlandse zuivel  «Buitenlandse studenten maken kennis met Nederlandse zuivel8 februari 2006Van 19 tot en met 24 februari wordt de “1st European Dairy Week” gehouden. Dit is een initiatief van de International Dairy School/NZO in samenwerking met de Wageningen Universiteit. Het doel is om bachelorstudenten uit Europese landen kennis te laten maken met de Nederlandse zuivelindustrie en met de MSc-opleiding van de International Dairy School.
Vijftig studenten uit 21 Europese landen zijn geselecteerd. Zij maken via lezingen kennis met de inhoudelijke aspecten van het MSc-programma. Darnaast staan er excursies naar laboratoria en productiefaciliteiten op het programma. Het programma bestrijkt de hele zuivelketen, van “farm to fork.”
De IDS Wageningen stelt studenten in staat een gespecialiseerde MSc (Master of Science)-opleiding Dairy Science en Technology te volgen. In deze opleiding komen alle schakels van de zuivelketen aan bod komen. De moderne zuivelindustrie heeft behoefte aan hoger-opgeleiden die vanuit een geïntegreerde ketenaanpak denken.Downloads

 
  
Duizend gasten op Pikantje Traum Gala in Keulen  «Duizend gasten op Pikantje Traum Gala in Keulen3 maart 2006In het afgelopen najaar heeft Frau Antje weer een grootscheepse consumentenactie voor Pikantje van Antje gehouden. In meer dan 6.500 supermarkten en via de website www.antje.de heeft de Duitse consument massaal deelgenomen aan een wedstrijd, die kans gaf op een entreekaart voor het Pikantje Traum Gala, dat op 1 april in Keulen wordt gehouden.
Inmiddels heeft Frau Antje uit de meer dan 130.000 inzendingen zo’n negenhonderd gelukkige winnaars getrokken. Daarnaast is nog een honderdtal kaasverkoopsters via een speciale actie in aanmerking gekomen voor dit bijzondere festijn.
Met de Bob East Showband, The Dance Company, Samba Brazil, een Oer-Hollandse Megaster en vele andere artiesten, maken zij een wereldreis. Tijdens deze Gala-avond worden vele prijzen verloot, waaronder een droomreis voor 2 personen. Uiteraard valt er ook veel te genieten van de culinaire hoogstandjes met een Hollands tintje.
Pikantje van Antje  is een vier maanden gerijpte Hollandse Gouda, die door producenten en handel onder een collectieve merknaam op de Duitse markt wordt gebracht. De Nederlandse Zuivel Organisatie is licentiehouder en verzorgt de marketingcommunicatie.Downloads

 
  
Factsheets over EU-zuivelsteun  «Factsheets over EU-zuivelsteun1 juni 2006De markt- en prijssteun die de Nederlandse zuivelindustrie ontvangt in het kader van het Europees zuivelbeleid daalt sterk: van € 617 miljoen in 2003 tot naar verwachting  € 239 in 2006. Dit blijkt uit zojuist gepubliceerde cijfers.

De Nederlandse zuivelindustrie, verenigd in de Nederlandse Zuivel Organisatie, heeft factsheets opgesteld over een aantal achtergronden met betrekking tot de toewijzing van EU-landbouwsubsidies aan Nederlandse zuivelondernemingen. De factsheets maken het effect van de in de tweede helft van 2004 in gang gezette EU-zuivelhervorming duidelijk zichtbaar.Downloads

De cijfers op een rij
 
Achtergronden en feiten
  
Akkoord CAO Zuivel  «Akkoord CAO Zuivel7 juni 2006
De vakbonden hebben ingestemd met het eindbod dat de werkgevers op 10 april 2006 hadden neergelegd. De nieuwe cao's voorzien onder meer in een verhoging van de salarisschalen per 1 april 2006 met 1,75% structureel en per 1 april 2007 met 2%.
Downloads

Uitgebreide informatie
 
  
Mai Gouda scoort ook in Leipzig  «Mai Gouda scoort ook in Leipzig14 juni 2006Aan de vooravond van de eerste voetbalwedstrijd van het Nederlands elftal presenteerde Frau Antje de nieuwe Mai Gouda in Leipzig. Deze primeur is sinds 14 juni in de Duitse kaasafdelingen te koop. De Orginal Mai Gouda is een zes weken gerijpte Goudse die door vier Nederlandse producenten op de Duitse markt wordt gebracht.

De voorbijgangers in Leipzig lieten zich de Mai Gouda goed smaken. Daarmee scoorde Nederland dus al voordat de voetbalwedstrijd begon. Ook de Nederlandse supporters die aanwezig waren, proefden van de kaas.Downloads

 
  
Rapport: zuivel kan belangrijke energieleverancier worden  «Rapport: zuivel kan belangrijke energieleverancier worden14 juli 2006De melkveehouderij kan in de toekomst een belangrijke rol spelen in de energievoorziening in Nederland. De potenties zijn erg groot. Een aantal melkveehouders produceert nu al energie (bijvoorbeeld uit wind of biomassa). Het rapport “EnergyDairy 2025” van Courage verkent, in opdracht van LTO Nederland en NZO, het lange termijn perspectief en agendeert nieuwe technische mogelijkheden.

Het theoretische energiepotentieel blijkt enorm. Alleen al de zoninstraling op het areaal van de melkveehouderij omvat dagelijks 33 miljard kWh. Slechts een klein deel van deze energie wordt momenteel omgezet in melk en vlees. Uitdaging is het potentieel beter te benutten om zo de sector tot een netto energieleverancier te ontwikkelen.

Volgens het rapport kan de melkveehouderij in 2025 voorzien in de volledige energiebehoefte van minstens 480.000 huishoudens (gas én stroom) en in de aardgasbehoefte van nog eens 150.000 huishoudens. Bovendien levert deze duurzame energie een aanzienlijke reductie van de emissie van broeikasgassen.

Courage is een stichting die innovatie in de Nederlandse melkveehouderij stimuleert en ondersteunt. Courage is een initiatief van LTO Nederland en de NZO en heeft een alliantie met het InnovatieNetwerk.

Het rapport “EnergyDairy 2025”  is verkrijgbaar bij het secretariaat van Courage, tel. 079 3430306, e-mail:
info@courage2025.nl.
Meer informatie over Courage op: www.courage2025.nlDownloads

 
  
Cowmunity: grensverleggend melkveebedrijf  «Cowmunity: grensverleggend melkveebedrijf20 juli 2006Courage heeft het rapport “Cowmunity” gepubliceerd. Cowmunity gaat over de ambitie van drie melkveehouders voor een gezamenlijk bedrijf van meer dan duizend melkkoeien. Maar past zo’n grootschalig melkveebedrijf wel in Nederland? De drie ondernemers gingen op zoek naar antwoorden, samen met Courage, het InnovatieNetwerk en Alterra. Het resultaat is Cowmunity: een zoektocht naar de perspectieven van grootschalige melkveehouderij in Nederland.
Een rapport over een bedrijfssysteem dat beter is voor de boer, beter voor de omgeving en beter voor de koe. Internationaal concurrerend én maatschappelijk gewaardeerd. Cowmunity heeft vier bedrijfsconcepten uitgewerkt én stelt een aantal nieuwe innovatieopgaven.

Het rapport is te bestellen via www.courage2025.nl. Daar staat ook een verkorte versie.Downloads

 
  
Symposium Voeding in de praktijk op 7 december  «Symposium Voeding in de praktijk op 7 december14 augustus 2006De Nederlandse Zuivel Organisatie organiseert op donderdag 7 december het symposium ‘Voeding in de praktijk’, in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Diëtisten. Bestemd voor opinieleiders, (huis)artsen, voedingskundigen, diëtisten, onderzoekers, studenten voeding en diëtetiek en professionals werkzaam bij de overheid en het bedrijfsleven.

Niet alleen overvoeding is een maatschappelijk probleem. Artsen en diëtisten krijgen ook steeds vaker te maken met problemen rond ondervoeding; met name bij ouderen. Tegelijkertijd komen er veel resultaten van wetenschappelijk onderzoek beschikbaar. Op het symposium ‘Voeding in de praktijk’ wordt duidelijk gemaakt wat de resultaten van dit onderzoek voor de praktijk van de diëtist, huisarts en kliniek betekenen.

Vooraanstaande onderzoekers en deskundigen op het terrein van onder- en overvoeding zullen spreken op 7 december. Het onderwerp ondervoeding wordt onder meer behandeld door de hoogleraren Jaap van Binsbergen en Lisette de Groot. Het thema overvoeding komt aan de orde in bijdragen van onder andere de hoogleraren Jaap Seidell en Lisbeth Mathus-Vliegen, alsmede door  Ineke van Dis en José Tiebie, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten.

Klik hier voor het programma en het inschrijfformulier.Downloads

 
  
Masterclass “Dietary influences on blood pressure”  «Masterclass “Dietary influences on blood pressure”7 september 2006“Dietary influences on blood pressure” is het onderwerp van de jaarlijkse masterclass die de NZO organiseert met de Wageningse onderzoekschool VLAG. Visiting professor is John van Camp (Department of Food Safety and Food Quality, Ghent University).
De masterclass wordt gehouden op 27 en 28 september in Wageningen.

Er wordt ingegaan op onderwerpen als: Naast professor Van Camp worden tijdens de twee cursusdagen lezingen gehouden door vooraanstaande onderzoekers. Daarnaast vinden er diverse paneldiscussies en poster-presentaties plaats.

De masterclass richt zich op professionals in verschillende werkvelden: voedingsmiddelentechnologen werkzaam in product development en research, voedingswetenschappers, beleidsmakers op het gebied van gezondheid en voeding enz.

Meer informatie en aanmeldingen via: www.vlaggraduateschool.nl/courses/diet-bp.htmDownloads

 
  
Training communicatie diëtist met huisarts  «Training communicatie diëtist met huisarts19 september 2006De Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) organiseert samen met de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) de training: Effectieve communicatie met de huisarts.

De training is gericht op een goede samenwerking tussen huisarts en diëtist. Zij zullen met elkaar in gesprek moeten gaan om invulling te geven aan deze samenwerking. Daardoor kunnen  patiënten optimaal profiteren van voedings- en leefstijladviezen.

De NVD en de NZO willen deze samenwerking stimuleren door trainingen voor diëtisten te organiseren. Diëtisten leren succesvol in gesprek te gaan door een gedegen voorbereiding en een passende gesprekstechniek.
De trainingen worden gegeven op namiddagen van 15.30 tot 21.30 uur op zeven verschillende locaties door het hele land.

Meer informatie en inschrijvingen via de website www.zuivelengezondheid.nl of bij PIT Actief, 035 6024615/020 6266694 of training@pitactief.nl.Downloads

 
  
NZO: geleidelijke afschaffing quotering  «NZO: geleidelijke afschaffing quotering21 september 2006De Nederlandse zuivelindustrie pleit voor een geleidelijk toewerken naar de afschaffing van de melkquotering in 2015. Dit moet wel gebeuren in samenhang met andere maatregelen om de zuivelmarkt te ondersteunen. Het geleidelijk aan verruimen van de melkquota kan hierbij een goede aanpak zijn, evenals het verlagen van het superheffingsbedrag.

Dit standpunt heeft bestuurslid Kees Wantenaar namens de Nederlandse Zuivel Organisatie verwoord tijdens een conferentie over het toekomstige zuivelbeleid op 21 september in Tilburg.Downloads

 
  
Nederlandse zuivel eist stopzetting misleidende soja-reclame  «Nederlandse zuivel eist stopzetting misleidende soja-reclame11 oktober 2006De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) spant een kort geding aan tegen Alpro Soja. De Nederlandse zuivelindustrie, verenigd in de NZO, vraagt de rechter om onmiddellijke stopzetting van misleidende reclame voor sojaproducten door dit bedrijf.

In de bewuste Alpro-reclame wordt onder meer gesuggereerd dat sojadrink een soort melk is en dat sojaproducten gezonder zouden zijn omdat zuivel cholesterol bevat. Ook wordt gesuggereerd dat sojadesserts gezonder zijn dan zuiveldesserts.

De suggestie dat sojamelk een soort melk is, is onjuist en in strijd met de wet. De benaming “melk” mag volgens de Europese wetgeving ”…uitsluitend worden gebruikt voor het product dat normaal door de melkklieren wordt afgescheiden, en wordt verkregen door het melken…” (Verordening 2576/97)

De suggestie dat zuivelproducten ongezond zouden zijn, omdat daar “cholesterol” in zit, is onjuist en misleidend. Zuivelproducten bevatten slechts een geringe hoeveelheid cholesterol.

Bovendien zijn zuivelproducten volgens het Voedingscentrum Nederland belangrijk in de voeding vanwege de eiwitten, mineralen (zoals calcium) en de B-vitamines (bv. vitamine B12). Daarom vormen zuivelproducten één van de vijf basiscategorieën in de Schijf van Vijf.

Ook is volgens de NZO de suggestie onjuist dat cholesterolhoudende producten in zijn algemeenheid slecht zouden zijn. Hiermee wordt ingespeeld op algemene angstgevoelens bij het publiek.

De Nederlandse Zuivel Organisatie heeft Alpro Soja op 6 oktober gevraagd de reclame-uitingen te staken. Omdat hieraan geen gehoor is gegeven wendt de NZO zich tot de rechter.Downloads

 
  
Rechter verbiedt misleidende soja-reclame  «Rechter verbiedt misleidende soja-reclame26 oktober 2006De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) heeft een kort geding tegen Alpro Soja gewonnen. De rechtbank van Breda heeft het bedrijf opgedragen om te stoppen met reclamespotjes en advertenties voor sojaproducten. In deze uitingen wekt Alpro de suggestie dat sojadrinks en desserts een soort melkproducten zijn en dat sojaproducten gezonder zijn dan zuivel omdat zuivel en zuiveldesserts cholesterol bevatten. De rechter acht dit misleidend en onrechtmatig.

Naar het oordeel van de rechter wekt de slogan “je melk met of zonder cholesterol” de suggestie dat sojamelk een (zuivel) product is dat met echte melk kan worden vergeleken. Deze “nevenschikking van echte melk en sojamelk” acht de rechter misleidend. Om die reden wordt de reclame voor de sojadrink dan ook onrechtmatig geacht.

Ook de suggestie dat sojaproducten gezonder zouden zijn omdat melk cholesterol bevat, wordt als onrechtmatig aangemerkt. In het vonnis wordt hierover opgemerkt: “Vanwege het geringe gehalte aan cholesterol kan melk ook niet worden aangemerkt als ongezond, temeer omdat het menselijk lichaam cholesterol nodig heeft. Dat melk op andere gronden ongezond is, is niet gebleken.”

De door Alpro Soja gewekte suggestie dat zuivelproducten ongezond zijn, is voor de rechter voldoende reden om de reclame-uitingen op televisie en in advertenties van sojatoetjes ook onrechtmatig te achten.Downloads

 
  
Standpunten Nederlandse zuivelindustrie  «Standpunten Nederlandse zuivelindustrie14 november 2006De Nederlandse zuivelindustrie, vertegenwoordigd in de NZO, wil de volgende standpunten onder de aandacht brengen in de aanloop naar de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 22 november 2006.

Zelfstandig Ministerie van LNV
De NZO is voorstander van een zelfstandig Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om de volgende redenen:
Voorkeur voor multilaterale afspraken over wereldhandel
De NZO betreurt het opschorten van de WTO onderhandelingen eind juli 2006. De NZO constateert dat wereldwijd sprake is van een lange termijn tendens tot liberalisering. De voorkeur van de NZO gaat uit naar het maken van multilaterale afspraken hierover. Als de WTO onderhandelingen niet hervat worden, bestaat het risico dat de handelsblokken elkaar gaan bestrijden en dat de prioriteit gegeven gaat worden aan bilaterale handelsafspraken. Deze komen het internationale handelsklimaat en de noodzakelijke transparantie niet ten goede.

Zuivelbeleid en Melkquotering
De NZO constateert dat de melkquotering vervalt op 1 april 2015, tenzij de Raad voor die tijd anders beslist. Daarvoor bestaat nu een blokkerende minderheid. Om aan alle onduidelijkheid een einde te maken bepleit de NZO, dat uiterlijk in 2009 besloten wordt dat de quotering niet opnieuw zal worden verlengd. De NZO vraagt de Europese Commissie om daartoe in 2008 het gehele Europese zuivelbeleid (incl. quotering) in samenhang met de WTO onderhandelingen te analyseren. In de periode tot 2015 zal de EU over voldoende instrumenten moeten kunnen blijven beschikken om een passend marktbeheer mogelijk te maken. Het betreft budgetten voor restituties, interne steun en interventiemaatregelen. Belangrijk hierbij is dat de export van zuivel uit de EU thans gehinderd wordt door volumebeperkingen.
De NZO bepleit dat maatregelen zullen worden voorgesteld om een geleidelijke overgang mogelijk te maken (zachte landing). Te denken valt ondermeer aan geleidelijke quotumverruiming tussen 2009 en 2015.

Consumenteninformatie
De NZO is van mening dat het etiket van een voedingsmiddel, een belangrijke vorm van communicatie is tussen producent en consument. Op het etiket dient die informatie te staan die volgens producent, consument en overheid van wezenlijk belang zijn bij de aankoop van het product. Deze informatie dient op een heldere en makkelijk leesbare wijze op het etiket aanwezig te zijn.
De Europese Commissie en de Nederlandse overheid hebben de wens uitgesproken de consument op eenvoudigere wijze middels het etiket te informeren over voeding met het doel een bewuste keuze mogelijk te maken.
De NZO pleit ervoor om het systeem dat hiervoor wordt gekozen te baseren op internationaal geaccepteerde voedingsadviezen. Zuivelproducten leveren een belangrijke bijdrage aan de noodzakelijke voedingsstoffen voor een gezond voedingspatroon, zoals ook door het Voedingscentrum en de Gezondheidsraad wordt onderschreven.
Bij de ontwikkeling van consumenteninformatie zal, zo vindt de NZO, op een positieve wijze rekening gehouden moeten worden met deze rol van zuivel in de voeding.Downloads

 
  
Met Frau Antje naar de Apenheul  «Met Frau Antje naar de Apenheul22 november 2006Komm-nach-Holland is het motto van een promotie-actie voor boter van Frau Antje in Duitsland. Het gaat om een actie voor de merken Beste Butter van Antje en Leichte Butter van Antje. De actie, die zojuist is begonnen, duurt drie maanden en wordt ondersteund met affiches bij supermarkten en met radiospots.
Ook is er een speciale website geopend:
www.komm-nach-holland.de.

Consumenten die de boter van Antje kopen vinden op de pakjes een coupon. Tegen inlevering van vijf coupons krijgen ze een kleurrijk tijdschrift met informatie over toeristische attracties in Nederland, zoals de Keukenhof, Walibi World en de Apenheul. De vermelde attracties kunnen met korting worden bezocht in het voorjaar van 2007. De totale waarde van de kortingen beloopt € 350.

Deze promotie-actie wordt gevoerd in samenwerking met het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen in Duitsland.Downloads

 
  
Zuivel attractie op onderwijsbeurs  «Zuivel attractie op onderwijsbeurs29 januari 2007Op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling 2007 was de stand met zuivelinformatie van de Nederlandse Zuivel Organisatie een van de attracties die druk werden bezocht door leerkrachten. De NZO deed mee aan een gezamenlijke stand van het onderwijstijdschrift Het Kleine Loo met negen organisaties op het gebied van land- en tuinbouw. Mede dankzij de voorpubliciteit in het blad, kwamen veel docenten doelgericht op de aangeboden lesprojecten af.
De leerkrachten in het basisonderwijs konden gratis lesmateriaal bestellen, waarin informatie wordt gegeven over de zuivelketen, van gras tot glas. Van dinsdag 23 tot en met zaterdag 28 januari werden per dag circa vijfhonderd bestellingen genoteerd.Downloads

 
  
Nieuwe hoogleraar Zuivelkunde  «Nieuwe hoogleraar Zuivelkunde26 februari 2007Wageningen Universiteit heeft dr.ir. Toon van Hooijdonk benoemd tot hoogleraar Zuivelkunde. Hij volgt prof. Jos Lankveld op. De leerstoel wordt gefinancierd door de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO).

De economische en maatschappelijke positie van de zuivelketen wordt voor een belangrijk deel bepaald door de innovatieve slagkracht. Het onderzoek van prof. Van Hooijdonk belicht de totale productieketen van melk op de boerderij, tot en met het zuivelproduct voor consument. Het accent ligt daarbij op de ondersteuning van keteninnovaties ten behoeve van een veilige en efficiënte winning en valorisatie van melkproducten en melkcomponenten.

Dr.ir. A.C.M. (Toon) van Hooijdonk (Ulvenhout, 1948) is Corporate Director Research &  Quality Management van Campina. In deze functie is hij onder meer verantwoordelijk voor het innovatie- en kwaliteitsbeleid van het internationale coöperatieve zuivelconcern Campina. Hij vertegenwoordigt voorts de onderneming en de Nederlandse zuivelsector in verschillende nationale en internationale besturen en commissies.Downloads

 
  
EU-marktsteun sterk omlaag  «EU-marktsteun sterk omlaag4 juni 2007De markt- en prijssteun die de Nederlandse zuivelindustrie ontvangt in het kader van het Europees zuivelbeleid, daalt sterk: van EUR 617 miljoen in 2003 tot naar verwachting EUR 138 miljoen in 2007; een daling van 78%. De sterke daling van de steunbedragen is terug te voeren op de hervorming van het Europees zuivelbeleid, die in 2004 is ingezet. Dit blijkt uit de cijfers die de NZO op een rij heeft gezet.Downloads

Cijfers op een rij
 
Achtergronden en feiten
  
EU-zuivelsteun opnieuw verlaagd  «EU-zuivelsteun opnieuw verlaagd25 juni 2007Kort na de publicatie over de markt- en prijssteun die de Nederlandse zuivelindustrie ontvangt, heeft de Europese Commissie de exportrestituties voor kaas en boter op 0 gesteld. Dit betekent dat er momenteel geen markt- en prijssteun wordt gegeven, met uitzondering van de schoolmelkregeling. De nieuwe maatregel past in de hervorming van het zuivelbeleid die in 2004 is ingezet.
(Zie ook het  bericht op deze site: EU-marktsteun sterk omlaag)

Het markt- en prijsbeleid kent in de zuivelsector een aantal instrumenten, waarvan de belangrijkste zijn:

Interventie
voor basisproducten (boter en mager melkpoeder) wanneer de marktprijzen onder het zogenaamde interventieniveau komen. Op dit moment vindt geen interventie plaats. Dat is voorlopig ook niet te verwachten.

Steun voor aanwending van producten voor bepaalde doeleinden, zoals gebruik van boter voor banketbakkersdoeleinden of ijsbereiding of de aanwending van mager melkpoeder in kalvermelkvoeders. Verder ook de verwerking van melk tot caseïne, ter ontlasting van de markt voor mager melkpoeder. Deze steun is in 2007 op 0 gezet.

Restituties bij export van producten vanuit de Europese Unie naar landen buiten de EU, om het prijsverschil te overbruggen tussen de EU en de (lagere) wereldmarkt.  Deze gold  tot voorkort alleen nog voor boter en kaas en is per medio juni op 0 gesteld.

Het enige belangrijke instrument dat nu resteert is de melkquota-regeling. De NZO pleit ervoor dat uiterlijk per 2015 een eind komt aan de melkquotering, middels een “zachte landing”. (Zie ook het bericht: NZO: geleidelijke afschaffing quotering van 21-9-2006)Downloads

 
  
Samenstelling melkvet vooral genetisch bepaald  «Samenstelling melkvet vooral genetisch bepaald27 juni 2007Het gehalte aan vet en de verhouding tussen verzadigde en onverzadigde vetten in melk is voor een groot deel terug te voeren op de genetische aanleg van koeien. Dat blijkt uit het zogenaamde Milk Genomics-onderzoek, een initiatief van Wageningen Universiteit, de Nederlandse Zuivel Organisatie en de fokkerij-organisatie Holland Genetics.
Dit is het eerste systematische onderzoek naar de invloed van erfelijke factoren bij koeien op de samenstelling van melkvet. Het gaat om analyse van melk van circa 2000 koeien van zo'n 400 melkveebedrijven. Daaruit komt naar voren dat tussen koeien aanzienlijke verschillen bestaan in de samenstelling van het vet in de melk.
Met de kennis die de onderzoekers ontwikkelen, is het mogelijk om met een fokprogramma koeien te selecteren die melk produceren met minder verzadigde en meer onverzadigde vetzuren.Het project Milk Genomics Initiatief is in 2004 gestart met als doel verdieping van kennis op het gebied van de samenstelling van melk en benutting van deze kennis in de zuivelketen, van koe tot consument, ofwel “melk op maat”. In het project werken op dit moment 10 onderzoekers. Het totale budget van het project bedraagtDownloads

 
  
De Stoppelaar nieuwe NZO-manager  «De Stoppelaar nieuwe NZO-manager5 juli 2007Dr.ir. Joyce (J.M.) de Stoppelaar is bij de NZO dr.ir.  Ludwig Bercht opgevolgd als programmamanager Voeding en Consumenteninformatie. Zij is verantwoordelijk voor de behandeling van onderwerpen als voeding- en gezondheidsclaims, toevoegingen van vitaminen en mineralen aan levensmiddelen en etikettering. Ze is secretaris van de werkgroep Deskundigen Levensmiddelen Wetgeving (DLW), de Task Force Claims en ze adviseert de commissie Kwaliteit en Technologie (CKT) van de NZO.
De Stoppelaar studeerde in 1990 af in de Humane Voeding aan Wageningen Universiteit. Ze was onder meer werkzaam bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en bij de directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie van het ministerie van VWS.Downloads

 
  
Nieuwe brochures in serie Gezond Leven  «Nieuwe brochures in serie Gezond Leven10 juli 2007In de serie Gezond Leven zijn twee nieuwe brochures verschenen: Gezond Opgroeien en Gezond Gezin. In deze brochures wordt de rol van zuivel in de voeding voor specifieke publieksgroepen benadrukt. Gezond opgroeien is voor ouders van baby’s en peuters. Gezond gezin bevat eet- en beweegtips voor 5 tot 50 jaar.
De nieuwe brochures zijn (geheel) vernieuwde versies van bestaande publicaties. Ze zijn aangepast aan nieuwe wetenschappelijke inzichten en bieden houvast en duidelijke richtlijnen voor een gezond en actief leven.
De NZO heeft de nieuwe brochures via een mailingcampagne aangeboden aan zorgprofessionals die hun cliënten verantwoorde voedingsadviezen willen geven. Het gaat onder meer om artsen, diëtisten, verloskundigen en consultatiebureau’s. Zij kunnen de brochures gratis bestellen bij de NZO.Downloads

 
  
Symposium Gezonderwijs op 3 oktober  «Symposium Gezonderwijs op 3 oktober29 augustus 2007Op 3 oktober wordt de website Gezonderwijs geïntroduceerd. Gezonderwijs biedt het basisonderwijs een instrument om het onderwerp voeding, gezondheid en beweging aan de orde stellen en hen wegwijs te maken in het diverse aanbod van informatie, materialen en organisaties. Het is een gezamenlijk project van de Nederlandse Hartstichting, het Voedingscentrum en de NZO.
Het belang van voeding en beweging neemt toe vanwege het groeiende probleem van overgewicht bij kinderen. Daar komt bij dat basisscholen met ingang van dit schooljaar opvang moeten bieden voor en na de schooluren en tussen de middag.

Ter gelegenheid van de start van de website organiseren de initiatiefnemers een symposium over voeding en beweging in het basisonderwijs. Sprekers zijn o.a. Sharon Dijksma, staatssecretaris van het ministerie van O C en W en professor Hans Brug, van het VU Medisch Centrum.
Op het symposium komen vragen aan de orde zoals: Krijgen voeding en beweging en vaste plaats in het basisonderwijs? Moet de overheid hier een norm voor stellen? Wat is de rol van ouders en opvangorganisaties. Dit gebeurt aan de hand van presentaties en een Lagerhuisdebat. Het symposium is bedoeld voor onderwijsprofessionals, ouderverenigingen, ambtenaren, politici, medewerkers van gezondheidsorganisaties, uitgevers en andere geïnteresseerden.

Inschrijven voor het symposium: www.gezonderwijs.nl/symposiumDownloads

 
  
Lesmateriaal NZO bij Nationaal Schoolontbijt.  «Lesmateriaal NZO bij Nationaal Schoolontbijt.25 oktober 2007Samen met Campina-schoolmelk doet de NZO mee aan het Nationaal Schoolontbijt dat van 29 oktober t/m 2 november op 2000 basisscholen wordt gehouden. De deelnemende scholen ontvangen een pakket met ontbijtproducten, waaronder brood, eieren, hagelslag en smeerkaas. Campina levert pakjes halfvolle chocoladedrank en magere drinkyoghurt, die ook in het schoolmelkassortiment voorkomen.

De deelnemende scholen konden lesmateriaal bestellen over de bovengenoemde producten. De NZO stelde, aanhakend bij de schoolmelk, de folder Van koe tot koelkast beschikbaar voor leerlingen in de groepen 5 en 6. Daarnaast konden leerkrachten materialen bestellen voor de groepen 1 t/m 4. Ruim 1.000 scholen vroegen het NZO-materiaal aan, waaronder 32.000 x Van koe tot koelkast, 1193 voorleesboeken Weet je waar mijn melk blijft? (groep 1-2) en 984x het lespakket Rondje Melk (groep 3-4).Downloads

 
  
Brochure Quality assurance in Dutch dairy production  «Brochure Quality assurance in Dutch dairy production15 november 2007De NZO heeft de brochure Quality assurance in Dutch dairy production uitgebracht. In deze brochure wordt een overzicht gegeven van de kwaliteitsborging in de verschillende onderdelen van de zuivelketen, vanaf de diervoederindustrie, via de koe en de boerderij, tot in de zuivelindustrie.
Ook in 2000 is een brochure over dit onderwerp geproduceerd. Aangezien er sinds dat jaar veranderingen hebben plaatsgevonden in de organisatiestructuur van overheid en bedrijfsleven, bleek een nieuwe versie noodzakelijk.
Gebleken is dat vooral in de contacten van de zuivelondernemingen met buitenlandse afnemers behoefte bestaat aan een dergelijke brochure. Ook bij de buitenlandse contacten van overheidsinstanties en certificerende instellingen is de brochure veelvuldig gebruikt. Vandaar dat is besloten om een Engelse versie te laten vervaardigen.
Voor meer informatie of voor exemplaren van de brochure: Aad Vernooij, vernooij@nzo.nl, 079 3430319.Downloads

 
  
Antje-Gala  «Antje-Gala27 februari 2008 Meer dan 600 Duitse kaasverkoopsters waren op 23 februari aanwezig op het vijfde Antje-Gala in Keulen. Anjte nam haar gasten mee op een culinaire reis met muziek en dans en een quiz met aantrekkelijke prijzen. Dat alles werd gepresenteerd door een bekende Duitse ster en door Antje zelf. De kaasverkoopsters spelen een belangrijke rol in de promotie en de afzet van de kaas en boter van Antje in de winkel. De promotie-acties in het najaar van 2007 en in het voorjaar van 2008 verleiden consumenten tot aankoop van haar producten met reducties op vakanties in Nederland en elders.Downloads

 
  
Program Utrecht group Workshop on 19–22 May 2008  «Program Utrecht group Workshop on 19–22 May 20089 april 2008Business Meeting and Utrecht Group International Workshop
“DAIRY PRODUCTS AND CANCER RISK REDUCTION”

19–22 May 2008
 

Grand Hotel Karel V Utrecht
Geertebolwerk 1
Utrecht, The Netherlands
Tel: +31 (0)30-2337555

Monday 19 May 2008
18.00-19.15Business Meeting
19.30-20.00Aperitif
20.00-22.30Welcome dinner
 
Tuesday 20 May 2008
09.00-12.30Morning Session International Workshop
12.30-13.30Lunch
13.30-17.30Afternoon Session International Workshop
 
Wednesday 21 May 2008
09.00-12.30Morning Session International Workshop
12.30-13.30Lunch
13.30-17.30Afternoon Session: Communication Session I
 
Thursday 22 May 2008
09.00-12.00Morning Session: Communication Session II
12.00-13.30Lunch
Downloads

Communication Sessions Agenda
 
Participants
  
Fourth Biannual Wiebe Visser International Dairy Nutrition Prize  «Fourth Biannual Wiebe Visser International Dairy Nutrition Prize9 april 2008
Fourth Biannual Wiebe Visser International Dairy Nutrition Prize, 2008, 10.000 US Dollars, under the auspices of the Utrecht Group: Protocol

In the 2007 Business Utrecht Group meeting, a small Committee was formed for the Fourth Prize, to come with a detailed protocol.

The Jury consists of:
 •         Judith Bryans
 •         Joe O`Donnell
 •         Isabel MacNeill
 •         Gerrit Hiddink, Chairman

  1.      Money
  Twelve Utrecht Group members will (or have) transfer(red) the $ 1,000,= for the prize, so we have $ 12,000,=.
  The Prize-winner will receive US $ 10,000,=, and we have a reserve of US $ 2,000,=. for traveling costs and room-reservation in Mexico in 2008.

  2.      The Prize
  The Prize will consist of US $ 10,000,=, a plaque (presented by the Chairman of the Jury) and a presentation in Mexico during the IDF-Congress, 9-14 November 2008 (NB : Mexico program !!)

  The award lecture will be submitted for publication in (a peer reviewed) scientific journal.

  3.      Theme
  This fourth year of the Prize, the theme will be : “Dairy Nutrition Research and its impact in the Nutrition Professionals World”.

  4.      Criteria for the Prize-winner
  The Committee proposes to forward the Prize to a young ( £ 45 years at COB 1 April 2008) visionary, or creative thinker, working on the cutting edge. This committee is the first step of the Jury

  5.      Nomination process
  Nomination process is done by Utrecht Group Members. Every UG member who has contributed to the prize can nominate a maximum of 3 scientists (cv, copies of published articles, reason of nomination, contribution in the past, list of published articles, what is new, what does it mean for the future, impact on the dairy industry?)

  Deadline of nomination: 1st of April 2008, to be sent by e-mail to Gerrit Hiddink (hiddink@nzo.nl). Published articles and all other documents can be send by e-mail to Gerrit Hiddink, who then easily can send this to the members of the Jury.

  6.      Selection procedure
  The Jury will make a pre-selection of 3 scientists in following order and with reasons, which will be announced to the Members of the Utrecht Group. The final decision will be taken in the Business meeting of the Utrecht Group, May 2008.Downloads

   
    
  Expertbijeenkomsten voor diëtisten over pubers en voeding  «Expertbijeenkomsten voor diëtisten over pubers en voeding11 april 2008De Nederlandse Zuivel Organisatie organiseert vier regionale bijeenkomsten voor diëtisten over pubers en voeding onder het motto Vraag het de expert. De experts zijn Ineke de Kruijff, kinderarts, Saskia Cloosterman, orthopedagoog en Ukie Harkema, diëtist.
  De bijeenkomsten worden georganiseerd in samenwerking met  de Nederlandse Vereniging van Diëtisten en de Diëtisten Coöperatie Nederland.
  Met deze expertbijeenkomsten krijgen diëtisten scholing over de voeding van pubers. In de praktijk is gebleken dat deze groep moeilijk is te bereiken als het om voedingsvoorlichting gaat.
  De Vraag het de Expert-bijeenkomsten behandelen niet alleen de algemene kenmerken van pubers. De deelnemer raakt ook met de experts in gesprek om een antwoord te krijgen op specifieke vragen. Eigen casuïstiek, die door de deelnemers is voorbereid, geeft invulling aan deze gesprekken.

  De  regionale bijeenkomsten zijn:
  Dinsdag 3 juni 2008, Zwolle
  Dinsdag 23 september 2008, Deventer
  Dinsdag 28 oktober 2008, Eindhoven
  Dinsdag 18 november 2008, Utrecht

  Inschrijven kan online via deze link.Downloads

   
    
  Zuivelconferentie op 10 juli  «Zuivelconferentie op 10 juli29 april 2008De NZO organiseert op 10 juli 2008 in de namiddag de conferentie ‘De ambities van de duurzame Nederlandse zuivelketen’.
  De huidige samenleving kenmerkt zich door een heftige dynamiek. Dat gaat gepaard met vaak wisselende kansen en uitdagingen voor de zuivelsector. Staande in de eigen samenleving met zijn eigen ontwikkelingen is de Nederlandse zuivelketen een belangrijke speler op de wereldmarkt.
  Dat vereist een voortdurende alertheid op twee fronten. Mede in dit licht wil de NZO op een conferentie haar toekomstige beleid op dit terrein toetsen met vertegenwoordigers van overheid en samenleving.
  Centraal staat een blik op de ontwikkelingen rond duurzaamheid, het EU-landbouwbeleid en de WTO-onderhandelingen, alsmede de ambities die de Nederlandse zuivelsector daarbij aan de dag wil leggen. Presentaties over deze onderwerpen worden onder meer verzorgd door minister G. Verburg van LNV en de heer C. Trojan voormalig secretaris-generaal van de Europese Commissie.
  De conferentie wordt gehouden in het Kurhaus Hotel in Scheveningen. Binnenkort volgen meer gegevens.Downloads

   
    
  Ruim 65 jaar Nederlandse zuivelreclame online  «Ruim 65 jaar Nederlandse zuivelreclame online14 mei 2008
  Een vrijwel compleet overzicht van de collectieve Nederlandse zuivelreclame vanaf het begin in 1934 tot het jaar 1999 is toegevoegd aan de database van het ReclameArsenaal en nu online te raadplegen (www.reclamearsenaal.nl). De collectie bestaat uit een kleine 800 reclameuitingen: affiches, showcards, brochures en ander drukwerk. Befaamde acties en slogans zijn er op terug te vinden, van “Melk goed voor elk” tot “Melk de Witte Motor” en “Kaas uit het vuistje”.

  Het ReclameArsenaal ontving de collectie vorig jaar als schenking van de Nederlandse Zuivel Organisatie. De organisatie steunde het ReclameArsenaal ook financieel voor de beschrijving en digitalisering van de items.
  Meer zuivelreclame (waaronder oude tv-commericals) is te zien op de website www.zuivelonline.nl/zuivelproducten.Downloads

   
    
  Blokkades zuivelfabrieken  «Blokkades zuivelfabrieken2 juni 2008Bijgaand een persbericht dat vanmiddag (2 juni) door Friesland Foods is uitgegeven in verband met de blokkades van zuivelfabrieken.Downloads

  Persbericht Friesland Foods
   
    
  Oproep tot beëindiging van de acties  «Oproep tot beëindiging van de acties2 juni 2008Naar aanleiding van de voorlopige uitspraak in kort geding van de Rechtbank te Haarlem is de blokkade bij één van de leden van de NZO opgeheven. De Nederlandse zuivelondernemingen verenigd in de NZO, roepen de Dutch Dairymen Board op om nu ook andere acties te beëindigen.
  De NZO heeft er alle begrip voor dat melkveehouders aandacht vragen voor hun inkomenssituatie. Zij worden geconfronteerd met hogere kosten, terwijl tegelijkertijd de melkprijs onder druk staat. De actiemiddelen waarvan de Dutch Dairymen Board zich bedient brengen de gehele zuivelsector en dus de melkveehouders echter schade toe.

  De Nederlandse Zuivel Organisatie steunt het doel van de melkveehouders om een zo goed mogelijke melkprijs realiseren. Maar daarbij is de sector afhankelijk van de marktontwikkelingen. 

  De Nederlandse zuivelindustrie heeft een uitstekende uitgangspositie om de melk van de veehouders tot waarde te brengen. Zij is daarbij niet alleen afhankelijk van vraag en aanbod in Nederland. Tweederde van de melk wordt geëxporteerd. Dat betekent dat de Nederlandse zuivelsector in belangrijke mate afhankelijk is van internationale marktomstandigheden.Downloads

   
    
  NZO: quotumuitbreiding te beperkt  «NZO: quotumuitbreiding te beperkt4 juni 2008De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) is teleurgesteld over het tempo waarin de Europese Commissie de melkquotering wil afbouwen. De NZO pleit voor een verruiming van minimaal 2% per jaar gedurende de komende zes jaar.
  Europees landbouwcommissaris Mariann Fischer Boel presenteerde op 20 mei haar voorstellen voor de Health Check van het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid. Fischer Boel stelt voor de quota de komende vijf jaar jaarlijks met 1% te verruimen.
  Volgens NZO-medewerker Jan Maarten Vrij, is er bij deze verruiming in Nederland geen sprake van een zachte landing. De Europese Commissie heeft laten  berekenen dat voor een zachte landing in Nederland een grotere quotumuitbreiding nodig is dan 6 x 2 %.
  Vrij: “Nu krijgen we de situatie dat het tempo van de afbouw wordt bepaald door het gemiddelde in de EU. Dat is nadelig voor landen als Nederland, Denemarken en Ierland. Zij hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in een efficiënte productie en hebben de potentie om zich verder te ontwikkelen.”
  Een beperkte quotumuitbreiding zoals nu voorgesteld, betekent volgens Vrij dat de Europese zuivelsector slechts in beperkte mate kan profiteren van de groeiende vraag naar zuivel in de wereld. Vrij denkt zelfs dat de verruiming van in totaal 5% onvoldoende is om te profiteren van de geraamde groei in de EU. “Laat staan dat we kunnen profiteren van de groei van de wereldmarkt. Deze wordt door de Commissie op gemiddeld 2 % per jaar geschat. We zullen dus moeten proberen om zoveel mogelijk lidstaten te overtuigen van de noodzaak van een grotere verruiming van de quota.”
  Vrij heeft dit bepleit in enkele bijeenkomsten in Brussel, onder meer in het Europees parlement.Downloads

   
    
  Zuivelindustrie wil dialoog met melkveehouders  «Zuivelindustrie wil dialoog met melkveehouders5 juni 2008De Nederlandse zuivelondernemingen vinden het van groot belang om de ontwikkelingen  in de zuivelsector van de laatste weken met de DDB, LTO, de NMV en het NAJK te evalueren. Daarom is de zuivelindustrie bereid hierover een dialoog te voeren met deze organisaties.

  De zuivelbedrijven delen de zorg van de melkveehouders over hun inkomensontwikkeling. Het is echter niet de bedoeling van de zuivelindustrie om opnieuw over de door de DDB gewenste systeemwissel van de melkprijsbepaling te praten.

  Gezien de ontwikkelingen van de internationale zuivelmarkten en de uitdagingen waar de sector voor staat vinden we het wel belang om met elkaar in gesprek te blijven.Downloads

   
    
  Transvetzuren in zuivel niet schadelijk  «Transvetzuren in zuivel niet schadelijk10 juni 2008Transvetzuren die van nature aanwezig zijn in vlees en zuivelproducten geven bij de gebruikelijke consumptie geen verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Dit in tegenstelling tot industrieel gemaakte transvetzuren in bijvoorbeeld margarines en frituurvetten.Dit schrijft prof. dr. Ir. Gert Jan Hiddink, manager voeding en gezondheid van de NZO, in het tijdschrift Voeding Nu (mei 2008). Hiddink heeft in het artikel de resultaten van recente wetenschappelijke studies samengevat.Downloads

  Artikel uit Voeding Nu Mei 2008
   
    
  Programma conferentie duurzame zuivelketen  «Programma conferentie duurzame zuivelketen12 juni 2008De ambities van de duurzame zuivelketen is de titel van de conferentie die NZO en LTO op 10 juli organiseren. Sprekers zijn:Siem Jan Schenk, voorzitter LTO Rundveehouderij en Kees Wanteraar, bestuurslid NZO, leiden het debat in. Tot slot presenteren NZO en LTO een initiatief op het gebied van duurzaamheid.Downloads

  Het volledige programma
   
    
  Verklaring dialoog melkveehouderij  «Verklaring dialoog melkveehouderij13 juni 2008Vertegenwoordigers van de melkveehoudersorganisaties Dutch Dairymen Board (DDB), vakgroep Melkveehouderij LTO Nederland, NAJK en NMV hebben vrijdag 13 juni 2008 een gesprek gevoerd met de NZO en een delegatie van zuivelondernemingen in Nederland.
   
  Tijdens deze ontmoeting hebben betrokkenen de gebeurtenissen in de melkveehouderij van de afgelopen weken geëvalueerd.Downloads

  Het volledige persbericht
   
    
  Zuivelketen wil energieneutraal produceren  «Zuivelketen wil energieneutraal produceren10 juli 2008De Nederlandse zuivelsector wil energieneutraal produceren. Dit betekent dat de hele keten -van melkveebedrijf tot en met zuivelfabriek- op den duur in haar eigen energiebehoefte kan voorzien. Dit zal gebeuren door middel van het opwekken van energie uit biomassa en het benutten van wind- en zonne-energie.

  Om de doelstelling te verwezenlijken gaan binnenkort drie proefprojecten van start. Melkveebedrijven in Friesland, Noord-Brabant en Noord-Holland bouwen vergistinginstallaties waarmee mest en voerresten omgezet gaan worden in biogas dat nabij gelegen zuivelfabrieken kunnen benutten. Bij deze praktijkprojecten wordt onderzocht hoe het groene gas via het bestaande aardgasnet op efficiënte wijze naar de zuivelfabrieken kan worden getransporteerd.

  De zuivelondernemingen, verenigd in de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en LTO Nederland leveren hiermee hun bijdrage aan de verdere reductie van de uitstoot van broeikasgassen en het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele energie.
  Met een energieneutrale zuivelketen komt het in het convenant Schoon en Zuinig gestelde doel van een reductie van de uitstoot van broeikasgassen van 30% in 2020 binnen handbereik. NZO en LTO Nederland hebben op 10 juli, tijdens de conferentie De Ambities van de Duurzame Zuivelketen in Den Haag, aangegeven dat deze reductie voor de zuivelketen de minimale ondergrens is.

  De energieneutrale zuivelketen is één van de drie thema’s waarmee NZO en LTO Nederland de zuivelketen verder willen verduurzamen.
  Met het thema De Koe Centraal onderstrepen de initiatiefnemers het belang dat zij hechten aan dierenwelzijn. Daarom ondersteunen zij initiatieven voor nieuwe stalconcepten waarbij de natuurlijke behoefte van de koe voorop staat. Ook wordt de weidegang van melkvee verder gestimuleerd.
  Met het thema Biodiversiteit benadrukken NZO en LTO Nederland dat zuivel een natuurlijk product is dat duurzaam in een natuurlijke omgeving wordt geproduceerd. Dat betekent onder meer dat melkveehouders hun bedrijven moeten kunnen ontwikkelen met behoud van landschappelijke waarden.
  Ook vinden NZO en LTO Nederland dat diervoedergrondstoffen op een verantwoorde manier moeten worden geteeld. Het is de ambitie van beide organisaties om de kringloop van mineralen op melkveebedrijven verder te sluiten.Downloads

   
    
  Symposium Zuivel & Bloeddruk (11 december 2008)  «Symposium Zuivel & Bloeddruk (11 december 2008)8 augustus 2008Symposium Zuivel & Bloeddruk

  De Nederlandse Zuivel Organisatie organiseert op 11 december in Ede het symposium Zuivel & Bloeddruk, Theorie en Praktijk.
  Het programma biedt nieuwe inzichten in de risico's van een hoge bloeddruk en het effect van behandeling met medicijnen en/of voeding, inclusief de rol van zuivelproducten.

  Het symposium is gericht op opinieleiders, (huis)artsen, voedingskundigen, dietisten, onderzoekers, studenten humane voeding (WUR), studenten voeding en di‘tetiek, aio's, postdocs en professionals werkzaam bij de overheid en in het bedrijfsleven.

  Voor programma en aanmeldingen klik hier.Downloads

   
    
  Mededeling Dialoog Melkveehouderij  «Mededeling Dialoog Melkveehouderij3 september 2008Vertegenwoordigers van de Dutch Dairymen Board (DDB), de vakgroep Melkveehouderij LTO Nederland, NAJK, NMV en van de zuivelondernemingen hebben de dialoog die zij op 13 juni zijn gestart afgerond.

  In drie bijeenkomsten hebben zij hun visies over de ontwikkelingen in de zuivelsector besproken. Daarbij is ook de expertise van externe deskundigen betrokken.

  Tijdens de gesprekken, die in goede harmonie verliepen, hebben alle partijen hun zorgen geuit over de inkomensontwikkeling van de Nederlandse melkveehouders. Vastgesteld is dat de melkprijs cruciaal is voor het inkomen van de melkveehouders en dat deze afhankelijk is van vraag en aanbod. Ook is geconstateerd dat het quotumsysteem tot 2015 zal blijven bestaan.

  Daarvan uitgaande hebben de gesprekspartners de mogelijkheden verkend om de inkomenspositie van de melkveehouderij te versterken. Afgesproken is om in Nederland de volgende initiatieven te nemen:

  Het uitwerken van een Nederlands voorstel om de EU verhandelbaarheid van  quotum mogelijk te maken;Onderzoek te doen naar de juridische en feitelijke haalbaarheid – binnen de grenzen van het communautaire landbouw en mededingingsrecht - van instrumenten die als een vangnet kunnen dienen om fluctuaties van de melkprijzen op te vangen en het niveau te ondersteunen;

  Alle betrokken organisaties gaan zich de komende tijd inzetten om dit te realiseren. Resultaten zullen door de partijen worden besproken.

  Dutch Dairymen Board
  vakgroep Melkveehouderij LTO Nederland
  NAJK
  NMV
  NZODownloads

   
    
  Fokkerij wordt precisie-veredeling  «Fokkerij wordt precisie-veredeling4 september 2008Het is mogelijk om in de toekomst met uitgekiende fokprogramma’s, gebaseerd op het benutten van de natuurlijke variatie binnen de melkveepopulatie, gericht koeien te selecteren die melk produceren met een verbeterde vet- en eiwitsamenstelling. Op die manier wordt fokkerij  precisieveredeling.
   
  Dit betoogde professor Johan van Arendonk tijdens een symposium van Wageningen Universiteit op 1 september over 'Innovaties en ontwikkelingen in de dierlijke productie.'
  Van Arendonk voert het zogeheten Milk Genomics-onderzoek uit, een initiatief van Wageningen Universiteit, de Nederlandse Zuivel Organisatie en de fokkerij-organisatie Holland Genetics. Dit is het eerste systematische onderzoek op grote schaal. naar de invloed van erfelijke factoren bij koeien op de samenstelling van melkvet en melkeiwit.Downloads

  De volledige tekst van professor Van Arendonk
   
    
  Zuivel en botontkalking op 50+-beurs  «Zuivel en botontkalking op 50+-beurs16 september 2008Bezoekers van de 50+-beurs (Utrecht, 17 t/m 21 september) kunnen hun risico op botontkalking laten meten. De NZO heeft op de stand van de Osteoporose-stichting een computerzuil laten inrichten waarop de bezoekers een test invullen. Na afloop krijgen ze advies en wordt de brochure Gezond Blijven meegegeven. In deze brochure staan leefregels voor senioren ten aanzien van voeding en beweging en de rol van zuivel.

  Ervaring in voorgaande jaren geven dat er veel belangstelling is voor deze botontkalking-test. Vorig jaar hebben circa 2000 bezoekers de test ingevuld. De samenwerking met de Osteoporosestichting is onderdeel van de communicatie-activiteiten van de NZO over zuivel in relatie tot een gezonde leefstijl. Zuivel is een belangrijke leverancier van calcium (kalk).Downloads

   
    
  NZO betreurt vastlopen WTO-onderhandelingen  «NZO betreurt vastlopen WTO-onderhandelingen19 september 2008“Wij zijn niet blij met het vastlopen van de WTO-onderhandelingen. Dat betekent namelijk dat er geen verruiming komt van de markttoegang; dat is slecht voor een land als Nederland. We hebben immers een concurrerend aanbod op basis van onze melkveehouderij en zuivel. Beiden sectoren zijn efficiënt en vernieuwend.”

  Dat zegt Jan Maarten Vrij van de NZO in een gesprek met Koerier, het ledenblad van de zuivelcoöperatie Friesland Foods (nr. 9, 12/9/08). Vrij is als programmamanager Zuivelbeleid en Handel actief in de lobby van de Nederlandse zuivel bij de WTO en de Europese Unie. Hij vreest ook dat het vastlopen van de WTO-onderhandelingen kan leiden tot handelsbelemmeringen.

  Het gesprek met Vrij is onderdeel van een achtergrond artikel in Koerier over de vrijmaking van de wereldhandel in zuivelproducten.
  Klik voor dit artikel op www.frieslandfoods.com/nl/veehouders.Downloads

   
    
  Lesmateriaal zuivel bij Nationaal Schoolontbijt  «Lesmateriaal zuivel bij Nationaal Schoolontbijt28 oktober 2008Bijna 2000 scholen, die meedoen aan Nationaal Schoolontbijt, hebben lesmateriaal van de NZO besteld. Het Nationaal Schoolontbijt is van 28 t/m 31 oktober op circa 2200 basisscholen in Nederland gehouden. De deelnemende scholen ontvangen een pakket met ontbijtproducten, waaronder brood, eieren, en smeerkaas. Ze krijgen ook een bon om in de supermarkt de  zuiveldrank Optimel van Campina op te halen voor het ontbijt.
   
  De scholen konden, aansluitend bij het ontbijt, lesmaterialen bestellen van de deelnemende partijen. Daarmee krijgen de kinderen meer informatie  over het belang van een goed ontbijt en over de verschillende producten die in het ontbijt een rol spelen. De NZO stelde, aanhakende bij Optimel, lesmaterialen voor de vier verschillende groepen in het basisonderwijs ter beschikking.Downloads

   
    
  Website zuivelengezondheid vernieuwd  «Website zuivelengezondheid vernieuwd6 november 2008Sinds kort is de volledige vernieuwde website zuivelengezondheid.nl in de lucht.

  Deze website van de NZO richt zich op artsen, diëtisten en andere gezondheidsprofessionals. Het is een van de instrumenten die de NZO inzet om de zuivelboodschap bij deze doelgroepen onder de aandacht te brengen. Op zuivelengezondheid.nl krijgen de gezondheidsprofessionals informatie over de verschillende voedingsstoffen die in zuivelproducten voorkomen en hun rol in een gezonde voeding. Daarnaast informeert de site over de rol van zuivelproducten in relatie tot aandoeningen en ziektes.

  Op de nieuwe website is deze informatie aangepast aan de nieuwste wetenschappelijke inzichten. De site bevat ook een onderdeel cliëntadvies met test die cliënten kunnen invullen, zoals een voedingtest een calciumdagboek. De bezoekers kunnen er ook NZO-brochures over zuivel en gezondheid voor hun cliënten bestellen. De vernieuwing van de website gaat gepaard met een promotiecampagne, zowel op internet als op beurzen en evenementen.Downloads

   
    
  Uitbreiding melkquotum te gering  «Uitbreiding melkquotum te gering26 november 2008De Nederlandse Zuivel Organisatie vindt de voorgenomen uitbreiding van de melkquota te gering om in Nederland een zachte landing te bewerkstelligen. De NZO heeft het afgelopen jaar meerdere malen gepleit voor een quotumuitbreiding van 2 procent per jaar in de komende zes jaar. De Raad van landbouwministers heeft echter op 20 november besloten tot een uitbreiding van 5x 1 procent.
  Daarom zijn, volgens de NZO, in 2010 en in 2012 aanvullende maatregelen nodig om de zachte landing alsnog te realiseren. Het nadeel is dat tot die tijd onzekerheid blijft bestaan over de aard en de omvang van deze maatregelen.
  De NZO heeft wél met instemming kennis genomen van de bevestiging dat de melkquota in 2015 zullen verdwijnen. Ook is de NZO tevreden over het feit dat de interventieregelingen voor boter en mager melkpoeder en de opslagregeling voor boter gehandhaafd zijn. Hierdoor blijft een vangnet in stand. De NZO heeft waardering voor hetgeen minister Verburg, gegeven de omstandigheden, in de Raad heeft gerealiseerd.Downloads

   
    
  Zuivel tekent convenant Schone en Zuinige Agrosectoren  «Zuivel tekent convenant Schone en Zuinige Agrosectoren4 december 2008De NZO heeft zich aangesloten bij het convenant 'Schone en Zuinige Agrosectoren'. Namens de Nederlandse zuivelindustrie zette Kees Pette, directeur NZO, woensdag 3 december zijn handtekening onder het convenant. In het convenant tussen de rijksoverheid, de primaire agrarische sectoren en de agroindustrie zijn afspraken gemaakt over energiebesparing, het gebruik en de productie van duurzame energie en over broeikasgasreductie.

  De NZO is toegetreden tot het convenant omdat de afspraken daarin aansluiten bij de ambities van NZO en LTO Nederland voor een verdere verduurzaming van de zuivelketen.
  De zuivelindustrie in Nederland streeft naar een energieneutrale zuivelketen in 2020. Daarbij wordt duurzame energie geproduceerd door co-vergisting van mest, reststromen en bijproducten uit de zuivelindustrie. Ook wil de NZO een bijdrage leveren aan het terugdringen van de uitstoot van methaan in de melkveehouderij.

  Kees Pette wees er in zijn toespraak op dat de NZO zeer hecht aan de samenwerking in de keten en daarom zichtbaar samen met LTO Nederland partner in het convenant wil zijn. Hij gaf aan het zeer te waarderen dat door het Ministerie besloten was steun te verlenen aan de eerste pilotprojecten voor de vervanging van kunstmest door digestaat van biomassa vergistingsinstallaties en hoopte dat er steun zou zijn voor een verbetering van de SDE regeling in de toekomst.
  Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit sprak haar waardering uit voor de bijdrage van de zuivelketen om de doelstellingen uit het convenant te realiseren. ‘Ik hoop dan ook van harte dat het voorbeeld van NZO navolging vindt’, aldus Verburg.

  Naast NZO traden deze middag Het Productschap Akkerbouw, De Nederlandse Vereniging voor Diervoederfabrikanten (Nevedi) en de Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR) tot het convenant toe.Downloads

   
    
  Zuivel verlaagt het risico op hoge bloeddruk  «Zuivel verlaagt het risico op hoge bloeddruk12 december 2008Een voeding die rijk is aan zuivelproducten heeft een bloeddrukverlagend effect. Tot deze conclusie komen Nederlandse voedingswetenschappers die een bijdrage leverden aan het symposium Zuivel & Bloeddruk: theorie en praktijk dat op 11 december in Ede is gehouden. Op dit symposium, georganiseerd door de NZO en de NVD kwamen de nieuwste wetenschappelijke inzichten aan bod en is ook besproken hoe huisarts en diëtist met deze aandoening omgaan.

  Volgens dr. Marianne Geleijnse (WUR), spelen voeding en leefstijl een centrale rol bij het handhaven van een optimale bloeddruk. Op dit moment beweegt het onderzoek zich in de richting van het totale voedingspatroon. Een voorbeeld hiervan is de z.g. DASH-dieet met extra groente, fruit, vis, noten en magere zuivel en een verlaagd gehalte aan verzadigd vet. Met deze voeding, in combinatie met zoutreductie, werd binnen twee weken een belangrijke daling in de bloeddruk bereikt.

  Prof. dr. Jacqueline Dekker (VU Amsterdam) presenteerde resultaten van diverse wetenschappelijke onderzoeken naar de rol van voeding en in het bijzonder van zuivel bij het verlagen van de bloeddruk. De resultaten laten consistente relaties zien tussen het gebruik van magere zuivelproducten, een gezonde leefstijl en een lagere bloeddruk. Voor het aantonen van een oorzakelijk verband is echter aanvullend onderzoek nodig.

  Klik hier voor alle presentaties op het symposiumDownloads

   
    
  Frau Antje met koe en kaas in Berlijn  «Frau Antje met koe en kaas in Berlijn19 januari 2009Frau Antje voor de Brandenburger Tor in Berlijn. Dit keer niet alleen met kaas maar ook met een koe. De foto is gemaakt naar aanleiding van haar aanwezigheid op de Grüne Woche, de grote voedingsmiddelenbeurs (16-25 januari). Nederland presenteert zich daar onder het motto: “Nachbarland Niederlande, Qualität von nebenan.” De boodschap is dat Nederland agrarische kwaliteitsproducten levert die op duurzame wijze zijn geproduceerd.
  Nederlandse kaas speelt daarin een belangrijke rol vanwege de positie die Nederlandse kaas op de Duitse markt inneemt en het aandeel van Duitsland in de totale Nederlandse kaasexport. Frau Antje heeft de koe meegenomen om de natuurlijke en duurzame achtergrond van haar product te benadrukken.Downloads

   
    
  Leerkrachten bestellen lesmateriaal over zuivel  «Leerkrachten bestellen lesmateriaal over zuivel3 februari 2009Leerkrachten uit het basisonderwijs hebben eind januari massaal lesmateriaal over zuivel besteld. Dat is gebeurd op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling in Utrecht, die van 27 tot en met 31 januari is gehouden. Tienduizenden leerkrachten bezochten deze tweejaarlijkse beurs.
  De Nederlandse Zuivel Organisatie was aanwezig met lesmateriaal  voor alle groepen in het basisonderwijs. De leerkrachten kregen het materiaal niet mee, maar konden gratis een bestelling plaatsen. Het materiaal wordt thuis of op school bezorgd. Ook konden de leerkrachten aangeven of ze belangstelling hebben voor een excursie naar de boerderij.Downloads

   
    
  Studiedag over osteoporose  «Studiedag over osteoporose7 mei 2009De NZO organiseert samen met het lectoraat Sport, Voeding en Leefstijl van de HAN (Hogeschool Arnhem-Nijmegen) en de Osteoporose Stichting op 30 oktober 2009 (in plaats van 29 mei) een studiedag over de rol van voeding en beweging bij het voorkomen en behandelen van osteoporose.

  Osteoporose komt steeds vaker voor in onze maatschappij. Zowel bij preventie als behandeling zijn adequate voeding en voldoende beweging belangrijke leefstijlfactoren.  Deze dag is bedoeld voor diëtisten, fysiotherapeuten en verpleegkundigen (hbo werk-en denkniveau, enkele jaren werkervaring). Zij krijgen op deze dag informatie over de nieuwste inzichten op het gebied van voeding en beweging, medicijnen en fysiotherapeutische behandeling. Ook komen aan de orde de epidemiologie van osteoporose en de risicogroepen.

  Sprekers zijn onder andere Prof. dr. Lisette de Groot (WUR), Prof. dr. Coen Netelenbos (VU), Prof. dr. Han Kemper  (VU) en Prof. dr. ir. Gertjan Schaafsma (HAN). In het middaggedeelte worden voorbeelden van preventie en behandeling uitgewerkt aan de hand van een plenaire bespreking van casuïstiek.
   
  De NZO is mede-organisator van deze studiedag omdat zuivelproducten een belangrijke rol spelen in het voorkomen en bestrijden van osteoporose. Deze activiteit sluit ook goed bij het activiteitenprogramma waarin samenwerking met en voorlichting aan zorgprofessionals het uitgangspunt zijn.
   
  Meer informatie: www.zuivelengezondheid.nl.Downloads

   
    
  Zuivel ziet kansen met vernieuwde SDE-regeling  «Zuivel ziet kansen met vernieuwde SDE-regeling7 april 2009
  De zuivelsector is blij dat het ministerie van Economische Zaken de financiële mogelijkheden om op duurzame wijze energie op te wekken heeft verruimd. De vernieuwde Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE), die op 6 april is opengesteld, biedt ook melkveehouders betere mogelijkheden om door middel van vergistinginstallaties groen gas of groene stroom te produceren.

  NZO en LTO Nederland hebben het afgelopen jaar gezamenlijk het initiatief genomen om de zuivelketen te verduurzamen. Onderdeel daarvan is de organisatie van de energieneutrale zuivelketen. Melkveehouders en de Nederlandse zuivelindustrie stellen zich tot doel de totaal benodigde energie zelf te produceren vanuit duurzame bronnen zoals wind, zon en biogas.

  De NZO en LTO Nederland hopen dan ook dat melkveebedrijven op grote schaal gebruik kunnen maken van de SDE-subsidie. De kans hierop is nu groter dan ooit, maar dan moet de overheid wel bereid zijn om ook de kleinschalige productie, zoals die van melkveehouders, met deze regeling voldoende mogelijkheden te bieden.

  Behalve een energieneutrale zuivelketen richten NZO en LTO Nederland zich ook op het welzijn van de koe en het in stand houden van de biodiversiteit. Samen vormen deze drie thema's de basis voor een duurzame zuivelketen in Nederland.Downloads

   
    
  Standpunt NZO: Melkprijs afhankelijk van vrije markt  «Standpunt NZO: Melkprijs afhankelijk van vrije markt15 april 2009De Nederlandse zuivelindustrie heeft er alle begrip voor dat melkveehouders aandacht vragen voor hun inkomenssituatie. Zij worden op dit moment geconfronteerd met lage prijzen voor hun melk.
  De hoogte van de melkprijs is evenwel afhankelijk van vraag en aanbod op de internationale zuivelmarkt. Daar is na de hoge prijzen van 2007/2008 vraaguitval opgetreden. Daarnaast heeft de financiële en nu economische crisis geleid tot een grote terughoudendheid in het aangaan van contracten bij industriële-/handelspartijen. Hoewel in de EU het quotum niet is volgemolken nam het aanbod van melk in 2008 wereldwijd licht toe. Al deze factoren hebben geleid tot een forse prijsdaling bij zuivelproducten.
  Vertegenwoordigers van de NZO hebben dit naar voren gebracht in een gesprek over de situatie in de melkveehouderij bij de Tweede Kamercommissie voor Landbouw, natuur en voedselkwaliteit op 15 april 2009.
  Schommelingen van de melkprijs zullen vaker gaan voorkomen. Door het EU-landbouwbeleid en de WTO-afspraken zijn er minder mogelijkheden om regulerend in te grijpen op de zuivelmarkt. De zuivelmarkt is steeds meer afhankelijk van de vrije markt. Dat is een situatie waar alle partijen in de sector aan zullen moeten wennen.
   
  Maatregelen op korte termijn
  Om de sector door het huidige prijsdal te helpen stelt de NZO enkele maatregelen voor de korte termijn voor: Optimistisch
  De Nederlandse zuivelsector is op de lange termijn niettemin optimistisch over de toekomst. Nog steeds is het de verwachting dat wereldwijd de vraag naar zuivelproducten harder zal groeien dan het aanbod. Bovendien heeft de Nederlandse zuivelsector een uitstekende concurrentiepositie als gevolg van de gunstige klimatologische omstandigheden in Nederland, het kennisniveau binnen de melkveehouderij en de zuivelindustrie en de infrastructuur.Downloads

   
    
  Erfelijke aanleg van koe heeft invloed op vet en eiwit in melk  «Erfelijke aanleg van koe heeft invloed op vet en eiwit in melk29 april 2009De erfelijke aanleg van koeien is van invloed op de vet- en eiwitsamenstelling van melk. Onderzoekers van Wageningen Universiteit hebben in de afgelopen jaren omvang en betekenis van de genetische bijdrage aan de verschillen in kwaliteitseigenschappen van melk in kaart gebracht. Ook hebben ze een aantal genen opgespoord die bijdragen aan die genetische variatie.
  Vijf jaar geleden startten onderzoekers van Wageningen Universiteit samen met de NZO (Nederlandse Zuivel Organisatie) en CRV, de organisatie op het gebied van rundveeverbetering, het Milk Genomics-initiatief met als doel het identificeren van de genen die bijdragen aan de natuurlijke variatie in de kwaliteitsaspecten van melk, in het bijzonder vetten en eiwitten. Voor het genetisch onderzoek is een database aangelegd die qua omvang en aantal gegevens uniek is in de wereld. Daarvoor zijn sinds 2005 gegevens verzameld van circa 2000 koeien van zo’n 400 bedrijven.

  Verschillen
  De onderzoekers hebben gevonden dat tussen koeien grote verschillen bestaan in de samenstelling van hun melkvet. Een aanzienlijk deel van de verschillen is te verklaren uit genetische aanleg. Via DNA-onderzoek is nagegaan welke genen bijdragen aan de erfelijke verschillen tussen dieren. Naast de verschillen in melkvetsamenstelling, vonden de Wageningse onderzoekers tussen koeien ook aanzienlijke verschillen in samenstelling van het melkeiwit, dat voor het merendeel bestaat uit caseïnes. En ook hier zijn de verschillen in grote mate toe te schrijven aan genetische variatie. DNA-onderzoek toonde drie gebieden aan op het koeiengenoom die betrokken zijn bij de eiwitsamenstelling. In tegenstelling tot melkvetsamenstelling is het aandeel van de verschillen in melkeiwitsamenstelling dat wordt veroorzaakt door voeding klein. Een hoger aandeel caseïnes resulteert in een hogere kaasopbrengst.

  Uitbreiding project
  Aan het Milk Genomics project werken op dit moment elf mensen. In maart en april zijn er drie aan Wageningen Universiteit gepromoveerd op onderdelen van het Milk Genomics project. Daarnaast
  is er een groot aantal wetenschappelijke artikelen gepubliceerd of op korte termijn te verwachten. Inmiddels is het project, met aanvullende financiering, uitgebreid waarbij ook wordt gekeken naar andere componenten in de melk en naar implementatie van de bevindingen uit het project in de productieketen van melk. Dat zal naar verwachting nog eens vijf wetenschappelijke promoties opleveren waarvan de laatste over ongeveer vier jaar wordt verwacht.
  Het totale budget van het project bedraagt circa 5 miljoen euro en komt deels uit bijdragen van overheden en bedrijfsleven. In 2005 kreeg het project een impuls door participatie van de Technologiestichting STW. In 2006 werd het onderzoeksprogramma onder aanvoering van Food Valley verder versterkt vanuit het programma Pieken in de Delta, gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en de provincies Gelderland en OverijsselDownloads

   
    
  Cees ’t Hart voorzitter NZO  «Cees ’t Hart voorzitter NZO25 juni 2009
  Het bestuur van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) heeft de heer drs. C.C. ’t Hart benoemd tot voorzitter. Cees ’t Hart (50) is CEO van Koninklijke FrieslandCampina N.V. Voor de totstandkoming van deze onderneming was hij voorzitter van de concerndirectie van Koninklijke Friesland Foods N.V.
  Het bestuur van de NZO bestaat verder uit vice-voorzitter Jannes Oosterveld en de leden Werner Buck, Marc Tettelaar, Atze Schaap en Eric Hulst.
  De Nederlandse Zuivel Organisatie is de branche-organisatie van de Nederlandse zuivelindustrie. Bij de organisatie zijn negen ondernemingen aangesloten die gezamenlijk circa 98 procent van de Nederlandse boerderijmelk verwerken.
  Downloads

   
    
  Courage presenteert Koeientuin  «Courage presenteert Koeientuin26 juni 2009Courage heeft onlangs het project De Koeientuin gepresenteerd, een nieuw concept voor het ontwerpen van huisvesting voor melkvee.
  Courage is de stichting voor innovatie in de rundveehouderij, opgericht door NZO, LTO en het Innovatieplatform. De Koeientuin is een vrijloopstal, heeft dus geen ligboxen en de natuurlijke omgeving loopt als het ware door in de stal. Planten maken hun entree in de stal. Bomen, klimplanten en graswanden geven de koe een meer natuurlijke leefomgeving.
    
  In het nieuwe rapport De Koeientuin zijn meningen opgenomen van de uitvinder, praktische melkveehouders, Maarten Frankenhuis, ex-directeur van Artis en Jaap Dirkmaat van Vereniging het Nederlands Cultuurlandschap. Het rapport is te downloaden op de website http://www.courage2025.nl/. Daar is ook een 3D-animatie te vinden. Wandel tussen de koeien door de koeientuin of loop over de voetgangersbrug en verblijf op het terras boven in de stal terwijl u uitkijkt over de koeien in de tuin.Downloads

   
    
  Website voor zuivelopleiding Wageningen  «Website voor zuivelopleiding Wageningen2 juli 2009Sinds enige tijd beschikt de opleiding Dairy Science & Technology over een eigen website binnen het geheel van Wageningen University and Research: http://www.dairy.wur.nl/. De website heeft onder andere tot doel om geïnteresseerde studenten te informeren over deze opleiding.
  Enkele jaren geleden is deze gespecialiseerde masteropleiding opgericht, op initiatief van de NZO en de WUR. De opleiding omvat de hele zuivelketen van de primaire productie in de melkveehouderij tot consument. Een dergelijke opleiding, specifiek op de zuivel toegesneden, is uniek in de wereld.
  De belangrijkste onderwerpen van onderwijs en onderzoek zijn:
  -          de variabiliteit in melksamenstelling door de gehele keten
  -          de oorzaken van de variabiliteit in melksamenstelling
  -          de valorisatie van melkcomponenten met focus op (toekomstige) wensen van de consument
  De opleiding is internationaal en staat open voor studenten uit alle werelddelen. Onlangs is een samenwerking begonnen met de Universiteit van Kopenhagen, onder de naam Lactitech. Studenten volgen in dit programma afwisselend één jaar lang cursussen in Kopenhagen en één jaar in Wageningen.
  Naast studenten die de masteropleiding in het geheel volgen zijn er tientallen studenten die jaarlijks een of meer cursussen van Dairy Science & Technology als bijvak nemen.Downloads

   
    
  Fabels en feiten over melk  «Fabels en feiten over melk6 juli 2009In een aantal kranten heeft Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren de melkveehouderij aangevallen. De argumenten die zij aanvoert kloppen niet of zijn uit hun verband gehaald. De feiten liggen anders.

  Koe stoot evenveel broeikasgas uit als een auto die 70.000 km per jaar rijdt.
  De bijdrage van de koe aan de uitstoot van broeikasgassen  (CO2 equivalenten) bedraagt 1,2 procent van de totale uitstoot in de wereld; als het veevoer wordt meegerekend is de bijdrage 3 procent.
  Bronnen: CE, Delft, A sustainable dairy sector, 2008/FAO, Livestock’s long shadow, 2006.

  Uitlaatgassen en mestproductie koe zorgen voor een derde van het methaangas wereldwijd.
  De uitstoot van methaan komt wereldwijd voor 11 procent vanuit de melkveehouderij.
  Bron: CE, Delft, A sustainable dairy sector, 2008.

  Koe stoot een derde van alle ammoniak uit.
  De emissie van ammoniak in de melkveehouderij is tussen 1997 en 2003 bijna eenderde gedaald: van 70 tot 51 miljoen kg.  De totale emissie van de landbouw bedroeg in 2003 115 miljoen kg. Bron: LEI, Duurzame landbouw in beeld, 2004.

  Melkveehouderij is oorzaak nr. 1 van kappen regenwoud voor veevoer.
  Nederlandse koeien eten vooral gras en snijmaïs van eigen bodem. Daarnaast krijgen ze krachtvoer. Dit bestaat voor slechts 10 procent uit sojaproducten.
  Bron:  M. Thomassen, Environmental impacts of dairy cattle production systems, PhD thesis, Wageningen University, 2008.

  Kunstmest, antibiotica en hormonen komen in het drinkwater, vernietigen koraalriffen en zijn oorzaak “dead zones” in oceanen.
  Het gebruik van antibiotica in de melkveehouderij neemt af, in tegenstelling tot de toenemende trend in andere sectoren.
  Bron: Monitoring of antimicrobial resistance and antibiotic usage in animals in the Netherlands in 2006/2007.
  Het gebruik van kunstmest in de Nederlandse melkveehouderij is tussen 1996/97 en 2002/03 afgenomen van 910 tot 580 kg. per hectare weiland.
  Bron: LEI, Duurzame landbouw in beeld, 2004.

  Productie van een liter melk kost 990 liter water.
  In Nederland is het gebruik van water veel lager omdat in ons zeeklimaat gras en snijmaïs vooral groeien met regenwater.Downloads

   
    
  Nieuwe website ontsluit zuivelgeschiedenis  «Nieuwe website ontsluit zuivelgeschiedenis16 juli 2009Met de nieuwe website http://www.zuivelgeschiedenis.nl/ is het voortaan mogelijk om op een snelle manier archiefmateriaal van zuivelfabrieken en –organisaties te vinden. De website is gericht op mensen die geïnteresseerd zijn in de zuivelgeschiedenis, bijvoorbeeld vanwege historisch onderzoek, schrijven van gedenkboeken of het organiseren van tentoonstellingen. De site is een initiatief van het Zuivelhistorisch Genootschap dat bestaat uit enkele (oud)-medewerkers van de zuivelindustrie en NZO.

  De site bevat een database met vele honderden verwijzingen naar archieven of archieflocaties, waarin materiaal wordt bewaard van fabrieken, bedrijven en organisaties. Met deze database kan onder andere per provincie naar archieven worden gezocht. Verder zijn op de website pagina’s toegevoegd met een beknopte geschiedenis van 125 jaar zuivelindustrie. Het Zuivelhistorisch Genootschap wil ook bevorderen dat archiefmateriaal over de zuivelindustrie een goede bewaarplaats krijgt. Tips over archieven en archieflocaties zijn welkom.

  Meer informatie: Aad Vernooij, Nederlandse Zuivel Organisatie, 079 - 343 03 19, vernooij@nzo.nlDownloads

   
    
  Test botontkalking op 50+-beurs  «Test botontkalking op 50+-beurs27 augustus 2009De NZO werkt samen met de Osteoporose Stichting om bezoekers van de 50+-beurs voor te lichten over het risico op botontkalking. De beurs wordt van 16 t/m 20 september gehouden in de Jaarbeurs in Utrecht.
  De NZO heeft op de stand van de Osteoporose Stichting een computerzuil laten inrichten waarop de bezoekers een test invullen. Aan de hand van de resultaten wordt hun risico op botontkalking gemeten. Na afloop krijgen ze advies en wordt de brochure Gezond Blijven meegegeven. In deze brochure staan leefregels voor senioren ten aanzien van voeding en beweging en de rol van zuivel.

  In de afgelopen jaren was er veel belangstelling voor deze botontkalkingstest. Vorig jaar hebben ruim 5000 bezoekers de test ingevuld. De samenwerking met de Osteoporose Stichting is onderdeel van de communicatie-activiteiten van de NZO over zuivel in relatie tot een gezonde leefstijl. Zuivel is een belangrijke leverancier van calcium (kalk).Downloads

   
    
  NZO-symposium Voeding en overgewicht  «NZO-symposium Voeding en overgewicht30 september 2009De NZO organiseert op vrijdag 4 december het symposium Voeding en overgewicht, theorie en praktijk. De rol van zuivel. Daarin wordt aandacht besteed aan de preventie van overgewicht bij ouderen en bij jongeren en aan de behandeling. Ook wordt er een blik geworpen op het behouden van een gezond gewicht: hoeveel mensen hebben wél een gezond gewicht en waardoor komt dat?
  De theorie komt aan bod in presentaties van prof. dr. Jaap Seidell, Kennis Centrum Overgewicht, VU Amsterdam, prof.dr. Frans Kok, Humane Voeding, Wageningen Universiteit, prof.dr. Jacqueline Dekker, VU Amsterdam en prof. dr. Lisbeth Mathus-Vliegen, AMC Amsterdam. Voor de behandeling van overgewicht in de praktijk en de rol van zuivel hierin zullen inleidingen worden gehouden door prof.dr. Jaap van Binsbergen, Radboud Universiteit Nijmegen, dr. Gerdine Fransen, GGD, Nijmegen, dr. Laura  Bouwman, Wageningen Universiteit en Annemiek van Ginkel, voorzitter NVD.
  Het symposium is bedoeld voor opinieleiders, (huis)artsen, voedingskundigen, diëtisten, onderzoekers, praktijk-verpleegkundigen, praktijkondersteuners, studenten humane voeding, studenten voeding en diëtetiek, aio’s, postdocs en professionals werkzaam bij de overheid en in het bedrijfsleven. Voor het volledige programma en inschrijvingen kijk op http://www.zuivelengezondheid.nl/symposium.
   Downloads

   
    
  Geen bewijs voor negatief effect melkvet  «Geen bewijs voor negatief effect melkvet5 oktober 2009De stelling dat verzadigde vetten in melk slecht zijn voor de mens moet worden herzien. Dat is de conclusie van wetenschappers op een internationale conferentie die op 25 september in Kopenhagen is gehouden op initiatief van de European Dairy Association. Volgens de wetenschappers mogen alle verzadigde vetten niet over één kam worden geschoren. Zij menen ook dat er meer onderzoek nodig om als basis te dienen voor aanbevelingen met betrekking tot de inname van verzadigd vet. De wetenschappers die in Kopenhagen hun conclusies presenteerden waren: Bruce German, University of California, Philippe Legrand, Université Rennes en Peter Elwood, Cardiff University.

  Meer informatie op de site: www.sfc2009.com/ukDownloads

   
    
  Courage presenteert vernieuwende projecten  «Courage presenteert vernieuwende projecten8 oktober 2009Koeientuin, Fotonenboer, Grassa. Dat zijn enkele vernieuwende projecten in de melkveehouderij, ontwikkeld door de stichting Courage. Op vrijdag 6 november in Boerderij Mereveld in Utrecht presenteert Courage deze projecten en andere initiatieven.
    
  Belangstellenden kunnen in rondetafelgesprekken praten en meedenken met de initiatiefnemers. Het programma voorziet ook in een inleiding door innovatieprofessor Marko Hekkert (Universiteit Utrecht) en vier columnisten die hun licht laten schijnen op de relatie melkveehouderij en samenleving.
  De stichting Courage stimuleert innovatie in de melkveehouderij. Het is een initiatief van LTO Nederland, de Nederlandse Zuivel Organisatie en het InnovatieNetwerk.
  Meer weten over deze dag en de projecten: www.courage2025.nl.Downloads

   
    
  EDA wil extreme prijsschommelingen dempen  «EDA wil extreme prijsschommelingen dempen13 oktober 2009In de komende jaren zullen prijsschommelingen op de zuivelmarkt vaker voorkomen. Zowel de zuivelindustrie als de melkveehouders zullen zich daar adequaat op moeten voorbereiden. Om extreme schommelingen tegen te gaan zijn ook maatregelen van de Europese Commissie gewenst.
  Dit zegt de EDA (European Dairy Association) in een reactie op een rapport over de oorzaken en gevolgen van prijsschommelingen op de Europese en wereld-zuivelmarkt. Het rapport geeft ook suggesties hoe de gevolgen van deze prijsschommelingen beperkt kunnen worden.
  Het rapport is op verzoek van de EDA gemaakt door wetenschappers van de Universiteit van Cork (Ierland). De NZO was via een klankbordgroep betrokken bij het opstellen van het rapport en de reactie van de EDA.

  Rapport en commentaar staan op de website van de EDA: http://www.euromilk.org/EDA (zie onder Publications/Other publications).Downloads

   
    
  Zuivelketen gaat meedenken over EU-zuivelbeleid  «Zuivelketen gaat meedenken over EU-zuivelbeleid13 oktober 2009De NZO heeft samen met de andere partijen in het zuivelketenoverleg (NAJK, CBL, Rabobank, VLB en LTO) op 12 oktober overleg gevoerd met minister Verburg van LNV.  De minister zegde o.a. toe dat de zuivelketen als klankbordgroep zal worden betrokken bij de EU-werkgroep van hoge ambtenaren die gaat kijken naar het toekomstig zuivelbeleid.
  Meer informatie over dit gesprek in het persbericht van LTO-Nederland.Downloads

   
    
  Hein Vergeer schenkt melk bij Nationaal Schoolontbijt  «Hein Vergeer schenkt melk bij Nationaal Schoolontbijt5 november 2009Hein Vergeer schenkt melk in op basisschool de Morgenster in Haastrecht.
    
  In de eerste week van november  kregen circa 550.000 kinderen op 2.500 basisscholen een ontbijt. Het Nationaal Schoolontbijt is georganiseerd door het Voorlichtingsbureau Brood in samenwerking met andere fabrikanten van ontbijtproducten. De Nederlandse Zuivel Organisatie zorgde er in samenwerking met Campina voor dat de kinderen tijdens het ontbijt een beker verse halfvolle melk konden drinken.
    
  Hein Vergeer was in Haastrecht als ambassadeur van Right to Play. Dat is dit jaar het goede doel waaraan de deelnemende scholen 25 eurocent per ontbijt bijdragen.
    
  Met het Nationaal Schoolontbijt willen de initiatiefnemers het belang van een goed ontbijt onder de aandacht brengen van schoolkinderen, ouders en leerkrachten. De deelnemende scholen konden tegelijk met het ontbijt lesmateriaal bestellen waarin de bereiding en de voedingswaarde van de verschillende producten aan de orde komt.Downloads

   
    
  Nieuw kookboek: Koken op de groei  «Nieuw kookboek: Koken op de groei10 november 2009De Nederlandse Zuivel Organisatie gebruikt kookboeken om consumenten voor te lichten over de plaats van zuivelproducten in een gezonde voeding. Het nieuwste exemplaar heet Koken op de groei. Het bevat recepten die speciaal zijn samengesteld voor jonge gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar. Geen kinderachtige gerechten, maar gangbare maaltijden en tussendoortjes waar klein en groot van kunnen smullen. Apart koken voor kids en volwassenen is hiermee overbodig.

  Koken op de groei staat behalve met recepten ook boordevol duidelijke informatie over voeding en kinderen, waarin bijvoorbeeld per leeftijdscategorie staat aangegeven wat ze nodig hebben en hoeveel. De vormgeving van Koken op de groei is even appetijtelijk als de inhoud. Kleurrijke pagina’s met kindertekeningen, vrolijke plaatjes van minikoks of –smulpapen en opvallende foto’s van de gerechten.
   
  Koken op de groei, gebonden, 120 pagina’s,  is voor € 9,95 te koop in de boekhandel. Uitgever: Inmerc. ISBN 978 90 661 1609 2Downloads

   
    
  Zuivel speelt mogelijk rol in voorkomen overgewicht  «Zuivel speelt mogelijk rol in voorkomen overgewicht7 december 2009De specifieke eigenschappen van zuivel spelen mogelijk een rol in het voorkomen van overgewicht. Dat betoogde prof. dr. Frans Kok (Hoofd Afdeling Humane Voeding Wageningen Universiteit) vrijdag 4 december tijdens het symposium ‘Voeding en overgewicht: Theorie en praktijk. De rol van zuivel’.

  Volgens Kok is de bijdrage van zuivel in de nutriëntenvoorziening groot. Dit geldt vooral voor calcium, vitamine B2 en B12, eiwit en zink. Bovendien levert zuivel ongeveer 15% van de energie-inname. De nutriëntenrijkdom gecombineerd met de relatief lage energiebijdrage speelt mogelijk een specifieke rol bij gewichtbehoud, aldus Kok.
    
  Ook prof. dr. Jacqueline Dekker (VU Amsterdam) ging tijdens het symposium in op de relatie tussen overgewicht en zuivelconsumptie. Uit onderzoek blijkt volgens haar dat mensen die veel hoog-vette zuivelproducten gebruiken over het algemeen een lage body-mass-index hebben en een geringe middelomvang. Onduidelijk is in hoeverre zuivel daarin een rol speelt. Want volgens Dekker blijkt uit het onderzoek ook dat mensen met een hoge zuivelconsumptie er een gezonde levensstijl op nahouden; zij roken minder en bewegen meer dan mensen die weinig zuivelproducten gebruiken. ‘Het is wel duidelijk dat calcium een rol speelt in de gewichtbeheersing, maar er is meer onderzoek nodig om de specifieke rol van zuivel te bepalen.’

  Het symposium werd georganiseerd door de Nederlandse Zuivel Organisatie in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD). Er waren 480 bezoekers.Downloads

   
    
  EU-subsidie voor campagne melk op school  «EU-subsidie voor campagne melk op school20 januari 2010De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) krijgt subsidie uit een extra promotiefonds van de Europese Unie dat in 2009 is ingesteld naar aanleiding van de situatie op de zuivelmarkt. Landen konden een aanvraag indienen voor activiteiten om de consumptie van melk en zuivelproducten te bevorderen.
  De NZO heeft een voorstel ingediend voor een campagne om de consumptie van melk door kinderen van 4-13 jaar én het gebruik van schoolmelk te stimuleren. Het gaat om activiteiten over een periode van drie jaar voor een bedrag van € 3,3 miljoen. De Europese Unie draagt de helft van dit bedrag bij.
  In 2009 kreeg de NZO subsidie van de Europese Unie om een voorlichtingscampagne over melk en zuivel uit te voeren. Deze campagne begint in maart 2010. Het budget voor deze driejarige campagne bedraagt eveneens drie miljoen euro, waarvan de Europese Unie de helft bijdraagt.Downloads

   
    
  Special VoedingsMagazine : voeding en overgewicht  «Special VoedingsMagazine : voeding en overgewicht9 februari 2010De nieuwste uitgave van VoedingsMagazine (nr. 1, 2010) is geheel gewijd aan het NZO-symposium “Voeding en overgewicht” dat in december 2009 is gehouden. De presentaties van de verschillende sprekers zijn samengevat in overzichtsartikelen. Daarin krijgt de lezer informatie over de nieuwe wetenschappelijke inzichten en over de praktijk van preventie en behandeling. Daarnaast komt de rol van zuivel aan de orde.
  Sprekers waren o.a. prof. dr. Jaap Seidell (VU Amsterdam), prof. dr. Frans Kok (Wageningen Universiteit), prof. dr. Jacqueline Dekker (VU Amsterdam) en prof. dr. Lisbeth Mathus-Vliegen (AMC Amsterdam).
  VoedingsMagazine is een uitgave de Nederlandse Zuivel Organisatie en wordt verspreid onder artsen, diëtisten, voedingskundigen en andere zorgprofessionals. De artikelen zijn ook te raadplegen op http://www.voedingsmagazine.nl/.Downloads

   
    
  Joris Driepinter: melk vol voedingsstoffen  «Joris Driepinter: melk vol voedingsstoffen1 maart 2010
  De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) begint een nieuwe reeks voorlichtingactiviteiten over melk en zuivelproducten, waaronder wetenschappelijke symposia en advertenties in publieksmedia. Hiermee wil de NZO wijzen op de rijkdom aan voedingsstoffen in melk en zuivel. Vanwege die vele voedingsstoffen is melk een aanbevolen voedingsmiddel en een belangrijk onderdeel van een gezond voedingspatroon.
  De campagne ligt in het verlengde van voorlichtingsactiviteiten die de Nederlandse zuivelindustrie al vele jaren uitvoert. Centraal staan symposia waarin de wetenschappelijke kennis over zuivel in relatie tot voeding en gezondheid wordt verdiept. Deze wetenschappelijke informatie zal de NZO vertalen in voorlichting aan professionals en consumenten door middel van brochures en advertenties.
  In de publiekscampagne brengt Joris Driepinter de boodschap. In de jaren 1965-1978 speelde hij de hoofdrol in de melkpromotie gericht op kinderen. Nu fungeert hij als blikvanger in advertenties met het motto: “3 goede redenen om elke dag zuivel te eten of te drinken".
  Het gaat om een driejarige campagne, van maart 2010 tot oktober 2012, voor de helft gefinancierd door de Europese Unie. Een campagne met dezelfde strekking wordt tegelijkertijd in Frankrijk uitgevoerd.

  Meer informatie is te vinden op de speciale aktiepagina van http://www.zuivelonline.nl/.
   
  StatistiekenDownloads

   
    
  Consumentengids: melkproducten prima keus  «Consumentengids: melkproducten prima keus7 april 2010Voor de meeste mensen zijn melkproducten een prima keus. Dit schrijft de Consumentengids van april 2010 in het artikel Is melk goed voor elk?
  In het artikel komt professor Ronald Mensink (Universiteit Maastricht) aan het woord. Deze voedingswetenschapper zegt onder andere: “Een gezond voedingspatroon is niet uitsluitend mogelijk als melk daar deel van uitmaakt. Melk en melkproducten kunnen wel een belangrijke bijdrage leveren aan een gezond voedingspatroon.”
  Melk en andere zuivelproducten bevatten volgens de Consumentengids veel eiwitten, plus onder andere de vitamines B2, B6 en B12. Volgens Mensink is het gebruik van zuivelproducten “een relatief gemakkelijke manier om voor een belangrijk deel in de behoefte aan deze voedingsstoffen te voorzien.” Hij zegt ook dat calcium uit melk, in combinatie met vitamine D een positief effect heeft op de botdichtheid.
  Als nadeel van zuivelproducten noemt de Consumentengids dat ze verzadigd vet bevatten. Daarom wordt aangeraden varianten met weinig vet te kiezen, zoals karnemelk en halfvolle melk.Downloads

   
    
  NZO organiseert EDA-congres 2010  «NZO organiseert EDA-congres 201021 april 2010De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) organiseert dit jaar het congres van de European Dairy Association (EDA). Het congres vindt plaats in Den Haag, van 23-25 september. Deelnemers zijn vertegenwoordigers van zuivelorganisaties en zuivelondernemingen uit de 27 EU-landen. Er worden circa 200 deelnemers verwacht.
  Tijdens het congres zal op 24 september het World Dairy Forum worden gehouden met als titel: EU 2020: challenges and oppurtunities for a competitive EU dairy industry. Aan de orde komen onder andere het actuele Europese zuivelbeleid, de verduurzaming van de zuivelproductie en de relatie van zuivel met betrekking tot voeding en gezondheid.
  Het congres voorziet ook in bijeenkomsten van experts op het gebied van voedselveiligheid en wetgeving. Daarnaast zijn er huishoudelijke vergaderingen van de EDA en van Assifonte, de Europese vereniging van smeltkaasfabrikanten.
  Een bijzonder onderdeel is de kennismaking met Nederlandse zuivelknow-how. De deelnemers kunnen inschrijven voor excursies naar Qlip in Zutphen (melkcontrole), NIZO Food Research in Ede of voor een workshop van de Rabobank.

  Meer informatie is te vinden op de website http://www.eda2010.com/.Downloads

   
    
  Internationaal symposium Nutrient Density  «Internationaal symposium Nutrient Density28 april 2010Wat wil de consument weten over het voedsel dat hij eet? En hoe vertaal je voedingsinformatie in praktisch hanteerbare adviezen?  Op die vragen wordt antwoord gegeven tijdens het symposium Nutrient Density/Nutrional aspects of dairy, georganiseerd door de Nederlandse en Franse zuivel- organisaties NZO en CNIEL. Daarnaast komen voedingsaspecten van zuivel aan de orde. Het symposium wordt op 21 mei 2010 in Amsterdam gehouden. 
  Vooraanstaand spreker is Adam Drewnowski, professor aan de Washington University in Seattle. Hij ontwikkelde de Nutrient Rich Food Index. Hiermee worden aanbevolen voedingsmiddelen gerangschikt naar de hoeveelheid goede voedingstoffen die zij bevatten in relatie tot de hoeveelheid energie.
  Tijdens het symposium zal ook bekend worden hoe consumenten hier tegen aan kijken. Er is een grootschalig onderzoek gehouden bij Nederlandse en Franse consumenten naar wat zij willen weten over voeding. Aansluitend zullen vertegenwoordigers van industrie, wetenschap, overheid en politiek hun commentaar geven.

  N.B. Het symposium is toegankelijk voor genodigden. Meer informatie bij: NZO, Nienke van Die, 079 3430322, vandie@nzo.nlDownloads

  Uitnodiging voor het symposium
   
    
  Voedingsvoorlichting richten op aanbevolen producten  «Voedingsvoorlichting richten op aanbevolen producten25 mei 2010De voedingsvoorlichting aan consumenten moet zich richten op voedingsmiddelen die dagelijks worden aanbevolen en niet op “ongezonde”  voedingsstoffen. Dat is de conclusie uit een grootschalig consumentenonderzoek van GFK in Frankrijk en Nederland. Het onderzoek werd gepresenteerd op het symposium Nutrient Density/Nutritional aspects of dairy, op 21 mei georganiseerd in Amsterdam door de Nederlandse (NZO) en Franse (CNIEL) zuivelorganisaties.

  Resultaten
  De voornaamste resultaten van dit onderzoek:
  Weinig consumenten zijn op zoek naar voedingsinformatie. Als ze dat wél doen zijn de verpakking en internet de meest gebruikte bronnen.
  Consumenten weten wél welke voedingsstoffen gezond zijn. Maar ze kijken er niet naar op de verpakking van producten.

  Consumenten weten ook weinig af van het gehalte aan voedingsstoffen, zelfs als ze zeggen dat ze er aandacht aan schenken. Dit geldt ook voor hoger opgeleiden.
  Consumenten die weten wat de aanbevolen hoeveelheden zijn van bepaalde producten, houden zich ook beter aan die aanbevelingen.

  Food Index De resultaten van dit onderzoek zijn een ondersteuning voor het systeem van de Amerikaanse professor Adam Drewnowski (Washington University, Seattle). Hij presenteerde op 21 mei de Nutrient Rich Food Index. Hiermee worden aanbevolen voedingsmiddelen gerangschikt naar de hoeveelheid goede voedingstoffen die zij bevatten in relatie tot de hoeveelheid energie. In de NRF-index van Drewnowski staan negen voedingsstoffen: eiwitten, vezels, drie vitamines en vier mineralen; daarnaast drie te vermijden voedingssstoffen: verzadigd vet, toegevoegd suiker en zout.

  Het voordeel van een systeem dat is gebaseerd op de hoeveelheid voedingsstoffen (nutrient density) van producten is, dat de nadruk wordt gelegd op de positieve aspecten van de voeding. In de huidige voedingsvoorlichting overheersen boodschappen over negatieve aspecten: vet, suiker, zout.

  Presentaties
  Kijk op http://www.zuivelengezondheid.nl/?PageID=380 voor de presentaties die op dit symposium zijn gegeven.Downloads

   
    
  Campagne Melk op School  «Campagne Melk op School22 juni 2010Deze maand begint de campagne Melk op School. Doel van deze campagne is om het imago van zuivel en de kennis over gezonde voeding bij schoolkinderen en hun ouders te bevorderen.

  De activiteiten bestaan onder andere uit een televisieprogramma voor kinderen op de zender Nickelodeon. Dit programma, De Klas Uit, zal in juni, september en oktober elke schooldag worden uitgezonden. De afzender van het programma is Melk op School. Alle basisscholen krijgen in juni een brochure toegezonden met de mogelijkheden om deel te nemen aan het tv-programma. Ze kunnen zich ook aanmelden voor een proefdag. Vanaf augustus staan er advertenties voor Melk op School in tijdschriften voor ouders.
  De Nederlandse Zuivel Organisatie voert deze campagne uit. Het gaat om activiteiten over een periode van drie jaar voor een bedrag van ruim € 1 miljoen per jaar. De Europese Unie draagt de helft van dit bedrag bij.

  De reden voor deze campagne is dat de gezondheidspositie van zuivel onder druk staat. Dit heeft gevolgen voor de consumptie. Er zijn aanwijzingen dat kinderen in de basisschool-leeftijd minder melk consumeren dan de hoeveelheid die het Voedingscentrum aanbeveelt. De NZO wil de ouders er op wijzen dat melk belangrijke voedingsstoffen voor opgroeiende kinderen bevat. Schoolmelk is een efficiënte manier om bij te dragen aan de aanbevolen hoeveelheid.

  Zie ook de website http://www.melkopschool.nl/.Downloads

  Brochure MelkOpSchool
   
    
  Tjeerd de Groot directeur NZO  «Tjeerd de Groot directeur NZO6 juli 2010Het bestuur van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) heeft de heer dr. T.C. de Groot benoemd tot directeur. Hij volgt per 1 september 2010 de huidige directeur Kees Pette op, die terugtreedt wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

  Tjeerd de Groot (42) is momenteel plaatsvervangend directeur Internationale Zaken van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Daar is hij sinds 1996 werkzaam geweest in diverse functies. Hij was onder andere Landbouwraad bij de ambassade in Berlijn.
  Tjeerd de Groot heeft Bestuurskunde aan de Universiteit van Leiden gestudeerd en promoveerde daar op het thema 'EU-onderhandelingen over hervormingen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid'.Downloads

   
    
  Verslag en website duurzamezuivelketen.nl  «Verslag en website duurzamezuivelketen.nl15 juli 2010De fotonenboer die zonlicht gebruikt om energie op te wekken. Vrijloopstallen waarin koeien meer ruimte en bewegingsvrijheid hebben. Verwerken van duurzame soja in veevoer. Dit zijn enkele voorbeelden van initiatieven om de zuivelketen duurzamer te maken. Ze staan in het verslag Verder op weg naar een duurzame zuivelketen. Sinds de start van het initiatief Duurzame Zuivelketen van NZO en LTO in juli 2008 is er gewerkt aan de invulling van de plannen die destijds zijn gepresenteerd. Van de ontwikkelingen sinds die tijd is een verslag samengesteld.
  Tegelijk met dit verslag is een nieuwe website beschikbaar gekomen: www.duurzamezuivelketen.nl/. Met deze website kan men op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen op het gebied van duurzame zuivel. Er is ook de mogelijkheid om zich te abonneren op een digitale nieuwsbrief en om het verslag te downloaden.Downloads

   
    
  World Dairy Forum tijdens EDA-congres  «World Dairy Forum tijdens EDA-congres12 augustus 2010Het jaarlijkse congres van de EDA (European Dairy Association) wordt dit jaar in Den Haag gehouden, van 23-25 september. Op het congres spreken bekende internationale deskundigen over actuele onderwerpen. Hoogtepunt is het World Dairy Forum op vrijdag 24 september. Op het programma staan o.a.
  Er worden op het congres circa 200 deelnemers verwacht uit alle landen van de Europese Unie. De organisatie is in handen van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO).

  Meer informatie en aanmeldingen op http://www.eda2010.com/.Downloads

   
    
  NZO blij met Europese bescherming  «NZO blij met Europese bescherming7 oktober 2010“Oorspronkelijke kwaliteit van Gouda Holland en Edam Holland behouden”

  De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) is blij met de Europese bescherming van Gouda Holland en Edam Holland. De Europese Commissie heeft besloten deze kazen een Beschermde Geogra­fische Aanduiding (BGA) te verlenen. “Deze erkenning maakt het voor de kaasindustrie in Nederland mogelijk de oorspronkelijke receptuur en kwaliteit en daarmee de authenticiteit van Gouda Holland en Edam Holland kaas te behouden. Met deze erken­ning kan de Nederlandse kaassector zich in de markt beter onder­scheiden van kazen die niet aan deze kwaliteitseisen voldoen”, zegt Cees' t Hart, voorzitter van de NZO.

  Smaak
  Door de specifieke eisen aan de melk, de bereiding en de rijping krijgen deze kazen een diepe, volle smaak. Bovendien blijft deze smaak zich in de tijd ontwikkelen, zodat deze kazen op meerdere leeftijden gegeten kunnen worden. Gouda Holland en Edam Holland  zijn vanwege de smelteigenschappen ook geschikt voor toepassing in warme gerechten.
  Consumenten zullen de beschermde kazen allereerst herkennen aan de naam: Gouda Holland en Edam Holland. Deze naam moet op de verpakking staan in combinatie met de tekst ‘Beschermde Geografische Aanduiding’ of de afkorting ‘BGA’. Bovendien zal er een speciaal logo op de verpakking worden aangebracht. Ook hebben de kazen een specifiek kaasmerk met de naam Gouda Holland of Edam Holland.

  Volgens ’t Hart vraagt het produceren van Gouda Holland en Edam Holland van de oorspronkelijke kwaliteit meer expertise van de kaasmaker. Deze kazen onderscheiden zich door de speficieke bereidingswijze. "Dankzij de beschermde status kunnen Gouda Holland en Edam Holland zich op de markt wat betreft smaak en ook visueel blijven onderscheiden, waardoor we de concurrentie met kazen van andere kwaliteit nog beter kunnen aangaan."

  Kwaliteit
  De kwaliteitseisen voor Gouda Holland en Edam Holland vinden hun basis in de Nederlandse Landbouwkwaliteitswetgeving. Deze eisen hebben onder meer betrekking op het vet- en vochtgehalte, de wijze en de duur van de rijping en de vorm van de kazen. Omdat de overheid de regeling van kwaliteitseisen aan de producenten zelf wil overlaten, zullen de eisen voor Gouda en Edam uit de landbouwkwaliteitswetgeving verwijderd worden. Bovendien zijn internationale afspraken over de kwaliteit van Goudse en Edammer, minder streng. Deze ontwikkelingen zijn voor de Nederlandse zuivelindustrie mede aanleiding geweest de specifieke eisen voor de traditionele Nederlandse Goudse en Edammer in een deze Europese regeling vast te leggen.

  350 miljoen kilo
  In Nederland wordt circa 350 miljoen kilo Gouda en Edam geproduceerd die aan de BGA-voorwaarden voldoet. De afzet van deze kazen heeft een waarde van circa € 1,3 miljard.
  Kaas is het belangrijkste product van de Nederlandse zuivelsector. Ruim de helft van alle Nederlandse melk wordt tot kaas verwerkt. Het is ook een belangrijk exportproduct. Tweederde van de productie wordt uitgevoerd. De zuivelsector in het algemeen levert met een productiewaarde van 5,3 miljard euro een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie.

  Nederlandse kaascultuur
  Nederland kent een rijke kaashistorie. Gouda Holland en Edam Holland zijn exponenten van de Nederlandse kaascultuur die al opbloeide aan het eind van de Middeleeuwen. In de negentiende eeuw ontwikkelden deze kazen zich tot de producten zoals we die nu kennen. Zowel in binnen- als buitenland zijn deze kazen een begrip, vanwege de kwaliteit en hun smaak.
  Uit het begin van de 19e eeuw dateren documenten waarin de bereiding van deze kazen uitvoerig staat beschreven. In 1808 verscheen het document met de  titel: Berigt wegens het maken van Zuid-Hollandsche of zogenoemde Gouwse Zoetemelkse Kaas. In dit artikel wordt de bereiding van Gouda gedetailleerd behandeld. In 1810 is de bereiding van Edam beschreven.

  Voor meer informatie zie ook goudaholland-kaas.nl.Downloads

   
    
  EDA Congres  «EDA Congres8 oktober 2010The presentations of the EDA Congres are available online.
  Please go to www.eda2010.com/presentations to see a full list of the available presentations.Downloads

   
    
  Presentaties World Dairy Forum  «Presentaties World Dairy Forum25 september 2010Tijdens het World Dairy Forum van de European Dairy Association op 24 september in Den Haag zijn drie thema’s besproken: het toekomstige Europese landbouwbeleid (met o.a. Herman Versteijlen, directeur DG-Agri van de Europese Commissie), de weg naar een duurzame zuivelketen (o.a. Kees Wantenaar, voorzitter FrieslandCampina en Richard Perkins Wordl Wide Fund for Nature) en voedingsinformatie voor de consument (o.a. Henri Uitslag, BEUC en Esther de Lange, Europees Parlement). De presentaties van de in totaal negen sprekers over deze thema’s zijn hier beschikbaar.Downloads

   
    
  Melk op 2500 scholen bij Nationaal Schoolontbijt  «Melk op 2500 scholen bij Nationaal Schoolontbijt27 oktober 2010
  Van dinsdag 2 tot en met vrijdag 5 november zullen op 2.500 basisscholen in het hele land zo’n 540.000 kinderen samen ontbijten en via lespakketten kennismaken met het belang van een goed ontbijt. Dit jaar is het thema ‘Samen ontbijten geeft energie’.
  Onderdeel van het ontbijt is halfvolle melk. De Nederlandse Zuivel Organisatie zorgt er voor dat de scholen verse melk kunnen uitschenken tijdens het ontbijt. Bovendien hebben de meeste scholen lesmateriaal over zuivel besteld.
  Het Nationaal Schoolontbijt is een initiatief van het Voorlichtingsbureau Brood. De doelstelling om jongeren het belang van een goed ontbijt aan te leren wordt ondersteund door het Voedingscentrum.  Kinderen van een basisschool uit Bilthoven eten hun ontbijt in
  een oude trein van het Spoorwegmuseum in Utrecht, tijdens de
  opening van het Nationaal Schoolontbijt op dinsdag 2 november.
     
    
  Deze activiteit is onderdeel van de campagne Melk op School die mede wordt gefinancierd door de Europese Unie.Downloads

   
    
  Melk lijkt lager risico op hart- en vaatziekten te geven  «Melk lijkt lager risico op hart- en vaatziekten te geven25 november 2010Melk en zuivelproducten lijken het risico op sterfte aan hart- en vaatziekten te verminderen. Dit blijkt uit een analyse van wereldwijd onderzoek naar hart- en vaatziekten door wetenschappers van onder andere Wageningen Universiteit en de universiteit van Harvard (USA). De studie is onlangs gepubliceerd in het American Journal of Clinical Nutrition.
  De voornaamste auteur van het onderzoek, dr. Sabita S. Soedamah-Muthu heeft de resultaten gepresenteerd op het symposium Nieuwe inzichten over zuivel(nutriënten) en onze gezondheid dat op 25 november in Ede is georganiseerd door de Nederlandse Zuivel Organisatie.

  Dit bericht is vernieuwd op basis van de gewijzigde uitingen van WUR over de resultaten van dit onderzoek.

  Klik op het PDF-symbool hieronder om het nieuwsbericht te lezen dat Wageningen Universiteit over dit onderzoek heeft verspreid.Downloads

  Nieuwsbericht WUR (herzien)
   
    
  Melkcampagnes bij ReclameKlassiekers  «Melkcampagnes bij ReclameKlassiekers17 december 2010
  De Melkbrigadiers, Joris Driepinter, Kaas uit het vuistje. Klassiekers uit de zuivelreclame zijn ook aanwezig op de tentoonstelling ReclameKlassiekers. Deze wordt van 18 december 2010 tot en met 27 februari 2011 gehouden in de Beurs van Berlage in Amsterdam.

  Het gaat in Amsterdam om campagnes die onderdeel zijn geworden van het Nederlands erfgoed. De tentoonstelling is onderverdeeld in verschillende periodes en thema’s. Het geheel wordt tot leven gebracht met bioscoop- en televisiereclames, tijdsfragmenten, origineel materiaal en een groot aantal verassende activiteiten. Zie ook: www.reclameklassiekers.nl.
  De tentoonstelling ReclameKlassiekers is een initiatief van het ReclameArsenaal. Via http://www.reclamearsenaal.nl/ zijn meer dan 50.000 reclame-uitingen op te vragen. Daaronder bevinden zich honderden advertenties, affiches en commercials voor melk, kaas en boter.

  Een selectie van tv-commercials staat op zuivelonline.nl/zuivelproducten/promotie.
   

  Downloads

   
    
  Melk uit gebied boven Moerdijk niet verontreinigd  «Melk uit gebied boven Moerdijk niet verontreinigd14 januari 2011Uit voorzorg hebben de zuivelondernemingen de afgelopen week de melk van veehouders in het gebied ten noorden van Moerdijk apart opgehaald, apart verwerkt en opgeslagen in afwachting van onderzoek. De melk is onderzocht op aanwezigheid van onder andere zware metalen, waaronder lood, dioxines en pcb’s.
  Vandaag zijn de onderzoeksresultaten bekend geworden. De uitkomsten vertonen geen afwijkingen en liggen ver onder de wettelijke normen. De nVWA is hiervan op de hoogte gebracht. Het betrof een eerste meting. Uit voorzorg wordt een extra meting genomen. De uitslagen hiervan worden eind volgende week verwacht. In de tussentijd blijft de melk uit het gebied apart opgehaald en verwerkt en niet op de markt gebracht.Downloads

   
    
  NZO bepleit verdere verduurzaming zuivelketen  «NZO bepleit verdere verduurzaming zuivelketen18 januari 2011De Nederlandse zuivelketen kan haar economische positie verstevigen door verder te verduurzamen. Die overtuiging is Tjeerd de Groot, directeur van de Nederlandse Zuivel Organisatie toegedaan.
  Tijdens het congres “Zuivelbeleid met toekomst” van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond, dinsdag in Montfoort, maakte hij duidelijk dat de Nederlandse zuivelsector in een uitstekende uitgangspositie verkeert. “Als in 2015 de quota definitief zijn afgeschaft liggen de kansen voor het oprapen. We krijgen dan meer mogelijkheden op de wereldmarkt. Om daar volop van te kunnen profiteren is het noodzakelijk dat de verschillende schakels in de keten gezamenlijk verder verduurzamen.”
  De Groot ziet onder meer uitdagingen voor melkveehouders en zuivelondernemingen op het gebied van klimaat en energie. “Wij hebben de afgelopen jaren op dat terrein al veel vooruitgang geboekt, maar we moeten nog wel enkele stappen zetten. Dat zal onze economische positie ten goede komen.”
  Volgens de NZO-directeur is een nieuwe fase in de verduurzaming aangebroken. “We hebben er de afgelopen decennia voor gezorgd dat er voldoende en veilige zuivelproducten zijn. Nu moeten we er voor zorgen dat we ook in de toekomst zuivelproducten kunnen blijven produceren op een wijze die duurzaam is voor mens, dier en milieu.”Downloads

   
    
  Nieuwe Frau Antje op Grüne Woche in Berlijn  «Nieuwe Frau Antje op Grüne Woche in Berlijn20 januari 2011De Nederlandse Zuivel Organisatie zet een nieuwe Frau Antje in op de Duitse markt. Haar naam is Mendy Smits, en ze is 26 jaar (geboortedatum 5 augustus 1984). Ze heeft een opleiding HBO Office Management gevolgd en treedt sinds enkele jaren op als model, o.a. in tv-reclames. Frau Antje is het reclamesymbool voor de collectieve merken Frau Antje Pikantje (Goudse kaas van 4 maanden oud) en Frau Antje Beste Butter. Deze merken zijn eigendom van de Nederlandse Zuivel Organisatie en worden in licentie door verschillende Nederlandse zuivelondernemingen op de Duitse markt gebracht.

  De nieuwe Frau Antje treedt voor het eerst in het openbaar op tijdens de Grüne Woche in Berlijn, op 20 en 21 januari. Dit is een grote consumentenbeurs, waarop zowel de Duitse als de internationale landbouw en voedingsmiddelenindustrie zich presenteren.  Frau  Antje is traditioneel prominent aanwezig tijdens de opening van de beurs door de Duitse en Nederlandse bewindslieden van landbouw.

  Mendy Smits is de opvolgster van Madeleen Driessen, die sinds 1999 actief was. Zij zal de komende tijd Mendy Smits begeleiden en advies geven.
  Het kaasmeisje is al sinds 1954 een symbool voor Nederlandse zuivelproducten. In 1961 trad zij voor het eerst op als Frau Antje in Duitse televisiereclame. De eerste Frau Antje was Kitty Jansen. Opvolgers van haar waren onder andere Emilie Bouwman, Ellen Soeters en Denise Boekhoff. Opinie-onderzoek geeft aan dat Frau Antje een sympathieke en vertrouwenwekkende persoon is die symbool staat voor kwaliteitsproducten uit Nederland. Haar bekendheid ligt op 80 procent (8 op de 10 Duitsers weet wie Frau Antje is).Downloads

   
    
  Ook geen afwijkingen in tweede serie melkmonsters  «Ook geen afwijkingen in tweede serie melkmonsters20 januari 2011Ook in de tweede serie onderzochte melkmonsters van de melkveebedrijven in het oostelijk deel van de Hoekse Waard en het zuidelijk deel van het Dordtse eiland zijn geen afwijkingen gevonden. Alle onderzoeksuitslagen liggen ruim onder de wettelijke normen. De uitslagen van de analyses zijn ter beschikking gesteld aan de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA).

  De melk is onderzocht op aanwezigheid van zware metalen, waaronder lood, dioxines en pcb’s. Op 14 januari was al bekend gemaakt dat in de eerste serie monsters geen afwijkingen zijn gevonden.

  Als gevolg van de brand in Moerdijk besloten de zuivelondernemingen uit voorzorg de melk van de melkveebedrijven uit het betrokken gebied apart te verwerken en op te slaan in afwachting van onderzoek.

  Naar aanleiding van de goede uitslagen hebben de zuivelondernemingen besloten de melk van de melkveehouders weer normaal op te halen en te verwerken.Downloads

   
    
  Zuivelsector presenteert klimaatneutrale stal  «Zuivelsector presenteert klimaatneutrale stal21 januari 2011De Nederlandse zuivelsector heeft een klimaatneutrale stal ontwikkeld. Het prototype werd vrijdag tijdens de Grüne Woche in Berlijn gepresenteerd aan Henk Bleker, staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.
  De nieuwe stal is voorzien van zonnepanelen en biovergisters waarmee melkveehouders energie kunnen leveren aan zuivelfabrieken of woonwijken. De natuurlijke behoeften van de koe staan centraal, zodat de koeien zoveel mogelijk buiten kunnen lopen.
  “Met de klimaatneutrale stal zetten we een nieuwe stap in de verduurzaming van onze sector”, zegt Tjeerd de Groot, directeur van de Nederlandse Zuivel Organisatie. De NZO vormt samen met LTO Nederland de Duurzame Zuivelketen. Doelstelling is dat melkveebedrijven en zuivelondernemingen in 2020 energieneutraal zijn. Dat betekent dat de sector alle benodigde energie zelf opwekt.
  Om dat te bereiken wordt het nieuwe concept op een aantal voorbeeldbedrijven toegepast, waarna de stal verder wordt ontwikkeld voor toepassing in de brede praktijk. “Het is de bedoeling dat we de kennis en ervaring die we met deze innovatie opdoen straks op alle melkveebedrijven kunnen toepassen. Melk is de groene motor. Wij zijn als sector graag bereid om daarin te investeren; we hopen dat ook de overheid een bijdrage wil leveren”, zegt Siem Jan Schenk, voorzitter van de LTO-vakgroep Melkveehouderij. De Duurzame Zuivelketen vraagt van de overheid onder andere een bijdrage via de nieuwe Subsidieregeling Duurzame Energie. Zelf investeert de Nederlandse zuivelsector jaarlijks 250 miljoen euro in verduurzaming.
  De Duurzame Zuivelketen is een initiatief van de Nederlandse Zuivel Organisatie en LTO Nederland. Zij willen in 2020 energieneutraal zijn. Andere doelstellingen zijn 30% energiebesparing en een reductie van de uitstoot van broeikasgassen met 30% ten opzichte van 1990. De Nederlandse zuivelsector draagt voor 6% bij aan het overschot op de Nederlandse handelsbalans.Downloads

  Gedetailleerde beschrijving van de duurzame stal
   
    
  Nieuw landbouwbeleid benutten voor verduurzaming  «Nieuw landbouwbeleid benutten voor verduurzaming10 februari 2011Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) moet worden ingezet om de doelstellingen van de Duurzame Zuivel Keten te verwezenlijken. Dat betoogde Werner Buck namens de Nederlandse Zuivel Organisatie woensdag 9 februari tijdens een hoorzitting van de Tweede Kamer over de hervorming van het landbouwbeleid van de Europese Unie voor de periode na 2013.
    
  De Nederlandse zuivelsector wil de komende jaren klimaatneutraal groeien en in 2020 energieneutraal produceren. “Als we gelden uit het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid kunnen gebruiken om dit te ondersteunen schieten we een eind op. Hetzij in de eerste pijler, hetzij in de tweede pijler van het GLB zullen we daarvoor een haakje moeten vinden”, aldus Buck tegen de Kamercommissie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.
    
  In de Duurzame Zuivel Keten streven de zuivelindustrie samen met LTO Nederland in 2020 naar een reductie van de uitstoot van broeikasgassen met 30% en 20% opwekking van duurzame energie met behulp van zon- en windenergie en biovergisters. Ook willen zij weidegang op minimaal 80% van de melkveebedrijven behouden en het dierwelzijn verbeteren met behulp van duurzame stalsystemen. Ter illustratie overhandigde Buck aan de leden van de Kamercommissie woensdag een schets van de klimaatneutrale stal, waarmee de zuivelsector haar visie op Duurzame Zuivel Keten weergeeft.Downloads

   
    
  Petra Tielemans naar NZO  «Petra Tielemans naar NZO2 maart 2011De Nederlandse Zuivel Organisatie heeft Petra Tielemans benoemd tot projectleider Duurzame Zuivel Keten. Zij zal per 1 mei vanuit die functie het proces van verduurzaming van de zuivelsector begeleiden. Tielemans (29) studeerde Internationale Betrekkingen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 2006 werkt zij als lobbyist bij LTO Nederland in Den Haag.

  Zij volgt Catharinus Wierda op, die op projectbasis werkzaamheden blijft verrichten voor de Duurzame Zuivelketen.Downloads

   
    
  De energieneutrale zuivelketen  «De energieneutrale zuivelketen6 maart 2011Op initiatief van AgentschapNL dat bedrijven ondersteunt bij energiebesparende projecten (voorheen Senter Novem) is een film gemaakt over energiebesparing en –productie in de zuivelketen (melkveehouderij én industrie).
  De film toont hoe zuivelbedrijven werken aan energie-efficiency aan de hand van beelden bij FrieslandCampina DMV en bij DOC Kaas. Ook komt de opslag van zonne-energie in een batterij bij de zogenaamde fotonenboer aan bod. NZO-directeur Tjeerd de Groot geeft aan dat het uiteindelijke doel is om in 2020 energieneutraal te produceren.Downloads

   
    
  Bleker op bezoek bij de NZO en FrieslandCampina  «Bleker op bezoek bij de NZO en FrieslandCampina7 maart 2011 Staatsecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) heeft maandag 7 maart een bezoek gebracht aan de Nederlandse Zuivel Organisatie NZO en één van haar leden Royal FrieslandCampina. In het central office van FrieslandCampina in Amersfoort werd de staatssecretaris door Cees ’t Hart,  voorzitter van de NZO en CEO van Royal FrieslandCampina, bijgepraat over de belangrijke positie die Nederland inneemt in de internationale zuivelwereld. Ook werd Bleker geïnformeerd over het belang van de zuivelsector voor de Nederlandse economie. Uiteraard kwam ook het Europees zuivelbeleid ter sprake. Cees ’t Hart  ging tijdens het gesprek onder andere ook in op de strategie van FrieslandCampina, waarin de verduurzaming van de zuivelketen centraal staat.Downloads

   
    
  Publicaties over de Klimaatneutrale stal  «Publicaties over de Klimaatneutrale stal17 maart 2011Twee publicaties besteden deze week aandacht aan de Klimaatneutrale stal, een initiatief van NZO en LTO Nederland. Dit is een blauwdruk van wat er in de zuivelsector en melkveehouderij mogelijk is om duurzamer te werken, aldus NZO-directeur Tjeerd de Groot. De publicaties verschenen in vakblad Boerderij van 15 maart en in de Telegraaf- bijlage Land en Tuinbouw van woensdag 16 maart.Downloads

  Artikel vakblad Boerderij - 15 maart 2011
   
  Artikel Telegraaf - 16 maart 2011
    
  Brandbrief aan Europees Parlement over nieuwe etiketteringsvoorschriften  «Brandbrief aan Europees Parlement over nieuwe etiketteringsvoorschriften12 april 2011De gezamenlijke Nederlandse voedingsmiddelensector heeft de Nederlandse Europarlementariërs via een brandbrief opgeroepen tegen vergaande eisen op het gebied van etikettering te stemmen omdat deze belemmerend werken en de consument er niet wijzer van wordt. Het Europees Parlement stemt op 19 april over nieuwe regels voor het etiket van een levensmiddel. Volgens de sector zijn de voorgestelde regels onnodig ingewikkeld en niet praktisch uitvoerbaar.

  Maar liefst 24 Organisaties in de Nederlandse voedingsmiddelensector hebben zich in de gezamenlijke brief uitgesproken tegen de verplichte vermelding van het land van herkomst van voedingsmiddelen en ingrediënten. Uit onderzoek blijkt telkens weer dat de consument er niet in is geïnteresseerd. Bovendien wordt veelal ten onrechte gedacht dat de herkomst van een product iets zegt over de kwaliteit, veiligheid of duurzaamheid van een product. Daarnaast druist verplichte herkomstetikettering in tegen het principe van het vrije verkeer van goederen in de EU omdat ze misbruikt zal worden voor protectionistische doeleinden. Bedrijven doen zaken met bedrijven, niet met landen.

  Verplichte herkomstetikettering leidt bovendien tot kostenverhoging doordat bedrijven minder flexibel zijn in het kopen van de grondstoffen doordat dan ook telkens de etiketten aangepast moeten worden. “De tendens om alles op het etiket te zetten wat we maar kunnen verzinnen moet gestopt worden. We zetten toch ook niet de herkomst van de onderdelen van mobieltjes, auto’s en PCs op de verpakking? De consument ziet straks door de bomen het bos niet meer. Wij pleiten daarom voor een onderscheid tussen ‘need to know’ en ‘nice to know’ ”, aldus de 24 organisaties die de handen ineen hebben geslagen voor deze actie.

  De organisaties zijn verder van mening dat de informatie over de voedingswaarde van producten de consument moet helpen om een bewuste keuze te maken. Het etiket is echter geen vervanging van voorlichting aan de consument. De 24 organisaties pleiten daarom voor een mix van verplichte en vrijwillige informatie, die nuttig moet zijn en eenvoudig te begrijpen. Zo is de verplichte etikettering van transvetten niet zinvol, omdat de inname van deze vetzuren in Nederland gedaald is tot een niveau waarbij geen negatieve gezondheidseffecten zullen optreden. Typisch een voorbeeld van het creëren van extra administratieve lasten zonder dat de gezondheid van de consument erop vooruitgaat.Downloads

  Voorbeeld van de brief
   
    
  Op de foto met Joris Driepinter  «Op de foto met Joris Driepinter20 april 2011Jeanne de Jongh, diëtiste in Dordrecht, op de foto met Joris Driepinter. Ze was één van de ruim 1000 bezoekers van de Diëtistendagen in Noordwijkerhout. De Nederlandse Vereniging van Diëtisten vierde daar het 70-jarig bestaan. De Nederlandse Zuivel Organisatie werkt op verschillende terreinen samen met de NVD. Daarom was de NZO ook aanwezig bij het jubileum. De diëtisten kregen informatie over het voorlichtingsmateriaal van de NZO. Van de 1000 bezoekers gingen er 250 op de foto met Joris Driepinter, de hoofdpersoon in een voorlichtingscampagne van de  NZO.Downloads

   
    
  NZO stelt Pieter Walstraprijs in  «NZO stelt Pieter Walstraprijs in3 mei 2011De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) heeft een prijs ingesteld voor de beste internationale wetenschappelijke publicatie over zuivelonderzoek. Deze zogeheten Pieter Walstraprijs zal elke twee jaar worden uitgereikt en bestaat uit een geldbedrag van 3000 euro. Met de prijs wil de NZO het internationale wetenschappelijk onderzoek naar zuivel stimuleren.
  De Pieter Walstraprijs is door de NZO ingesteld ter ere van prof Pieter Walstra als blijk van waardering voor de bijdrage die hij vele jaren heeft geleverd aan de Nederlandse zuivelsector. De Wageningse professor produceerde wetenschappelijk onderzoek dat fundamenteel van aard was maar dat ook sterk geïnspireerd was door de praktijk. De resultaten van zijn onderzoek hebben zowel het Nederlandse zuivelonderzoek als het zuivelbedrijfsleven, dat de wetenschappelijke inzichten implementeerde, een prominente plaats in de wereld opgeleverd.
  De bijdrage van Walstra bestond ook uit het opleiden van vele studenten en promovendi die hun verworven expertise hebben kunnen inzetten voor de Nederlandse zuivel. Zijn werk wordt dan ook nog steeds volop geciteerd en gebruikt.

  De Pieter Walstraprijs zal voor de eerste maal worden uitgereikt in 2012 tijdens het voorjaarssymposium van het Genootschap Melkkunde. De inzendingen worden beoordeeld door een jury bestaande uit voorzitter Prof.dr.ir. M.A.J.S. van Boekel,  prof. dr. ir. G.J. Hiddink en een vertegenwoordiger van het Genootschap Melkkunde.Downloads

   
    
  Subsidie nodig voor duurzame energie van melkveehouders  «Subsidie nodig voor duurzame energie van melkveehouders17 mei 2011NZO en LTO hebben minister Verhagen van EL&I gevraagd om steun voor kleine projecten voor duurzame energie in de melkveehouderij. Deze vraag ging vergezeld van een routekaart voor een 100% energieneutrale zuivelketen in 2020 met een klimaatneutrale groei.
  Deze routekaart is in opdracht van Agentschap NL, NZO en LTO Nederland door Berenschot opgesteld naar aanleiding van het in 2008 afgesloten convenant Schone en Zuinige Agrosectoren en de Meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA). Daarnaast wordt het document door de zuivelsector gebruikt voor de ambitieuze energie- en klimaatdoelen die worden nagestreefd in het initiatief Duurzame Zuivelketen.

  Een stimuleringsregeling is een belangrijke voorwaarde voor het behalen van de ambities, blijkens de doorgerekende scenario’s van de routekaart. NZO en LTO Nederland stellen vast dat de voorstellen van het kabinet ontoereikend zijn om de doelen van het convenant Schone en Zuinige Agrosectoren, de Meerjarenafspraken energie-efficiency en het project Duurzame Zuivelketen te bereiken.

  NZO en LTO Nederland verzoeken het kabinet bij de SDE+ regeling de volgende voorstellen mee te nemen:
  - een aparte categorie voor kleine integrale projecten voor groen gas
  - voorlopers op het gebied van groen gas die eerder zijn uitgeloot met voorrang toelaten tot de SDE+.Downloads

  De volledige routekaart (3mb)
   
    
  Zuivel deelt 1 juni melk uit aan kinderen  «Zuivel deelt 1 juni melk uit aan kinderen30 mei 2011Woensdag 1 juni is het wereldmelkdag. De Nederlandse Zuivel Organisatie viert dat evenement dit jaar door verse melk te verstrekken aan buitenspelende kinderen in Amsterdam. Dat gebeurt in samenwerking met televisiezender Nickelodeon die woensdag 1 juni heeft uitgeroepen tot nationale buitenspeeldag. De televisiezender gaat die dag op zwart, om kinderen te stimuleren buiten te spelen.
   
  Deze week start op Nickelodeon een nieuwe reeks uitzendingen van het televisieprogramma De Klas Uit, waaraan de Nederlandse Zuivel Organisatie meewerkt. Dit programma heeft plaats in het kader van de campagne Melk op School. Doel van deze campagne is om het imago van zuivel en de kennis over gezonde voeding bij schoolkinderen en hun ouders te bevorderen.
   
  Sinds 2001 geldt 1 juni als Wereldmelkdag. De Wereldvoedselorganisatie heeft die dag uitgeroepen om de aandacht te vestigen op het belang van melk als voedingsmiddel.Downloads

   
    
  Manifest vraagt aandacht voor verse basisproducten  «Manifest vraagt aandacht voor verse basisproducten9 juni 2011Het GroentenFruit Bureau (GFB) en de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) hebben een manifest opgesteld om verse basisvoedingsmiddelen te promoten. Het manifest ‘Beter Eten Beter Leven‘ is vandaag gepresenteerd tijdens het Versevent in Scheveningen.
  Beide organisaties willen een Hollandse gezonde eetcultuur bevorderen. In die cultuur staan volgens GFB en NZO de merken van Moeder Natuur centraal: natuurlijke, verse basisproducten als groente, fruit, vis, aardappelen, graan en zuivel.

  Het manifest legt de nadruk op het belang van kennisverspreding over de Nederlandse eetcultuur. “Praten over eten leidt tot meer kennis over eten. Laten we daarom meer verhalen vertellen over eten. Over de samenstelling van onze maaltijd, over waar de producten vandaan komen en over hoe ze geproduceerd worden. Verhalen beginnen bij verse basisproducten. Want die zijn eerlijk, puur en herkenbaar. Ze zijn van agrarische oorsprong en vol verhalen”, aldus de opstellers van het manifest. Zij stellen dat de Nederlandse eetcultuur een sterke bijdrage heeft geleverd aan een generatie die gezonder is dan ooit.
  Het manifest moet er toe leiden dat de partijen in de verssector meer met elkaar samenwerken en nadrukkelijker communiceren over het belang van versproducten. “Vanaf nu zorgen de verssectoren zelf voor een samenhangend verhaal over onze eetcultuur, ons culinaire erfgoed, de Hollandse keuken en onze boeren. Basisvoedingsmiddelen zoals brood, vlees, eieren, groente en fruit, melk, (boeren)kaas, roomboter en vis bevatten van nature voedingsstoffen die we nodig hebben om gezond te blijven. En dat willen we vertellen ook!”Downloads

   
    
  Nederlanders blijven kaaskoppen!  «Nederlanders blijven kaaskoppen!10 augustus 2011De kaasconsumptie in Nederland blijft alsmaar groeien. In 2010 aten we gemiddeld per hoofd 18,6 kilogram. Dat is 500 gram méér dan het jaar daarvoor en bijna drie kilogram meer dan in 2000. Dat blijkt uit onlangs gepubliceerde cijfers van het Productschap Zuivel.
   
  De verklaring voor die gestage groei van het kaasgebruik is wellicht te vinden in het goede imago. Negen op de tien Nederlanders vinden kaas lekker, natuurlijk, een product met vele toepassingen én gezond. Die cijfers komen uit opinie-onderzoek dat de Nederlandse zuivelindustrie regelmatig laat uitvoeren.
    
  Uit datzelfde onderzoek komt naar voren dat de manier waarop we kaas eten wel verandert maar ook traditioneel is. De meest populaire toepassing is nog steeds kaas op brood. Vier op de vijf Nederlanders beleggen met grote regelmaat (minstens enkele keren per week) hun boterham of broodje met kaas.
   
  Kaas als lekkere snack tussendoor is inmiddels ingeburgerd. Eén op de drie consumenten neemt regelmatig een stuk kaas uit het vuistje. Koken met kaas doen we steeds vaker: één op de vijf gebruikt regelmatig kaas in gerechten.
    
  Welke kaas wordt het meest gegeten in Nederland? Hollandse Gouda kaas natuurlijk; om precies te zijn jong belegen Goudse, op de voet gevolgd door jonge en extra belegen. De kazen die de laatste jaren het meest aan populariteit wonnen, zijn: light-kazen (30+), verse kazen en geitenkaas.Downloads

   
    
  Oscar Meuffels naar NZO  «Oscar Meuffels naar NZO11 augustus 2011Met ingang van 1 oktober zal Oscar Meuffels (39) de Nederlandse Zuivel Organisatie gaan versterken. Oscar Meuffels heeft Europees Recht gestudeerd aan de RU Leiden. Vervolgens is hij ruim 5 jaar werkzaam geweest op de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland in Brussel alwaar hij de Nederlandse belangen behartigde op de onderwerpen voedselveiligheid en levensmiddelen. Na een vervolgplaatsing als landbouwraad in de Balkan met bijzondere aandacht voor Kroatië en Servië, keerde hij in 2009 terug naar de directie Internationale Zaken van LNV, waar hij werkzaam werd op de afdeling Europa, het laatst als hoofd van deze afdeling.
    
  Meuffels zal bij de NZO het voedingsteam versterken, vooral waar het gaat om public affairs.Downloads

   
    
  Magere chocolademelk beter dan sportdranken  «Magere chocolademelk beter dan sportdranken31 augustus 2011Magere chocolademelk doet sporters volgens Amerikaans onderzoek beter presteren, en verbetert ook het herstelproces na het sporten. Melk is eeneffectieve manier om de energie- en vochtbalans van het lichaam te herstellen.

  Volgens Gregory Miller, voorzitter van het Amerikaanse Dairy Research Institute, wordt melk vaak ‘de sportdrank van de natuur’ genoemd. ‘Melk is een effectieve manier om de energie- en vochtbalans van het lichaam te herstellen na inspanning. Elke portie bevat voedingsstoffen die een effectief herstel na zware fysieke inspanning bevorderen‘, zo verklaart Miller de voor de zuivelindustrie veelbelovende bevindingen.

  Onderzoek van de Universiteit van Texasin mei 2011 gepubliceerd in het Journal of Nutrition and Metabolism laat zien dat sporters die magere chocolademelk drinken aantoonbaar betere prestaties neerzetten dan sportdrankdrinkers. Hiervoor werden 32 gezonde, ongetrainde deelnemers gedurende 4 tot 5 weken gevolgd. In tijd fietsten de deelnemers vijf keer per week één uur met gemiddeld tempo. Direct na de training dronken de deelnemers magere chocolademelk, een sportdrank of water.

  De onderzoekers verklaren hun bevindingen door in het bijzonder te wijzen op de voedingsstoffen in chocolademelk: koolhydraten die de spieren van energie voorzien; eiwitten activeren het herstel en groei van spieren en het vocht en mineralen (zoals: kalium, natrium, chloride, calcium, magnesium, bicarbonaat en fosfaat) zorgen voor herstel van de vochtbalans en aanvulling van mineralen. Gregory Miller beaamt dit: ‘Elke portie melk bevat voedingsstoffen die een effectief herstel na zware fysieke inspanningen bevorderen.’Downloads

  Lees het volledige artikel over hoe chocolademelk sporters beter laat presteren (bron:ZuivelZicht)
   
    
  Wereld Schoolmelk dag:schoolmelk komt van de boerderij  «Wereld Schoolmelk dag:schoolmelk komt van de boerderij29 september 2011De Wereld Schoolmelk dag is in Nederland geopend op de boerderij. De Nederlandse Zuivel Organisatie heeft schoolkinderen op 28 september laten zien waar de melk vandaan komt. Directeur Felix Cohen van het Voedingscentrum heeft de dag symbolisch geopend met het melken van een koe.
  Kinderen van de Nutsschool Nutshage in Den Haag gingen vervolgens op excursie bij het biodynamisch melkveebedrijf Hoeve Biesland van de familie Duijndam in Delfgauw.
  De Nutsschool Nutshage is één van de scholen die vanwege Wereld Schoolmelk dag meedoen aan een probeerdag in het kader van de campagne Melk op School. De actie houdt in dat 210.000 pakjes melk gratis worden aangeboden op 900 scholen. Dit najaar gaan nog eens 200 schoolklassen op bezoek naar de boerderij. De Nederlandse Zuivel Organisatie organiseert deze excursies, die verloot zijn onder de scholen die meedoen aan de probeerdag.

  Nederland is één van de 80 landen waar dit jaar activiteiten rondom Wereld Schoolmelk dag worden georganiseerd. De FAO (Food an Agriculture Organization), onderdeel van de Verenigde Naties, heeft in 2000 Wereld Schoolmelk dag in het leven geroepen. Doel van de Wereld Schoolmelk dag is het belang van het drinken van schoolmelk onder de aandacht te brengen.

  Schoolmelk
  In totaal nemen circa 100.000 kinderen op 2.800 scholen deel aan het schoolmelkprogramma in Nederland. Ze hebben de keuze uit halfvolle melk, halfvolle chocolademelk en zuiveldrank.

  Campagne Melk op School
  Doel van de campagne Melk op School is om het imago van zuivel en de kennis over gezonde voeding bij schoolkinderen en hun ouders te bevorderen. De activiteiten bestaan onder andere uit het televisieprogramma De Klas Uit op de zender Nickelodeon. Schoolkinderen laten daarin zien wat ze leuk vinden en wat ze goed kunnen. De Nederlandse Zuivel Organisatie voert deze campagne in samenwerking met FrieslandCampina uit, de campagne wordt gefinancierd met steun van de Europese Unie.

  Gezondheidspositie zuivel
  Uit onderzoek blijkt dat kinderen in de basisschoolleeftijd minder melk consumeren dan de hoeveelheid die het Voedingscentrum aanbeveelt. De NZO wil de ouders er op wijzen dat melk een belangrijke bijdrage levert aan groei, ontwikkeling en gezondheid. Dit is te danken aan de natuurlijke rijkdom van voedingsstoffen in melk. Schoolmelk is een efficiënte manier om bij te dragen aan de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid van 600 ml.Downloads

  Felix Cohen melkt een koe ter opening van Wereld Schoolmelk dag.
   
    
  NZO en LTO sluiten Green Deal over duurzame zuivel  «NZO en LTO sluiten Green Deal over duurzame zuivel3 oktober 2011Directeur Tjeerd de Groot van de Nederlandse Zuivel Organisatie en voorzitter Albert Jan Maat  van LTO Nederland hebben maandag 3 oktober een Green Deal gesloten met de overheid. Tijdens een bijeenkomst in IJsselstein ondertekenden zij namens de Duurzame Zuivelketen  op symbolische wijze de koepel Green Deal  energieneutrale zuivelketen. Namens de overheid tekenden minister Verhagen (EL&I) en staatssecretaris Atsma (I&M).

  In deze Green Deal is afgesproken duurzame energieprojecten te versnellen en groene groei te realiseren. De Duurzame Zuivelketen streeft naar 30% reductie van broeikasgassen en 20% duurzame energie in 2020 en wil 2% energie per jaar besparen. Uit de routekaart ‘100% duurzame zuivelketen met klimaatneutrale groei’ blijkt dat deze doelen haalbaar zijn, hoewel daar een forse inzet voor nodig is.

  In de overeenkomst is opgenomen dat de overheid de uitvoering van deze routekaart zal ondersteunen. Daarnaast zijn afspraken gemaakt tussen NZO, LTO en het Kabinet over ondersteuning bij het opstellen van communicatiemiddelen over energiebesparing, het stimuleren van creatieve samenwerkingsverbanden, het verkorten van vergunningsprocedures, het realiseren van demonstratieprojecten en het afzetten van kunstmestvervangers. De afspraken zullen de komende drie maanden worden uitgewerkt in een actieprogramma.

  NZO en LTO denken dat de afspraken een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de doelen van de Duurzame Zuivelketen. De koepel Green Deal bouwt voort op het convenant Schone en Zuinige Agrosectoren dat in 2008 werd gesloten. Downloads

   
    
  Eerste reactie op voorstellen Gemeenschappelijke Landbouwbeleid 2020  «Eerste reactie op voorstellen Gemeenschappelijke Landbouwbeleid 202013 oktober 2011Op 12 oktober heeft de Europese Commissie haar voorstellen voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid naar 2020 gepubliceerd. De NZO heeft daarover het volgende voorlopige standpunt:
  In de komende weken zal de NZO de voorstellen verder bestuderen en een meer uitgewerkt standpunt formuleren.Downloads

   
    
  Staatssecretaris Bleker steunt aanpak verduurzaming zuivelketen  «Staatssecretaris Bleker steunt aanpak verduurzaming zuivelketen19 oktober 2011
  Staatssecretaris van landbouw Henk Bleker steunt de wijze waarop de zuivelindustrie verduurzaamt. Ter gelegenheid van de wereldzuiveltop die deze week in Parma plaats heeft, schaarde Bleker zich achter de verduurzamingsagenda van de internationale zuivelorganisatie IDF, waarbij ook de Nederlandse Zuivel Organisatie is aangesloten. In een verklaring die vandaag tijdens de zuiveltop bekend is gemaakt, juicht Bleker de aanpak van de zuivelindustrie toe. "We waarderen het leiderschap dat de zuivelsector toont bij de aanpak van de klimaatverandering en we willen graag de mogelijkheden van samenwerking onderzoeken zodat we gezamenlijk onze doelen kunnen realiseren", stelt de staatssecretaris in de verklaring, die ook door zijn collega's uit Nieuw-Zeeland, de ministers David Carter en Tim Groser, is ondertekend.
  IDF-president Richard Doyle ziet de steun van de bewindslieden uit beide grote zuivellanden als een erkenning van de inspanningen die de zuivelsector verricht om de productie verder te verduurzamen. 
  In Parma presenteert de IDF een update van haar twee jaar geleden gelanceerde verduurzamingsagenda, de Global Dairy Agenda for Action on Climate Change. In het document zijn alle verduurzamingsactiviteiten opgenomen van de internationale zuivelindustrie. Het betreft 400 initiatieven uit 50 verschillende landen. Daarin komen onder andere de activiteiten aan de orde van de Duurzame Zuivelketen, het initiatief van de Nederlandse Zuivel Organisatie en LTO Nederland.
  Downloads

   
    
  Zuivel belangrijke leverancier van voedingsstoffen  «Zuivel belangrijke leverancier van voedingsstoffen20 oktober 2011Zuivel is de belangrijkste leverancier in onze voeding van maar liefst zes voedingsstoffen: calcium (58%), vitamine B2 (39%), vitamine B12 (38%), fosfor (32%), vitamine A (29%) en kalium (17%). En zuivel komt op de tweede plaats als bron van eiwit, zink en magnesium. Zuivelproducten leveren ook 33% van de inname van verzadigd vet.
  Dit blijkt uit de nieuwe Voedselconsumptiepeiling (Wat eet Nederland?) die het RIVM op 5 oktober heeft gepresenteerd. Vanwege de grote bijdrage aan de voorziening van voedingsstoffen in de Nederlandse voeding is het eens te meer duidelijk waarom zuivelproducten basisvoedingsmiddelen zijn.
  Overigens blijkt uit deze Voedselconsumptiepeiling dat Nederlanders te weinig van de meeste basisvoedingsmiddelen eten. We drinken minder melk(producten) dan wordt aanbevolen: kinderen drinken minder melkproducten en vanaf de middelbare schoolleeftijd is de consumptie van melkproducten 30-40% lager dan de aanbeveling. Alle leeftijdsgroepen eten gemiddeld genomen wel voldoende kaas, hoewel de verschillen tussen mensen groot zijn. Ook van de meeste andere basisvoedingsmiddelen wordt minder gegeten dan volgens de richtlijnen. Dat geldt voor brood, aardappels, vetten en oliën en we eten zelfs veel te weinig groente en fruit en vis. Ouderen eten van deze gezonde producten nog het meeste. Jongeren eten relatief juist veel snoep, koek en gebak.
  De hoeveelheid transvetten is zover gedaald dat het geen gezondheidsprobleem meer is. Wel krijgen Nederlanders meer verzadigd vet binnen dan door de Gezondheidsraad wordt aanbevolen.Downloads

   
    
  Premier Rutte biedt vice-premier Zubkov schetsontwerp demonstratieboerderij aan  «Premier Rutte biedt vice-premier Zubkov schetsontwerp demonstratieboerderij aan20 oktober 2011Tijdens het bezoek van premier Rutte aan Moskou heeft deze een schetsontwerp voor een demonstratieboederij in de buurt van Moskou aangeboden aan vice-premier Zubkov. Dit ontwerp is opgesteld door Wageningen Universiteit. De intentie is dat het ontwerp het komend jaar wordt gerealiseerd met Russische investeringen en Nederlandse expertise. Dit kan dienen als pilot in het kader van de Topsector Agro & Food.  Op de foto: Cees ’t Hart, voorzitter van de NZO, Andrei Danilenko voorzitter van de Russische branchevereniging voor de zuivel, Soyuzmoloko, premier Mark Rutte en de Russische vice-premier Viktor Zubkov.Downloads

   
    
  Zuivel met verssectoren op Grüne Woche  «Zuivel met verssectoren op Grüne Woche20 januari 2012De Nederlandse verssectoren hebben vandaag op de Grüne Woche in Berlijn het Manifest Beter Eten Beter Leven gepresenteerd. In de Nederlandse stand op werelds grootste tentoonstelling van landbouwproducten informeerden de Nederlandse Zuivelorganisatie en het Bureau GroentenFruit staatssecretaris Henk Bleker van Landbouw over dit initiatief tot herwaardering van de Nederlandse eetcultuur en versproducten, de merken van Moeder Natuur.

  Na de presentatie zegde Bleker spontaan zijn morele steun toe. “Dit is een goed verhaal. Ik heb hier niets aan toe te voegen.”

  Het manifest wordt ondersteund door diverse verssectoren, waaronder de groeten en fruitsector, de zuivelsector en de sectoren brood en aardappelen .  “Deze producten vormen de gezonde basis van onze maaltijd en onze gezonde eetcultuur”, stellen de initiatiefnemers. Zij vinden de toon waarop over voedsel wordt gesproken te negatief en te veel gericht op minderen, terwijl basisvoedingsmiddelen, ook volgens de uitkomsten van de recente Voedsel consumptie peiling, juist meer gegeten zouden moeten worden.Downloads

   
    
  Melkveehouderij steeds meer energieproducent  «Melkveehouderij steeds meer energieproducent25 januari 2012De melkveehouderij produceert inmiddels meer dan de helft van de energie die zij nodig heeft zelf. Uit gegevens van Agentschap NL en CBS blijkt dat de melkveehouderij in 2009 4,6 PetaJoule aan duurzame energie produceerde. Dat jaar gebruikten de melkveehouders gezamenlijk 7,9 PetaJoule aan energie.

  De duurzame energie wordt geproduceerd met behulp van windmolens, zonnepanelen en biovergisters. Met naar schatting onder andere 29% van het aantal windmolens en 56% van het aantal (co-)vergisters heeft de melkveehouderij een groot aandeel in de winning van hernieuwbare energie in de landbouw. De landbouw is sinds 2007 netto elektriciteitsproducent.

  De energie-efficiency van de melkveehouderij verbeterde in 2009 met 4% ten opzichte van 2003. De methaanemissie was in 2009 circa 1,0 Mton CO2 equivalenten lager dan 1990.

  De melkveehouderij en de zuivelindustrie verbruiken samen 25,5 PetaJoule. De doelstelling om in om in 2020 energieneutraal te zijn, was in 2009 voor 18% bereikt.
  Downloads

   
    
  EDA-conferentie over verzadig vet en voedingsbeleid  «EDA-conferentie over verzadig vet en voedingsbeleid27 februari 2012De European Dairy Association hield 8 februari in Brussel een conferentie over verzadigd vet in relatie tot zuivel en voedingswetgeving. Een gezelschap van 150 wetenschappers, beleidsmakers en vertegenwoordigers uit de zuivelsector besprak de mogelijkheden om nieuwe inzichten over verzadigd vet te vertalen in voedingsbeleid.

  Arne Astrup, die als hoogleraar humane voeding is verbonden van de universiteit van Kopenhagen, maakte duidelijk dat we op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten anders moeten kijken naar de rol van verzadigd vet in voeding. Hijs telt vast dat er geen verband is tussen bepaalde voedingsmiddelen zoals kaas, en hart- en vaatziekten, ondanks de aanwezigheid van verzadigd vet. Hij meent dan ook dat voedingsrichtlijnen niet gebaseerd moeten worden op slechts één of enkele voedingsstoffen. “Er moet naar het totaal worden gekeken. Mensen eten immers voeding;  geen voedingsstoffen.”

  Aan het symposium namen ook deel prof. Givens van de Universiteit van Reading, Europarlementariër Esther de Lange, Stephanie Bodenbach namens het directoraat-generaal Volksgezondheid van de Europese Commissie, professor André Huyghebaert van de universiteit van Gent en Laurent Damiens van het European Milk Forum.
  Zij kwamen tot de conclusie dat voedingsbeleid gebaseerd wordt op een moment opname van de stand van zaken in de wetenschap en hierdoor de kans bestaat dat het beleid achterloopt bij wetenschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast kwam duidelijk naar voren dat voedingsbeleid op meer gebaseerd wordt dan enkel en uitsluitend wetenschappelijke kennis, maar dat hier nadrukkelijk ook politieke en maatschappelijke aspecten een rol spelen.
  Dat is voor de EDA aanleiding om een betere aansluiting te stimuleren tussen voedingswetenschap en voedingbeleid.

  Meer info: http://www.euromilk.org/Downloads

   
    
  Bleker prijst aanpak antibiotica in zuivelsector  «Bleker prijst aanpak antibiotica in zuivelsector9 maart 2012“De melkveehouderij is goed op weg in de reductie van antibiotica. Er zijn de afgelopen tijd geweldige stappen gezet.” Die constatering deed staatssecretaris Henk Bleker vrijdag 9 maart tijdens een werkbezoek aan de zuivelketen. Op het melkveebedrijf van de familie Korrel in Ouderkerk aan de Amstel nam Bleker kennis van de stappen die de melkveehouderij samen met de dierenartsen en de zuivelindustrie heeft gezet om het gebruik van antibioticain de melkveehouderij terug te dringen.Vertegenwoordigers van LTO Nederland, de Nederlandse Zuivelorganisatie, GD en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde gaven een uiteenzetting van de aanpak.

  De staatsecretaris is vooral te spreken over de samenwerking tussen de diverse ketenpartijen op dit gebied. “Kern van de aanpak is dat de boer, de dierenarts en de afnemer samen aan de slag zijn gegaan om op verantwoorde wijze diergeneesmiddelen in te zetten. Daarbij wordt het accent gelegd op preventie, om te voorkomen dat er te veel antibiotica moet worden ingezet. Ik heb daar vandaag op dit bedrijf mooie voorbeelden van gezien”, aldus Bleker.Downloads

   
    
  Pieter Walstraprijs naar Dr. Eveline Fredrick  «Pieter Walstraprijs naar Dr. Eveline Fredrick12 april 2012De Pieter Walstraprijs is dit jaar gewonnen door Dr. Eveline Fredrick. De Vlaamse voedingswetenschapper die verbonden is aan de universiteit van Gent kreeg de prijs vandaag uitgereikt tijdens het voorjaarssymposium van het Genootschap ter bevordering van Melkkunde in Wageningen.

  Fredrick ontving de prijs vanwege haar onderzoek naar de rol van vetzuren bij de vetkristallisatie van room. Het proefschrift dat zij daarover schreef was volgens de jury vorig jaar de beste internationale wetenschappelijke publicatie over zuivelonderzoek. “De mooie combinatie van wetenschappelijke diepgang en de praktische toepasbaarheid heeft de doorslag gegeven”, motiveerde de jury de uitverkiezing. De jury waardeerde daarnaast het proefschrift van Dr. Gao Ran uit Nieuw-Zeeland en een publicatie in het toonaangevende tijdschrift PLoSONE van de Nederlander Dr. Kasper Hettinga met een speciale oorkonde.

  De Pieter Walstra-prijs is vorig jaar ingesteld door de Nederlandse Zuivel Organisatie om het internationale wetenschappelijk onderzoek naar zuivel te stimuleren. De tweejaarlijkse prijs, waaraan een geldbedrag van 3.000 euro is verbonden, is nu voor de eerste maal uitgereikt.

  De Wageningse professor Pieter Walstra, produceerde wetenschappelijk onderzoek dat fundamenteel van aard was maar dat ook sterk geïnspireerd was door de praktijk. De resultaten van zijn onderzoek hebben zowel het Nederlandse zuivelonderzoek als het zuivelbedrijfsleven, dat de wetenschappelijke inzichten implementeerde, een prominente plaats in de wereld opgeleverd. De jury van de Pieter Walstraprijs bestaat uit voorzitter Prof.dr.ir. Tiny van Boekel, Prof.dr.ir. Gert Jan Hiddink en Dr. Lucien Harthoorn.

  Wageningen, 12 april 2012Downloads

   
    
  Schoolkinderen op bezoek bij melkveehouderij  «Schoolkinderen op bezoek bij melkveehouderij13 april 2012Vanaf dit voorjaar krijgen schoolkinderen uit Den Haag in het kader van het educatieprogramma ‘Stilte naast de stad’ les van de melkveehouders in Midden-Delfland. De Haagse basisscholen hebben het programma structureel opgenomen in hun lesaanbod.

  De boerderijlessen zijn ontwikkeld door de veehouders van de Agrarische Natuurvereniging (ANV) Vockestaert in samenwerking met Natuur- & Milieueducatie Den Haag. De Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO) en het Groenfonds Midden-Delfland dragen financieel hun steentje bij.

  De feestelijke start van het lesprogramma had plaats op de boerderij van de familie Boekesteijn in Schipluiden met leerlingen van groep 7 van Daltonschool De Vijver uit Den Haag en wethouder van gemeente Midden-Delfland Hans Horlings, tevens voorzitter van het Groenfonds.Downloads

   
    
  Overgewicht en voeding in Europa: het is tijd voor een positieve aanpak  «Overgewicht en voeding in Europa: het is tijd voor een positieve aanpak9 mei 2012In Europa richt het beleid - om overgewicht en voedingsgerelateerde ziekten aan te pakken - zich zeer sterk op het verlagen van de calorie-inname. Maar naast calorieën, bevatten producten ook een veelheid aan positieve voedingsstoffen, die een bijdrage leveren aan de algemene gezondheid. Met een positievere aanpak met betrekking tot voeding kunnen we effectiever de Europese voedingsgewoonten verbeteren. Hiermee zouden we tegelijkertijd ook de bijbehorende gezondheidsproblemen effectiever aanpakken en de zorgkosten kunnen verlagen. Dit is de insteek van het ‘Obesity and Food in Europe: The Policy Challenge’ congres dat vandaag en morgen plaatsvindt in Brussel. Het is georganiseerd door de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO) en de Franse Centre National Interprofessionnel de l'Economie Laitière (CNIEL). Met als doel het agenderen van de rol die postief voedingsbeleid kan spelen in ziektepreventie.

  De impact van zwaarlijvigheid en voedingsgerelateerde ziektes op de gezondheid van EU-burgers en ook de economie groeit al jaren. Gelukkig kunnen we het tij keren en voedingsbeleid speelt hierbij een belangrijke rol. David McCarron van de Universiteit van Californië laat zien, dat als iedereen dagelijks de optimale gehaltes van alle voedingstoffen consumeert, de gezondheidsuitgaven in Westerse landen alleen al in het eerste jaar met 500 tot 600 miljard euro lager zouden kunnen uitvallen. Dit zou meer dan genoeg reden moeten zijn om veel meer tijd en middelen vrij te maken voor preventie in plaats van medische zorg.

  Maar wat is nu precies de link tussen voeding en gezondheid? Uitgaande van de laatste wetenschappelijke inzichten kunnen we een aantal algemene conclusies trekken, maar het is vaak een stuk lastiger om te bepalen welk dieet of welke voedingsstof nu echt een verschil maakt, als het bijvoorbeeld om overgewicht gaat. Didier Chapelot van de „Parijs 13‟-universitieit, legt uit dat vet niet het enige macronutriënt is, dat verantwoordelijk is voor overgewicht. Juist het hele voedingspatroon moet worden bekeken, als het gaat om het begin(stadium) van chronische ziekten, zoals overgewicht, diabetes en hart- en vaatziekten. Daarom is er uitgebreid aandacht voor onderzoek naar de link tussen voedingsgewoonten, chronische ziekten en de totale voedingsstoffensamenstelling tijdens het congres.

  Het is echter een onmiskenbaar feit dat een energierijke, maar nutriëntarme voeding vaak in verband wordt gebracht met zwaarlijvigheid en gewichtstoename. Observationele studies suggereren echter dat het dieet van zwaarlijvige personen, vaak arm is aan bepaalde essentiële voedingstoffen, terwijl hun voedingspatroon niet altijd meer vet of calorieën bevat. Adam Drewnowski, van de Universiteit van Washington in Seattle licht toe: “Nieuwe strategieën in de strijd tegen overgewicht moeten zich daarom richten op het betaalbaar en aantrekkelijk maken van nutriëntrijke voedingsmiddelen. Melk is één van deze producten.”

  Tijdens de afsluitende sessie van de conferentie zal Gary Taubes, een toonaangevende Amerikaanse wetenschapsjournalist, zich richten op de rol van vet. Hij zet daarbij kritische kanttekeningen bij de huidige wetenschappelijke status quo ten aanzien van energiebalans en zwaarlijvigheid. Volgens hem is overgewicht vaker het gevolg van een hormonale disbalans, veroorzaakt door insulineresistentie. Deze hormonale disbalans zorgt ervoor dat het lichaam meer vet opslaat. Juist de overconsumptie van suikers en andere makkelijk verteerbare koolhydraten en niet vet lijken insulineresidentie in de hand te werken. De gevolgen van deze theorie op het huidige overgewichtsbeleid zullen tijdens dit symposium besproken worden door de aanwezige wetenschappers, voedingskundigen, beleidsmakers en andere relevante partijen.

  Voor aanvullende informatie, kijk op http://www.symposium3goodreasons.com/Downloads

   
    
  Ziekenhuis informeert publiek over rol zuivel en gezondheid  «Ziekenhuis informeert publiek over rol zuivel en gezondheid24 mei 2012Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede heeft een speciale infotheek geopend over voeding en gezondheid, waarbij veel aandacht wordt geschonken aan de rol van zuivel en overgewicht.

   “Wij willen informatie geven over voeding in relatie tot ziekte en het voorkomen van ziekten. Zo laten wij ook zien dat wij voedingsziekenhuis zijn”, sprak directielid Diederic Klapwijk tijdens de opening van de infotheek . Prof.dr.ir. Frans Kok, hoofd afdeling Humane Voeding Wageningen University benadrukte bij die gelegenheid het belang van goede voeding bij ziekte en gezondheid.

  Voor info:
  http://www.zgv.nl/nieuws/1507/infotheek-voeding-en-gezondheid-geopend
  Downloads

   
    
  Friese Elfsteden weten het: Het zit In Melk  «Friese Elfsteden weten het: Het zit In Melk28 mei 2012 De Nederlandse zuivelsector heeft de vandaag verreden honderdste Rijwiel Elfstedentocht benut om het verhaal van de zuivel en Nederland te vertellen: het door melkveehouderij gevormde Friese landschap, de koeien in de weide en natuurlijk melk als ideale sportdrank.
  Langs het 240 kilometer lange parcours waren borden geplaatst die onder het motto ‘Het zit in Melk’ het verhaal van de zuivel illustreerden. Ook het Friese melkvee liet zich niet onbetuigd, want op vele weilanden langs de route liepen de koeien buiten. Zij keken toe hoe bijna 15.000 fietsers het karakteristieke Friese landschap doorkruisten. Uiteraard fietste ook de zuivel mee. De speciale ploeg van de Nederlandse zuivelindustrie had in voormalig profwielrenner Steven Rooks een ideale gangmaker. Hij werd vergezeld door onder anderen Tjeerd de Groot, directeur van de Nederlandse Zuivel Organisatie en Jan Bles, directeur bij FrieslandCampina.
  Een fotoverslag van de zuivelwielerploeg is te zien op de facebook-pagina https://www.facebook.com/pages/Het-zit-in-melk/294006274022449Downloads

   
    
  Rechter verbiedt misleidende soja-reclame  «Rechter verbiedt misleidende soja-reclame30 mei 2012De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) heeft een kort geding tegen Alpro Nederland gewonnen. De voorzieningenrechter van de rechtbank van Breda heeft het bedrijf vandaag opgedragen te stoppen met het gebruik van het woord ‘yoghurt’ en alle varianten op dat woord in zijn publicaties en reclame-uitingen.

  Volgens de rechtbank gebruikt het bedrijf ten onrechte de zuivelterm ‘yoghurt’ om de indruk te wekken dat een van zijn sojaproducten een zuivelproduct is. Daarmee handelt het bedrijf in strijd met de EG-Verordening en het Warenwetbesluit Zuivel ter bescherming van de aanduiding van zuivelproducten.  De rechtbank noemt de reclame daardoor misleidend en ongeoorloofd.

  Alpro dient de gewraakte uitingen te rectificeren.Downloads

   
    
  Groot verbond voor koe in de wei  «Groot verbond voor koe in de wei18 juni 2012Ruim vijftig partijen uit de voedselketen hebben de handen ineen geslagen om de koe in de wei te houden. Zij hebben vanmiddag op een melkveebedrijf in Weesp het Convenant Weidegang ondertekend. Het is voor het eerst dat zoveel partijen zich uitspreken voor weidegang op melkveebedrijven.

  De ondertekenaars van het Convenant Weidegang willen koeien zoveel als mogelijk weidegang bieden en zien een gezamenlijke verantwoordelijkheid om tenminste het huidige niveau van melkveebedrijven met weidegang te behouden. Daarvoor zet ieder zich vanuit zijn eigen rol in. De koe is kenmerkend voor het Nederlandse landschap en de burgers hechten veel waarde aan koeien in de wei. Weidegang levert een bijdrage aan het natuurlijk gedrag van koeien. Aan dierenwelzijn van koeien mag zowel in de wei en in de stal niets mankeren.

  Onder de ondertekenaars bevinden zich organisaties van melkveehouders, zuivelondernemingen, erfbetreders, retail, kaashandelaren, maatschappelijke organisaties, terreinbeherende organisaties, overheid, onderwijs en wetenschap. De groep erfbetreders bestaat onder andere uit voerleveranciers, banken, accountants, dierenartsen en fokkerij.

  Acties
  Al deze partijen kunnen een rol spelen bij het behoud van tenminste het huidige niveau van weidegang, zoals: het aanbieden en promoten van weidezuivel, het financieel ondersteunen van melkveehouders die weidegang op hun bedrijf toepassen, of het geven van advies over weidegang. Hoewel de individuele melkveehouder de keuze maakt om wel, geen of beperkte weidegang toe te passen, hebben veel partijen invloed op de mogelijkheden voor weidegang. Zij bepalen dus mede de keuze van de melkveehouder.

  Initiatiefnemers
  Het initiatief voor het convenant is genomen door de Duurzame Zuivelketen, een samenwerkingsverband van de Nederlandse Zuivel Organisatie en LTO Nederland. Kees Romijn (voorzitter vakgroep melkveehouderij LTO Nederland): “Het belang van dit convenant kan niet worden onderschat. Melkveebedrijven in Nederland ontwikkelen zich snel. Ook in moderne bedrijfssystemen in de melkveehouderij moet weidegang van melkkoeien een onderdeel zijn”.
  Piet Boer (voorzitter Commissie Duurzame Melkproductie van de Nederlandse Zuivel Organisatie): “Weidegang heeft invloed op bijna alle aspecten van de bedrijfsvoering van melkveehouders. Juist daarom is het zo belangrijk dat we nu met alle partijen in en om de melkveehouderij de handen in een geslagen hebben om de koeien in de wei te houden”.

  Het convenant staat open voor andere partijen die zich willen aansluiten bij de doelen van de ondertekenaars.  Lijst met ondertekenaars


  Organisaties van melkveehouders
  LTO Nederland, Nederlandse Melkveehouders Vakbond

  Zuivelondernemingen
  Arla Foods BV, Bel Leerdammer bv, CONO Kaasmakers, De Graafstroom, DOC Kaas B.A., FrieslandCampina, Hochwald Nederland bv, Rouveen Kaasspecialiteiten, Vecozuivel, Vreugdenhil Groep B.V., Zuivelhoeve.

  Erfbetreders

  ABN AMRO Bank NV, Accon AVM, Agrifirm Feed, Alfa Accountants en Adviseurs, A.V.C. De Eendracht Rouveen, Booijink veevoeders BV, CAVV Zuid-Oost Salland u.a., C.L.V. De Samenwerking u.a., CRV Holding BV, De Heus Voeders BV, Flynth, ForFarmers BV, Fransen Gerrits BV, Gunnewick Mengvoeders BV, Hendrix UTD, ING, Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, P. Bos veevoeders, Rabobank NV, Reudink Biologische Voeders B.V.

  Retail

  Albert Heijn, C1000 B.V., Jumbo Supermarkten

  Kaasverkopers en kaashandelaren
  A-ware Food Group, Kaashandel G. van der Heiden, Th. Vergeer en Zonen B.V., Uniekaas Nederland BV, Visser Kaas, Zijerveld

  Maatschappelijke organisaties
  Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, Stichting Natuur & Milieu, Vereniging Milieudefensie

  Terreinbeherende organisaties
  De12Landschappen, Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten

  Overheid
  Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

  Onderwijs en wetenschap
  Christelijke Agrarische Hogeschool Dronten (CAH), Helicon MBO Den Bosch, Hogeschool HAS Den Bosch, Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu, Wageningen UR (University and Research Centre) Animal Sciences Group & Van Hall LarensteinDownloads

   
    
  Zuivel levert belangrijke bijdrage aan handelsbalans  «Zuivel levert belangrijke bijdrage aan handelsbalans27 juni 2012
  Ga naar de het statistisch jaaroverzicht
  Download de PDF
  De zuivelsector heeft het afgelopen jaar voor bijna 8% bijdragen aan het positieve saldo van de Nederlandse handelsbalans.  De exportwaarde van zuivelproducten was vorig jaar 3,1 miljard groter dan de waarde van ingevoerde zuivelproducten. Het totale Nederlandse handelsoverschot bedroeg het afgelopen jaar 40,3 miljard euro. Een en ander blijkt uit het statistisch jaaroverzicht dat het Productschap Zuivel heeft gepubliceerd. Daarin staat ook vermeld dat de totale bijdrage van de zuivelsector aan de nationale economie vorig jaar 1,2% bedroeg.
  Sinds jaar en dag brengt het Productschap Zuivel een statistisch jaaroverzicht uit. Het boekje biedt informatie over productie, verwerking, afzet en consumptie van zuivel. De vandaag gepubliceerde uitgave bevat niet alleen een aantal belangrijke zuivelstatistieken, maar ook links en QR-codes die naar de website van het productschap verwijzen. Daar zijn meer gedetailleerde en ook de meest actuele gegevens te vinden.
   
  Downloads

   
    
  Bijdrage NZO aan debat over voeding en duurzame productie  «Bijdrage NZO aan debat over voeding en duurzame productie10 augustus 2012De Nederlandse zuivelsector behoort tot de meest duurzame ter wereld. Daarom heeft de Nederlandse Zuivel Organisatie(NZO) het algemene rapport van de Gezondheidsraad over voeding en verduurzaming laten analyseren door het Centrum Landbouw en Milieu (CLM) op de aspecten van zuivel. Het CLM vindt het  adviesrapport van de Gezondheidsraad relevant, maar onvoldoende om goede en duurzame voeding te kunnen aanbevelen.
  De aanbeveling dat minder consumptie van dierlijke voeding gewenst is, wordt stellig geponeerd door de Gezondheidsraad. Dezer stelling is echter vrij algemeen en weinig concreet. Zo gaat de Gezondheidsraad volgens het CLM er in haar advies aan voorbij dat de kwaliteit van dierlijk eiwit hoger is dan van plantaardig eiwit.
  De Gezondheidsraad neemt aan dat voor de productie van een kilogram dierlijk eiwit, zes kilogram plantaardig eiwit nodig is. Maar zij maakt geen onderscheid tussen eiwit dat door mensen is te consumeren en eiwit dat de koe levert door het eten van gras. Als dat onderscheid wel wordt gemaakt ontstaat volgens het CLM een ander, veel realistischer beeld. Dan produceert de Nederlandse melkveehouderij duurzamer, namelijk 3,4 kilogram melkeiwit uit elke kilo humaan consumeerbaar eiwit dat als veevoer wordt gebruikt.
  Daarnaast maakt de Gezondheidsraad onvoldoende onderscheid tussen zuivel en vlees. In haar rapport stelt de raad eenmaal dat de ecologische belasting van melk gunstig afsteekt bij die van vlees, vanwege het relatief lage eiwitgehalte per kilogram product. Deze redenering wordt niet in het hele rapport doorgetrokken. Een gemiste kans, zo oordeelt het CLM.
  Bovendien gaat het rapport van de Gezondheidsraad voorbij aan de voedingswaarde van dierlijke producten. Er wordt niet ingegaan op de voedingskundige gevolgen van een verminderde consumptie van dierlijke eiwit. De Gezondheidsraad gaat er blijkbaar van uit dat met vervanging door een plantaardig alternatief de totale voedselinname in kilo’s product, eiwit of in calorieën gelijk zal blijven. Ook laat recent Frans onderzoek, gebaseerd op de VCP-gegevens van het Franse onderzoeksinsituut INRA, zien dat als je vlees vervangt door groente en fruit (met dezelfde hoeveelheid calorieën) dit niet automatisch leidt tot lagere broeikasgasemissie.
  Daarbij komt dat een alternatief ook een negatief effect op het milieu kan hebben. Het CLM wijst bijvoorbeeld op sojadrank dat, rekening houdend met de voedingswaarde van melk, een hogere broeikasgasemissie veroorzaakt.
  De Gezondheidsraad heeft met haar rapport een relevant thema benoemd, maar laat een aantal belangrijke aspecten onbelicht. Hierdoor is het rapport een aanzet tot een belangrijk debat, maar geenszins geschikt voor aanbeveling voor goede en duurzame voeding.
  De analyse van het CLM is hier te downloaden:

  http://www.clm.nl/uploads/pdf/762-Analyse_advies_Gezondheidsraad-web.pdf

  [1] Voedselconsumptiepeiling, waarbij periodiek gegevens verzameld worden over de voedselconsumptie en de voedingstoestand van de Nederlandse bevolking als geheel en van afzonderlijke bevolkingsgroepen in het bijzonder.
  [2](Ecological Economics, vol. 75, maart 2012).Downloads

   
    
  VVD-Kamerleden maken kennis met zuivelindustrie  «VVD-Kamerleden maken kennis met zuivelindustrie15 augustus 2012De VVD-Tweede Kamerleden Helma Lodders en Betty de Boer hebben dinsdag 14 augustus op uitnodiging van de Nederlandse Zuivel Organisatie kennis gemaakt met de zuivelindustrie. Zij werden bijgepraat over de activiteiten van de NZO op de verschillende thema’s markt, voeding, kwaliteit en verduurzaming.
  In Noord-Holland brachten de Kamerleden een bezoek aan de kaasfabriek van CONO Kaasmakers in Midden-Beemster. Daar kregen zij verdere tekst en uitleg over de Duurzame Zuivelketen, het gezamenlijke initiatief van NZO en LTO Nederland om de zuivelketen verder te verduurzamen. Tijdens de aansluitende rondleiding informeerde CONO-directeur Eric Hulst de Kamerleden over de op stapel staande nieuwbouw van de kaasfabriek.
  Ook brachten Lodders en De Boer een bezoek aan het melkveebedrijf van CONO-voorzitter Klaas Sluis in Enkhuizen. Beide Kamerleden lieten na afloop weten onder de indruk te zijn van de innovatiekracht van de zuivelketen. “We hadden al een goed beeld van de primaire sector maar we hebben nu ook een beter beeld van de melkverwerkende industrie. Dit is een innovatieve sector om trots op te zijn”, aldus Lodders.Downloads

   
    
  Meer dan 40 landen wijzen op belang van melk voor kinderen  «Meer dan 40 landen wijzen op belang van melk voor kinderen26 september 2012In meer dan 40 landen wordt vandaag Wereld Schoolmelkdag gevierd. In Nederland is gouden hockeyster Naomi van As het middelpunt van het feest. Zij bezocht vanochtend haar oude basisschool de Montessorischool Waalsdorp in Den Haag om op het schoolplein samen met zo’n 300 leerlingen te proosten met een pakje melk. Daarnaast gaf de Olympisch kampioene een workout om het belang van een gezonde voedings- en levensstijl aan te moedigen. 

  Wereld Schoolmelkdag is in Nederland een initiatief van ‘Melk op School’, een campagne georganiseerd door de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) die wordt ondersteund door de Europese Unie. Dit jaar richt de campagne zich op de regio Den Haag en daarom ontvingen 150 Haagse basisscholen vandaag een pakje melk voor hun leerlingen: in totaal zijn er 40.000 pakjes uitgedeeld.
  “Schoolgaande kinderen komen dagelijks ongeveer een pakje melk te kort, blijkt uit recent onderzoek. Daarom is het belangrijk om al het goede van zuivel onder de aandacht te brengen en de kennis over gezonde voeding bij schoolkinderen, ouders en leraren te bevorderen”, stelt Tjeerd de Groot, directeur van de Nederlandse Zuivel Organisatie.
  Schoolmelk is een efficiënte manier om bij te dragen aan de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid zuivel van 400 ml. voor 4-8 jarigen en 600 ml. voor 9-13 jarigen. Uit gegevens van de onlangs verschenen Voedsel Consumptiepeiling blijkt dat kinderen in de basisschoolleeftijd minder melk consumeren dan de hoeveelheid die het Voedingscentrum aanbeveelt: kinderen in de bovenbouw (9-13 jaar) drinken vrijwel precies één pakje (school)melk per dag te weinig.
  Melk is een basisvoedingsmiddel dat van nature rijk is aan voedingsstoffen. Zij bevat onmisbare, essentiële voedingsstoffen zoals: eiwitten, vitamine B2 en B12 en mineralen zoals calcium. Melk past daarom goed in een gezond voedingspatroon.

  Downloads

   
    
  Nederland krijgt organisatie Wereldzuiveltop 2016  «Nederland krijgt organisatie Wereldzuiveltop 20164 november 2012De International Dairy Federation heeft de organisatie van het wereldzuivelcongres voor 2016 toegewezen aan Nederland. Dat heeft de algemene vergadering van de wereldzuivelorganisatie vandaag besloten.
  In oktober 2016 zal Rotterdam de plaats zijn waar de hoofdrolspelers van de internationale zuivelsector bijeenkomen om de verduurzaming van de zuivelketen en nieuwe inzichten op gebied van voeding en gezondheid te bespreken. Ook de ontwikkeling van de wereldzuivelmarkt en de technologie komen tijdens de jaarlijkse top uitgebreid aan de orde.
  Dit jaar vindt de wereldzuiveltop plaats in Kaapstad.


  Downloads

   
    
  FAO beveelt consumptie zuiveleiwitten aan  «FAO beveelt consumptie zuiveleiwitten aan7 november 2012De wereldvoedselorganisatie FAO gaat de consumptie van eiwitten uit zuivel aanbevelen. Een expertpanel van de FAO is er van overtuigd geraakt dat zuiveleiwitten een grotere voedingswaarde hebben zijn dan plantaardige eiwitten. De wereldvoedselorganisatie zal daarom haar huidige aanbevelingen aanpassen ten gunste van zuiveleiwitten.
  De gewijzigde aanbeveling wordt binnenkort door de FAO gepubliceerd, zo is aangekondigd op de World Dairy Summit in Kaapstad.
  Aanleiding voor de gewijzigde aanbeveling is een verbeterde methode om de kwaliteit van eiwitten te kunnen bepalen. Deze methode, toont volgens de Nieuw-Zeelandse professor Paul J. Moughan aan dat plantaardige eiwitten overgewaardeerd worden.
  De methode die tot op heden wordt gebruikt om de kwaliteit van eiwitten te bepalen kent namelijk een aantal tekortkomingen, onder meer op de wijze waarop de verteerbaarheid van aminozuren wordt bepaald.
  Op basis van de nieuwe methode is de kwaliteit van zuiveleiwitten tien tot twintig procent hoger dan plantaardige eiwitten. “Dank zij de deze hoog gekwalificeerde eiwitten is een geringere hoeveelheid eiwit nodig om aan de aanbevolen hoeveelheden aminozuren te komen. Dat is een uitstekende manier om ondervoeding te voorkomen”, aldus Moughan.
  Downloads

   
    
  Zuivel streeft naar 100% verantwoorde soja  «Zuivel streeft naar 100% verantwoorde soja12 december 2012De zuivelindustrie hecht veel waarde aan het behoud van de biodiversiteit en maakt dan ook  zoveel mogelijk gebruik van duurzame grondstoffen. Om die reden streeft de Duurzame Zuivelketen ernaar om uiterlijk in 2015 volledig overgeschakeld te zijn op gecertificeerde soja volgens de criteria van de Round Table of Responsible Soy (RTRS).

  Voor het voer van (melk)koeien wordt maar beperkt gebruik gemaakt van sojaschroot, het restproduct van soja. Een koe eet vooral gras en maïs. Slechts 1 procent van het rantsoen van de koe bestaat uit sojaschroot. Ook al gebruiken melkveehouders relatief weinig soja, de zuivelketen is zich bewust van het effect dat de teelt van soja kan hebben op de biodiversiteit. Daarom investeert ze veel in verantwoorde sojaproductie.  

  De mogelijkheid om gebruik te maken van lokaal geteelde eiwithoudende gewassen als alternatief voor sojaschroot zijn de laatste tijd van verschillende zijden onderzocht. Daarbij werd telkens weer geconcludeerd dat bestaande alternatieven nog weinig efficiënt zijn en derhalve niet duurzaam.

  Zolang er nog geen bruikbare alternatieven voorhanden zijn, vindt de NZO een volledige omschakeling naar soja geproduceerd volgens de criteria van de RTRS de best beschikbare mogelijkheid om de biodiversiteit in Zuid-Amerika te behouden. De hoeveelheid RTRS-gecertificeerde soja in de Nederlandse veehouderij is op dit moment 16%. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2011.

  Duurzame soja voldoet aan de normen van de RTRS, de Ronde Tafel van Verantwoorde Soja. Dit betekent met aandacht voor natuurbehoud, biodiversiteit, verantwoord gebruik van bestrijdingsmiddelen, goede arbeidsomstandigheden en respect voor lokale landrechten. De RTRS wordt ondersteund door een groot aantal ketenpartners en maatschappelijke organisaties zoals het Wereld Natuur Fonds, Natuur & Milieu en Solidaridad.

  Om de overgang naar RTRS-gecertificeerde soja te versnellen draagt de Duurzame Zuivelketen, een initiatief van NZO en LTO Nederland, bij aan een fonds van het project Ketentransitie Verantwoorde Soja van het Initiatief Duurzame Handel. Dit is een brede coalitie van Nederlandse bedrijven, de overheid en NGO’s. Ook zij willen dat de hele veehouderij in 2015 volledig is overgeschakeld op het gebruik van RTRS-gecertificeerde soja.

  Met de genoemde initiatieven levert de zuivelindustrie een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van de zuivelsector.Downloads

   
    
  Nieuwe ondertekenaars Convenant Weidegang  «Nieuwe ondertekenaars Convenant Weidegang12 december 2012Vijf bedrijven en instellingen uit de voedselketen hebben zich aangesloten bij het Convenant Weidegang. Nadat eerder dit jaar al 54 partijen de handen ineen sloegen om de koe in de wei te houden, hebben nu ook vijf anderen het convenant ondertekend. Dat zijn Natuurhoeve en Vandersterre Groep Nederland; PPP-Agro Advies; Vissers Mengvoeders en Hogeschool Van Hall Larenstein.

  De ondertekenaars van het Convenant Weidegang willen koeien zoveel als mogelijk weidegang bieden. Zij zien een gezamenlijke verantwoordelijkheid om tenminste het huidige niveau van melkveebedrijven met weidegang te behouden.Daarvoor zet ieder zich vanuit zijn eigen rol in.

  De ondertekening vond woensdag 12 december plaats in Bunschoten tijdens een bijeenkomst waar alle convenantspartners verslag uitbrachten van de vorderingen die zij de afgelopen periode hebben gemaakt bij het behoud van de koe in de wei. Ook hebben zij hun acties voor het komende weideseizoen bekendgemaakt.

  De rapportages van alle convenantpartners worden binnenkort gepubliceerd op www.duurzamezuivelketen.nl.

  Het Convenant Weidegang is een initiatief van de Duurzame Zuivelketen, een samenwerkingsverband van de Nederlandse Zuivel Organisatie en LTO Nederland.

  Downloads

   
    
  Frau Antje laat Merkel GoudaHolland proeven  «Frau Antje laat Merkel GoudaHolland proeven25 januari 2013Frau Antje heeft vandaag samen Angela Merkel en staatssecretaris Sharon Dijksma van landbouw de internationale Grüne Woche in Berlijn geopend. Ter gelegenheid van de opening van de landbouw­tentoonstelling bood Frau Antje de Duitse regeringleider en de Nederlandse bewindsvrouw de nieuwe GoudaHolland kaas aan die binnenkort op de Duitse markt wordt geïntroduceerd. Merkel en Dijksma lieten zich de kaas goed smaken.
  Gouda Holland is kaas met een beschermde geografische aanduiding. Dat betekent dat alleen Goudse kaas gemaakt van melk van koeien op Nederlandse grond, volgens een oorspronkelijk en eeuwenoud Nederlands recept, het speciale kwaliteitszegel GoudaHolland mag dragen.
  Gouda Holland is al enige maanden verkrijgbaar. Binnenkort start een intensieve reclamecampagne, waarin Frau Antje als icoon van de Nederlandse zuivel op de Duitse markt, een rol zal spelen. Vanaf maart zullen ook op de Nederlandse televisie commercials te zien zijn.
  Kaas is voor de Nederlandse zuivelindustrie het belangrijkste exportproduct. Vorig jaar werd ongeveer 674 miljoen kilo kaas geëxporteerd, waarvan circa een derde naar Duitsland.

  www.goudaholland-kaas.nlDownloads

   
    
  Zuivelsector rapporteert transparant over duurzaamheid  «Zuivelsector rapporteert transparant over duurzaamheid24 januari 2013
  In 2011 heeft de Duurzame Zuivelketen (NZO en LTO) doelstellingen vastgesteld op het gebied van klimaat & energie, diergezondheid & dierenwelzijn, weidegang en biodiversiteit & milieu. De zuivelsector wil de resultaten van de genomen stappen op het gebied van duurzaamheid meten en hierover publiek en transparant rapporteren.  LEI Wageningen UR is daarom gevraagd om een monitoringsprogramma op te zetten. De eerste sectorrapportage Duurzame Zuivelketen is afgerond en is een nulmeting over 2011 ten behoeve van realisatie van de doelen. De Duurzame Zuivelketen concludeert op basis van de nulmeting dat er nog grote stappen gezet moeten worden om de doelen te realiseren.
   
  De sectorrapportage Duurzame Zuivelketen is door LEI Wageningen UR opgesteld op basis van informatie uit het Bedrijveninformatienet (BIN). Aan het BIN (representatieve steekproef met 300 melkveehouders) zijn de indicatoren voor de doelen van de Duurzame Zuivelketen toegevoegd. Daarnaast heeft het LEI waar mogelijk gebruik gemaakt van andere databronnen. De zojuist afgeronde rapportage is een nulmeting gebaseerd op gegevens over 2011, het jaar waarin de Nederlandse Zuivel Organisatie en LTO Nederland (partners in de Duurzame Zuivelketen) hun doelstellingen formuleerden. De sectorrapportage Duurzame Zuivelketen is de eerste duurzaamheidsmonitor die specifiek voor de zuivelsector is opgesteld.
   
  De zuivelsector heeft de afgelopen tijd belangrijke stappen gezet op het gebied van verduurzaming. Alle zuivelondernemingen hebben een eigen duurzaamheidsprogramma opgezet. Melkveehouders krijgen via deze programma’s instrumenten en kennis aangeboden zodat zij hun prestaties onderling kunnen vergelijken en verbeteren (zoals op het gebied van energie en diergezondheid). Verschillende ondernemingen hebben een financieel stimuleringsprogramma, of zijn dit aan het ontwikkelen. Ook LTO onderneemt veel activiteiten zoals kennisbijeenkomsten, projecten en lobbyactiviteiten. In alle gevallen wordt samengewerkt met een groot aantal andere partijen.
   
  Enkele feiten uit de sectorrapportage Duurzame Zuivelketen, nulmeting in 2011 ten behoeve van realisatie van de doelen:
  -Tweederde van de reductie van broeikasgassen is gerealiseerd (het doel is om de uitstoot van broeikasgassen in 2020 terug te brengen met 30% ten opzichte van 1990).
  -In 2011 heeft de melkveehouderij een daling gerealiseerd in de fosfaatexcretie van 7%, door lagere fosforgehaltes in het voer.
   
  Kees Romijn, voorzitter van de LTO-vakgroep Melkveehouderij, is blij met de uitkomsten van de nulmeting. “We weten nu waar we staan als melkveehouders en zuivelondernemingen. Ik constateer dat we goed op weg zijn, maar we zullen nog grote stappen moeten zetten om de doelen te halen die we onszelf hebben gesteld.”
  Piet Boer, voorzitter van de NZO-commissie Duurzame Melkproductie benadrukt het belang van de jaarlijks uit te brengen rapportage. “Met dit onderzoek willen we de markt en de maatschappij op transparante wijze inzicht geven in de voortgang die we boeken bij de verduurzaming van onze keten.”
  De Duurzame Zuivelketen is een gezamenlijk initiatief van NZO en LTO. Zuivelindustrie en melkveehouders streven er ketenbreed naar om de Nederlandse zuivelsector wereldwijd koploper te maken op het gebied van duurzaamheid. Zuivelondernemingen en LTO kiezen een duurzaamheidsaanpak die past bij hun organisatie en tegelijkertijd worden onderling kennis en instrumenten gedeeld. De sectorrapportage Duurzame Zuivelketen is gefinancierd door het Productschap Zuivel en het ministerie van Economische Zaken in het kader van het innovatiecontract Duurzame Zuivelketen.
  Downloads

  Sectorrapportage LEI
   
    
  81 procent van de melkveehouders past weidegang toe  «81 procent van de melkveehouders past weidegang toe30 januari 2013
  81 procent van de melkveebedrijven in Nederland hebben het afgelopen jaar weidegang toegepast. Dat is het aandeel weidegang op melkveebedrijven voor 2012, zoals dat is vastgesteld door het Productschap Zuivel in opdracht van de Duurzame Zuivelketen in het kader van het Convenant Weidegang.
  In dat convenant hebben de Duurzame Zuivelketen (Nederlandse Zuivel Organisatie en LTO Nederland) vorig jaar samen met bijna 60 partijen uit de voedselketen afgesproken om tenminste het huidige niveau van weidegang te behouden.
  De zuivelondernemingen die aan het convenant deelnemen hebben het aandeel weidegang op hun toeleverende melkveebedrijven geïnventariseerd. Op verzoek van de Duurzame Zuivelketen heeft het Productschap Zuivel vervolgens de gegevens van de individuele zuivelondernemingen verwerkt tot een sectoraal gemiddelde.
  Uit de berekening van het productschap blijkt dat gedurende het afgelopen weideseizoen op 81,2 procent van de melkveebedrijven een vorm van weidegang werd toegepast. Op 73,6 procent van de bedrijven liepen de melkgevende koeien gedurende ten minste 120 dagen per kalenderjaar en ten minste 6 uur per dag buiten. 7,7 procent van de melkveehouders paste vorig jaar een andere vorm van beweiding toe. Op 18,8 procent van de melkveebedrijven werd geen vorm van weidegang toegepast.
  De cijfers zijn gebaseerd op gegevens van tien zuivelondernemingen, die de melk verwerken van 96 procent van alle melkveebedrijven in Nederland. Het overgrote deel van de melkveehouders, die hun melkkoeien minimaal 120 dagen per jaar en tenminste 6 uur per dag weiden, ontvangt daarvoor een premie van hun zuivelonderneming. Aan de uitbetaling gaan controles van de zuivelondernemingen en externe borgingsinstanties vooraf.
  Downloads

   
    
  Zoutgehalte in Goudse kaas 10% lager dan in 2010  «Zoutgehalte in Goudse kaas 10% lager dan in 201019 februari 2013

  De zuivelsector heeft de afgelopen jaren veel inspanningen geleverd om het zoutgehalte in Goudse kaas, de meest gegeten kaas in Nederland, te verlagen. Het resultaat van die inspanningen is dat het zoutgehalte van Goudse kaas nu 22% lager is dan in 2006 en 10% lager dan in 2010.

  Deze zoutreductie is een grote prestatie. Zout in kaas heeft een belangrijke functie wat betreft houdbaarheid en smaakbeleving. Bij natuurgerijpte kazen zoals Gouda kaas moet de kwaliteit en veiligheid van de kaas ook aan het einde van de rijpingstijd gegarandeerd zijn. Het verlagen van het zoutgehalte in kaas vergt veel onderzoek en tijd.

  Ook op het gebied van verzadigd vet heeft de zuivelsector vooruitgang geboekt. Dankzij productinnovatie is er een groter aanbod van producten met een lager vetgehalte, waaronder 20+ en 30+ kaas. In de categorie melkproducten kiest inmiddels 90% van de Nederlandse consumenten voor varianten met een laag vetgehalte.

  Minister Schippers liet in een brief aan de Tweede Kamer weten voldoende voortgang te zien in het verlagen van zout en verzadigd vet in levensmiddelen. Uit een voortgangsrapportage  van het RIVM blijkt dat in een aantal sectoren goede resultaten zijn behaald.  Volgens Minister Schippers hebben bedrijven inzet laten zien door hun producten te verbeteren. Zij vertrouwt voor verdere verlaging van zout en verzadigd vet op zelfregulering door het bedrijfsleven.

   

  Downloads

   
    
  Aflatoxine in veevoer  «Aflatoxine in veevoer6 maart 2013

  De Nederlandse Zuivel Organisatie heeft zoals eerder aangekondigd naar aanleiding van het besmette veevoer uit Servië haar controles op boerderijmelk naar aflatoxine geïntensiveerd. Daarbij is bij twee melkveebedrijven een licht verhoogde concentratie aflatoxine gevonden, die veroorzaakt is door besmet veevoer.

  Ondanks de lage besmetting zijn direct de noodzakelijke maatregelen genomen. De melklevering van betrokken melkveebedrijven is per direct geblokkeerd. Daarnaast zijn de veevoerleveranciers benaderd en is de overheid geïnformeerd. Er is geen gevaar voor de volksgezondheid, alle producten die op de markt zijn gebracht voldoen aan de wettelijke normen.

  Totdat duidelijk is dat het besmette veevoer volledig opgespoord en vernietigd is, blijft NZO extra controles uitvoeren.

  De Nederlandse zuivelindustrie controleert voortdurend of de melk die zij van haar veehouders ontvangt aan de vereiste kwaliteitsnormen voldoet. Indien er melkvreemde stoffen, zoals aflatoxine, worden aangetroffen, wordt de melk geweigerd. De melkveebedrijven mogen pas weer leveren als zij aan de kwaliteitsnormen voldoen. Dat is een standaardprocedure.

  Downloads

   
    
  Voorbarige conclusies RIVM-studie over effecten van minder zuivel en vlees op gezondheid en milieu  «Voorbarige conclusies RIVM-studie over effecten van minder zuivel en vlees op gezondheid en milieu4 april 2013Op 25 maart 2013 verscheen een studie van het RIVM naar effecten van minder zuivel en vlees op gezondheid en milieu. Deze studie onderzocht of een verlaging van de consumptie van vlees en zuivel beter zou zijn voor het milieu. Om de gevolgen voor de gezondheid van vrouwen in kaart te brengen werd gekeken naar het effect van minder vlees- en zuivelconsumptie op de gehaltes verzadigde vetzuren en ijzer. 

  De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) vindt dat deze studie voorbarig de conclusie trekt dat vrouwen door minder kaas en vlees te consumeren gezonder zijn en dat het beter is voor het milieu. De studie richt zich alleen op landgebruik en op de inname van ijzer en verzadigde vetzuren. Zowel een gezonde voeding als een duurzaam milieu omvatten meer dan deze drie aspecten. Op basis van deze studie kunnen daarom geen algemene conclusies getrokken worden.

  Een mens heeft alle essentiële voedingsstoffen nodig om gezond te blijven. Bij een onderzoek naar het verlagen van de milieudruk moet gekeken worden naar het effect op álle essentiële voedingsstoffen; niet alleen naar verzadigde vetzuren en ijzer. Deze kanttekening plaatsten de onderzoekers ook zelf. Zuivelproducten zijn overigens geen bron van ijzer maar wel van eiwitten, vetten, Calcium en vitaminen B2 en B12 . 

  In de studie werd het verzadigd vet dat in kaas zit vervangen door ‘snelle’ koolhydraten (suikers) zoals hagelslag en appelstroop. De World Health Organisation heeft eerder vastgesteld dat vervanging van verzadigde vetten door suikers niet leidt tot het verminderen van het risico op hart- en vaatziekten, in tegenstelling tot wat de onderzoekers beweren.

  Wie minder vet wil binnen krijgen, kan dan ook beter voor laagvette zuivelproducten kiezen. Ruim 90% van de consumenten in Nederland kiest in de categorie melkproducten voor varianten met een laag vetgehalte. Ook in het kaassegment kan de consument bewust kiezen voor magere varianten.
   
  Op het gebied van duurzaamheid wordt door de zuivelsector – zowel de boeren als de zuivelfabrieken – hard gewerkt aan het verkleinen van de footprint. Daartoe hebben NZO en LTO Nederland hun krachten gebundeld in de Duurzame Zuivelketen. Daarin zijn ambitieuze doelen gesteld. Zo streeft de sector naar een energieneutrale zuivelketen en een 30% reductie van broeikasgassen in 2020.Downloads

   
    
  Zuivelindustrie publiceert Milieurapportages 2010 en 2011  «Zuivelindustrie publiceert Milieurapportages 2010 en 201110 april 2013De Nederlandse zuivelindustrie streeft naar een duurzame groei. Al in 1994 ondertekende de zuivelindustrie daarom samen met de overheid het Milieuconvenant zuivelindustrie. In de Handreiking BEMP 2009-2012 heeft de zuivelindustrie de bedrijfsmilieu- en energie-efficiëntieplannen geïntegreerd en doelstellingen voor 2012 afgesproken. Het Milieuconvenant zuivelindustrie werd hiermee feitelijk verlengd. Daarbij werd afgesproken dat de milieuprestaties gemonitord en gerapporteerd zouden worden. De Milieurapportages voor 2010 en 2011 zijn inmiddels verschenen.   

  Rapporteren over milieuprestaties binnen de zuivelindustrie zorgt niet alleen voor transparantie, maar levert ook een benchmark. Productielocaties kunnen hun milieuprestaties vergelijken met andere locaties zodat zij en de ondernemingen waartoe ze behoren weten waar verbetering mogelijk is.


  Milieurapportage Zuivelindustrie 2010

  Milieurapportage Zuivelindustrie 2011


  De Milieurapportages 2010 en 2011 zijn ook gepubliceerd op www.fo-industrie.nl en op www.duurzamezuivelketen.nl.Downloads

   
    
  Zuivelketen neemt initiatief tot duurzame ontwikkeling melkveehouderij  «Zuivelketen neemt initiatief tot duurzame ontwikkeling melkveehouderij25 april 2013De Nederlandse Zuivel Organisatie en LTO Nederland gaan samen verder aan de slag om er voor te zorgen dat de duurzame melkproductie ook na afschaffing van de melkquotering in 2015 kan worden voortgezet. Beide partijen werken in de Duurzame Zuivelketen samen om er voor te zorgen dat de melkveehouderij zich binnen de grenzen van het milieu op een maatschappelijk aanvaardbare wijze kan blijven ontwikkelen.

  NZO en LTO Nederland komen daarom nog voor de zomer met concrete maatregelen die de druk op het milieu als gevolg van een mogelijke groei van de melkproductie verlichten. Dat hebben zij vandaag aangekondigd tijdens het Zuivelsymposium van NZO en LTO Nederland in Den Haag.

  NZO en LTO Nederland reageren daarmee op de uitnodiging van staatssecretaris Dijksma aan het bedrijfsleven om te komen met concrete plannen voor de realisatie van de milieudoelen van de overheid.

  Tijdens het zuivelsymposium, waaraan politici en maatschappelijke organisaties deelnamen, werd het belang benadrukt van samenwerking bij de verduurzaming van de zuivelsector. Gepleit werd voor een pact, waarbij overheid, politiek, NGO’s en andere partijen in de keten een relevante bijdrage leveren aan een toekomstbestendige melkveehouderij.

  Onder het motto een duurzame toekomst bouwt op een duurzaam verleden overhandigde NZO-voorzitter Cees ’t Hart het eerste exemplaar van het boek ‘Alles van Melk’ aan staatssecretaris Sharon Dijksma. In het boek beschrijven Pim Reinders en Aad Vernooij de rijke geschiedenis van de Nederlandse zuivelindustrie.
   

  Downloads

   
    
  Frau Antje biedt koninklijk paar kaas aan bij handelsmissie  «Frau Antje biedt koninklijk paar kaas aan bij handelsmissie6 juni 2013Koning Willem-Alexander en koningin Máxima bezochten afgelopen dagen de Duitse deelstaten Hessen en Baden-Württemberg als onderdeel van een handelsmissie. Bij aankomst in het Mercedes- Benz Museum kreeg het koninklijk paar kaas aangeboden van Frau Antje. Het paar reageerde zeer verheugd op de verwelkoming. Downloads

   
    
  Symposium 'Milk, Nutritious by Nature'  «Symposium 'Milk, Nutritious by Nature'5 juni 2013

  Gezonde keuzes verleidelijk maken 

  Kan meer informatie of sociale marketing de consument helpen bij het kiezen voor een gezond dieet? Op 5 juni werd hierover gediscussieerd tijdens het symposium ‘Hoe verkoop je de simpele boodschap van gezond eten’. Internationale wetenschappers presenteerden er hun onderzoek naar de nutriëntenrijkdom van melk en de invloed van voedingsinformatie op de voedingskeuze.   ‘Publiekscampagnes en voedingsvoorlichting leiden tot een toegenomen bewustwording en kennis, maar hebben nauwelijks effect op het gedrag van consumenten.’ Prof. Verbeke van de Universiteit van Gent maakte met deze conclusie uit zijn onderzoek duidelijk waar de uitdaging voor voedings- en communicatiedeskundigen ligt. In het debat ging Verbeke in discussie met Jacqueline Vink van Schuttelaar & Partners en Dick Veerman van het online platform Foodlog. Het advies van Vink: ‘Denk als een marketeer, kruip in de huid van de consument en probeer hem te verleiden met aantrekkelijke boodschappen.’ Ook Dick Veerman gelooft in de aantrekkelijke boodschap. Veerman: ‘Consumenten zijn bezig met je lekker voelen en gelukkig zijn. Daarom moet je de voordelen voor mensen benadrukken, zoals mooier, slanker en gespierder worden.’

  In het eerste deel van het symposium, voorafgaand aan het debat, liet prof. Mette Hansen van Arhuus University zien wat de optimale inname is van eiwitten, vooral van essentiële aminozuren. In combinatie met fysieke inspanning kan dat bij ouderen zorgen voor voldoende spierkracht om onafhankelijk te kunnen blijven leven. ‘Niet alleen de eiwitkwantiteit en –kwaliteit, ook het moment van inname is van invloed op behoud en groei van spiermassa. Melk blijkt in dat opzicht ná het sporten heel effectief te zijn.’ 
   
  Beth Rice van het Amerikaanse Dairy Research Institute liet een indrukwekkend overzicht zien van de effecten zijn van zuivelconsumptie op de gemiddelde inname van mineralen en vitaminen, en op het verminderen van het risico van chronische ziektes. Rice: ‘Zuivel levert een belangrijke bijdrage aan een gezond dieet, omdat het waardevolle nutriënten bevat.’  

  Het symposium werd georganiseerd onder de titel ‘Milk, Nutritious by Nature’. Dat is ook de naam van de campagne van het European Milk Forum. Daarin vestigen negen Europese landen de aandacht op het belang van voedselproducten die rijk zijn aan voedingsstoffen en dus bijdragen aan een gezond en gebalanceerd voedingspatroon. Ook in Kopenhagen en Brussel hadden deze week symposia plaats onder deze titel. Het evenement in Den Haag was georganiseerd door de NZO in samenwerking met het European Milk Forum.

  Programma en presentaties van het symposium in Den Haag zijn te vinden op: www.milknutritiousbynature.eu/ 

  (foto:  Michel Campfens)

  Downloads

   
    
  Zuivelsector investeert 700 miljoen in groei  «Zuivelsector investeert 700 miljoen in groei26 juni 2013
   
  Bekijk het videoverslag van de presentatie en
  het interview met staatssecretaris Dijksma van
  Economische Zaken.
  De Nederlandse zuivelsector investeert de komende twee jaar ruim 700 miljoen euro in de Nederlandse economie. Dit blijkt uit het rapport “Lang Houdbaar” dat is opgesteld door Roland Berger Strategy Consultants in samenwerking met de Nederlandse Zuivelorganisatie, de brancheorganisatie van de zuivelsector. Onderzocht is de bijdrage van de sector aan de economie en het toekomstperspectief.
  “De zuivelsector is een belangrijke economische sector. Zij staat garant voor een miljardenomzet en tienduizenden banen”, aldus staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken die het rapport vandaag in ontvangst heeft genomen.

  Ondanks de crisis heeft Nederland er binnen twee jaar zeven nieuwe zuivelfabrieken bij. Zo worden er fabrieken gebouwd in Heerenveen, Middenbeemster, Gorinchem en Borculo. In Hoogeveen, Dalfsen, Leeuwarden en Veghel worden de bestaande zuivelfabrieken uitgebreid. Daarmee is een bedrag gemoeid van minimaal 700 miljoen euro. De investeringen leveren naar schatting 1.000 nieuwe arbeidsplaatsen op. Alleen al FrieslandCampina, dat tot de top 5 zuivelbedrijven van de wereld behoort, investeert de komende jaren zeker een half miljard euro in uitbreiding van haar capaciteit in Nederland. De onderneming opent bovendien dit najaar een nieuw Innovation Centre op de Campus van het Wageningen University and Research Centre (WUR).

  Witte motor van de economie
  De Nederlandse zuivelsector als witte motor van de Nederlandse economie: dat is de conclusie van Roland Berger Strategy Consultants, het bureau dat in samenwerking met de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO) de economische kracht van de sector in kaart bracht. De sector is goed voor 44.000 banen, en de melkveehouderij en de zuivelindustrie hadden in 2012 een productiewaarde van respectievelijk 4,3 miljard en 6,4 miljard euro.

  Uit het onderzoek blijkt dat de zuivelsector op dit moment groter is dan voor de economische crisis. Dat is vooral te danken aan de export. De waarde van de uitvoer van zuivelproducten groeit jaarlijks gemiddeld met 7%. Het afgelopen jaar voerde de sector voor 5,9 miljard euro aan producten uit zoals kaas, boter, consumptiemelk en melkpoeder. Van het totale Nederlandse handelsoverschot is 9% toe te schrijven aan de zuivelsector.

  De Nederlandse zuivelindustrie profiteert van de groeiende vraag naar zuivel in de wereld. De export naar opkomende landen als China, Rusland en Nigeria is tussen 2000 en 2012 gestegen met gemiddeld 11-17% per jaar. Volgens de opstellers van het rapport biedt deze groeiende vraag kansen. Zeker als over twee jaar de melkquotering wordt afgeschaft. Belangrijkste troeven voor de Nederlandse zuivelsector zijn de strategische ligging, de aanwezige kennis en technologie en het ondernemerschap.  Tegelijkertijd zet de sector zich in om het beslag op dier, natuur en milieu te beperken. “De Nederlandse zuivelsector is een economisch belangrijke sector met goede marktkansen. Maar die kansen gaan hand in hand met een maatschappelijke opdracht. Duurzame productie in Nederland en daarbuiten is een voorwaarde voor maatschappelijk draagvlak, voedselzekerheid en leefbaarheid voor volgende generaties. De sector pakt deze handschoen op: in duurzame zuivel komen economie en maatschappij samen”, zegt  Cees ’t Hart, voorzitter van de Nederlandse Zuivelorganisatie.

  De Nederlandse zuivelsector exporteert niet alleen zuivelproducten maar ook kennis en technologie. Daarnaast werken ervaren Nederlandse melkveehouders in Azië en Afrika om de lokale melkveehouderij verder te helpen ontwikkelen.  Download het volledige rapport  "Lang Houdbaar
  "
    
  Downloads

   
    
  NZO en LTO Nederland richten ketenorganisatie voor zuivel op  «NZO en LTO Nederland richten ketenorganisatie voor zuivel op28 juni 2013De Nederlandse Zuivel Organisatie en LTO Nederland nemen het initiatief voor de oprichting van een ketenorganisatie. Die krijgt de opdracht de zuivelketen verder te versterken.

  De ketenorganisatie wil de schakels in de keten een platform bieden, faciliteren en in staat stellen gezamenlijk toegevoegde waarde te creëren op gebied van onder meer voedselveiligheid, diergezondheid en innovatie. Ook wil de nieuwe ketenorganisatie een platform bieden voor overleg met partijen die aan de zuivelketen gelieerd zijn, zoals de veevoerindustrie, dierenartsen, handel en retail.

  De komende tijd werken NZO en LTO Nederland de plannen voor de ketenorganisatie nader uit, mede gelet op de mogelijkheden van het nieuwe GLB. 

  Het is de intentie om uiterlijk 1 januari 2014 te functioneren in deze nieuwe samenwerking.Downloads

   
    
  Zuivelsector ontwikkelt zich binnen milieurandvoorwaarden  «Zuivelsector ontwikkelt zich binnen milieurandvoorwaarden3 juli 2013De zuivelsector zal zich ook na 2015 blijven ontwikkelen binnen de milieurandvoorwaarden van de overheid. De zuivelondernemingen, verenigd in de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO), en de vakgroep Melkveehouderij van LTO Nederland hebben daarvoor vandaag een plan van aanpak aangeboden aan staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken. Het plan maakt onderdeel uit van het Plan Bedrijfsleven Agroketen Veehouderij en Milieu, dat het agrarisch bedrijfsleven heeft gepresenteerd.
   
  Hiermee reageert de zuivelsector op de uitnodiging van de staatssecretaris eerder dit jaar, om met concrete plannen te komen voor realisatie van de milieudoelen die aan de veehouderij te relateren zijn.
  De plannen van de zuivelketen zijn erop gebaseerd dat de zuivelsector zich bij verschillende groeiscenario’s blijft ontwikkelen, binnen de milieurandvoorwaarden zoals de rijksoverheid die heeft gesteld met betrekking tot fosfaat, ammoniak en broeikasgassen.
   
  Centraal in de aanpak van de zuivelketen staat de Kringloopwijzer: een instrument waarmee melkveehouders de mineralen op hun bedrijf efficiënter kunnen benutten. Gebruik van de Kringloopwijzer stimuleert melkveehouders tot het nemen van ondermeer een aantal voer- en managementmaatregelen op hun bedrijf. Die hebben tot gevolg dat de mineralen in het rantsoen beter worden benut, gewassen meer mineralen kunnen opnemen en de levensduur van de koe wordt verlengd. Op die manier kan de fosfaatproductie worden verlaagd en kan de uitstoot van zowel ammoniak als van broeikasgassen worden beperkt. De plannen zijn doorgerekend en onderbouwd door het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) en Wageningen UR LEI.
   
  De zuivelketen gaat het gebruik van de Kringloopwijzer door melkveehouders dan ook actief stimuleren, onder andere met voorlopersgroepen en studiegroepen. Zuivelondernemingen nemen het instrument op in hun kwaliteits- en of duurzaamheidsystemen. Voor melkveehouders die meer fosfaat produceren dan zij op hun eigen bedrijf kwijt kunnen, wordt het gebruik van de Kringloopwijzer in 2015 verplicht.
   
  Mede aan de hand van de data van de Kringloopgebruikers rapporteert de zuivelsector via de Sectorrapportage Duurzame Zuivelketen jaarlijks de reductie van de uitstoot van fosfaat, ammoniak en broeikasgassen. Bij onvoldoende afname van de emissies zal de zuivelketen niet-vrijblijvende maatregelen nemen.
  Samen met de aankoop en/of winning van groen gas en groene energie en de reeds beschikbare verwerkingscapaciteit van mest verwacht de zuivelsector te kunnen voldoen aan de milieudoelen van de rijksoverheid. Dat geldt niet alleen bij het meest waarschijnlijke groeiscenario van de sector: een toename van het melkvolume met 10 procent in 2020 ten opzichte van 2011. Ook bij een mogelijk scenario van 20 procent meer melk blijft de zuivelsector met dit pakket aan maatregelen binnen de milieurandvoorwaarden.
  De diervoedersector, verenigd in de Nevedi, en de Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus hebben de intentie uitgesproken dat zij het gebruik van de Kringloopwijzer als managementinstrument actief zullen stimuleren bij melkveehouders.Downloads

   
    
  Zuivel zet zich in voor zoutverlaging kaas  «Zuivel zet zich in voor zoutverlaging kaas22 augustus 2013De zuivelsector zet zich in voor de verlaging van het zoutgehalte in generieke Nederlandse Goudse kaas. Het streven is om in 2015 10% minder zout in de kaas te hebben dan de waarde in de NEVO 2010. Gezien de belangrijke functies van zout in kaas wat betreft houdbaarheid, textuur (nodig om te kunnen schaven en raspen) en smaakbeleving, zal de daling in het zoutgehalte geleidelijk moeten plaatsvinden.

  De Consumentenbond heeft een onderzoek gedaan naar het zoutgehalte in 150 levensmiddelen en deze vergeleken met eigen cijfers uit 2007. Volgens de Consumentenbond laten deze resultaten een stijging zien in het zoutgehalte van kaas.

  In deze conclusie herkent de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO) zich niet. Al jaren laat de NZO onderzoek doen naar het natriumgehalte in generieke Goudse kaas (jong, jongbelegen, belegen, extra belegen en oud), de meest gegeten kaas in Nederland. Dit onderzoek door een onafhankelijk laboratorium laat zien dat er een geleidelijke daling optreedt van het natriumgehalte in generieke Goudse 48+ kaas ten opzichte van de waarden in de NEVO-tabel (Nederlandse Voedingsmiddelentabel). Bekijk hier de resultaten van de zoutreductie in kaas.

  De waardes in de NEVO-tabel zijn gebaseerd op ongeveer 500 monsters (verdeeld over verschillende leeftijdscategorieën) van kazen die gedurende een aantal jaren zijn geanalyseerd. Alleen zo kan een betrouwbaar beeld verkregen worden van het natriumgehalte in Goudse kaas. Een juiste bemonstering is van groot belang, omdat de spreiding van zout in kaas groot is. Vanwege deze spreiding in het zoutgehalte van Goudse kaas, werkt NZO met langjarige gemiddelden. Hiermee is de invloed van uitschieters (zowel naar beneden als naar boven) niet te hoog.

  De zuivelsector gaat ook in de toekomst door met de verdere verlaging van zout in Goudse kaas.Downloads

   
    
  Goudse kaas écht uit Nederland  «Goudse kaas écht uit Nederland30 augustus 2013Binnenkort weten kaasliefhebbers het zeker wanneer ze een echte Nederlandse Goudse kaas in handen hebben. Op die kaas prijkt dan het speciale Gouda Holland kwaliteitszegel dat garandeert dat de kaas gemaakt is van Nederlandse melk, volgens eeuwenoud Nederlands receptuur geproduceerd en in Nederland gerijpt is.
  Het Gouda Holland zegel staat centraal in een grote multimediale campagne die maandag 2 september van start gaat.
   
  Goudse kaas is één van de meest gewaardeerde kazen ter wereld. Dit gaat zo ver dat zelfs in het buitenland Goudse kaas gemaakt wordt. En die kaas wordt ook weer in Nederland verkocht.
  Om de originele Goudse kaas te beschermen heeft de Europese Unie de échte Nederlandse Goudse kaas een BGA-erkenning verleend met de aanduiding Gouda Holland.  BGA staat voor ‘Beschermde Geografische Aanduiding’.
   
  Alleen die producten of levensmiddelen die hun reputatie te danken hebben aan hun geografische oorsprong en daar geproduceerd worden komen voor een bescherming in aanmerking. Zo mag Champagne, het meest beschermde product, alleen champagne heten als het in die streek is geproduceerd. Zo garandeert het Gouda Holland kwaliteitszegel dat de Goudse kaas gemaakt en gerijpt is in Nederland.
   
  www.goudaholland-kaas.nl
  Downloads

   
    
  Wereld Schoolmelkdag start met reis door de mens  «Wereld Schoolmelkdag start met reis door de mens25 september 2013

  In meer dan 40 landen wordt vandaag Wereld Schoolmelkdag gevierd. Olympisch kampioen open water zwemmen Maarten van der Weijden treedt vandaag in Nederland op als ambassadeur van de Wereld Schoolmelkdag. Maarten nam schoolkinderen mee op reis door het menselijk lichaam in Corpus te Oegstgeest om te laten zien welke route eten aflegt en wat melk doet voor je lijf.

  Het Voedingscentrum adviseert kinderen om dagelijks tussen de 400 en 600 ml melk en melkproducten te consumeren. Schoolgaande kinderen halen gemiddeld deze dagelijkse aanbevelingen voor zuivel niet,  blijkt uit recente cijfers van de Voedsel Consumptiepeiling. Juist schoolgaande kinderen – van kleuters tot pubers - hebben veel voedingsstoffen nodig voor een gezonde groei en ontwikkeling. 

  Wereld Schoolmelkdag is een wereldwijd initiatief van de Wereldvoedselorganisatie (FAO) en wordt in Nederland georganiseerd door de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO). Het drinken van melk op school helpt kinderen om elke dag belangrijke voedingsstoffen binnen te krijgen.

  De kinderen van groep 7 van de GD Terweeschool in Oegstgeest lieten zich maar al te graag rondleiden door de voormalig zwemkampioen en hingen aan z’n lippen toen Maarten vertelde hoe gezonde voeding - zoals melk - en beweging bijdragen aan een gezonde groei van het lichaam. Joppe Verhaar (10): “Ik hou van sporten en wil ook zo groot en sterk worden als Maarten. Het lijkt me wel chill om overal boven uit te steken.”

  Vanaf dit schooljaar is het assortiment voor schoolmelk verkleind om keuzegemak te bieden aan de ouders en het voor scholen makkelijker te maken om te organiseren. Corpus opende op Wereld Schoolmelkdag de tentoonstelling “De Wereld van melk”. De tentoonstelling kan aan het eind van de reis door het menselijk lichaam worden bezocht. 

  Downloads

   
    
  Melkveehouderij steeds duurzamer  «Melkveehouderij steeds duurzamer24 oktober 2013

  Bedrijfsontwikkeling staat met het naderend einde van het quotasysteem en de huidige gunstige rendementen in de melkveesector volop in de belangstelling. Ondernemerschap, vernieuwing van stallen en bedrijfsgebouwen en het sluiten van kringlopen maken daar deel van uit. De melkveehouderij slaagt erin om steeds duurzamer te werken.            

  Dit zeggen de vakgroep LTO Melkveehouderij en de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) in een gezamenlijke reactie op het rapport ‘Melkveehouderij na de quotering’. Dit rapport is gemaakt door CLM Onderzoek en Advies in opdracht van Wakker Dier. Volgens LTO en NZO schetst Wakker Dier met megastallen en lege weilanden een schrikbeeld dat niet strookt met de werkelijkheid.

  De melkveehouderij van vandaag is grondgebonden en dit blijft volgens LTO en NZO ook in de toekomst zo. Uiteraard dienen ook melkveebedrijven zich verder te kunnen ontwikkelen. Dat kan alleen binnen de bestaande milieuvoorwaarden en ruimtelijke plannen. Zuivelverwerkers en melkveehouders hebben gezamenlijk een grens gesteld aan de fosfaatproductie, zodat deze nooit boven het niveau kan komen van begin 2002. In de praktijk blijkt dat melkveehouders rekening willen houden met hun omgeving en omwonenden.

  De komende jaren wordt volop geïnvesteerd in het tot waarde brengen van dierlijke mest. Verwerkte producten zijn dan bruikbaar op het eigen bedrijf of kunnen bij klanten in binnen- en buitenland worden afgezet. In de Tweede Kamer is onlangs een wetsvoorstel van staatssecretaris Dijksma (EZ) aangenomen, dat hier met verplichte mestverwerking (bij overschot op bedrijfsniveau) op aansluit. Dierlijke mest zal binnen afzienbare tijd in plaats van geld kosten geld opbrengen.

  LTO en NZO herkennen zich niet in de analyse dat groter wordende bedrijven slechter zijn voor dierenwelzijn en diergezondheid. Met het landelijke project Duurzame Zuivelketen wordt het welzijn en de gezondheid van koeien beter. Beide organisaties werken met het project tevens aan verbeteringen op andere terreinen zoals minder energieverbruik, lagere emissies naar het milieu en het behoud van weidegang. In de sectorrapportage Duurzame Zuivelketen wordt transparant over de voortgang gerapporteerd.

  81,2% van de bedrijven past weidegang toe. Bij 73,6% van de bedrijven lopen de melkgevende koeien gedurende ten minste 120 dagen per kalenderjaar en ten minste 6 uur per dag buiten. Eind 2013 komen nieuwe cijfers beschikbaar. Een coalitie van 59 maatschappelijke organisaties én bedrijfsleven (incl. de zuivelindustrie) heeft zich er aan gebonden (Convenant Weidegang) om ten minste het huidige niveau van weidegang vast te houden. De aangeduide tweedeling van melkveebedrijven in ‘grondgebonden’ en ‘industrieel’  is niet wat LTO en NZO zien gebeuren en ook niet wat ze gezamenlijk nastreven.

  De melkveehouderij telt nu zo’n 18.000 bedrijven met gemiddeld 87 melkkoeien per bedrijf. Zo’n 4.500 bedrijven zitten onder vijftig melkkoeien, op ongeveer 10.000 bedrijven worden tussen vijftig en honderd melkkoeien gehouden. De omvang van het gemiddelde bedrijf neemt weliswaar toe door bedrijfsbeëindiging, maar de groep grotere bedrijven is niet beeldbepalend voor de totale melkveehouderij. Nederland telde in 2012 nog 1,48 miljoen melkkoeien. Dat waren er ruim twintig jaar terug nog 2,4 miljoen.

  Downloads

   
    
  Verantwoorde ontwikkeling sector na verdwijnen melkquotering  «Verantwoorde ontwikkeling sector na verdwijnen melkquotering12 december 2013Zuivelsector kiest voor grondgebonden melkveehouderij

  De Nederlandse zuivelsector kiest voor een grondgebonden melkveehouderij en behoud van weidegang voor koeien. Voor bedrijven zonder grond is er in de visie van LTO Nederland en de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) geen plaats. Datzelfde geldt voor melkveebedrijven met dichte stallen. Melkveebedrijven die een nieuwe milieuvergunning nodig hebben en geen weidegang toepassen wijzen zij eveneens af, tenzij deze bedrijven voldoende voedergewassen uit de nabije omgeving betrekken. Individuele zuivelondernemingen zullen geen melk afnemen en verwerken van nieuwe bedrijven die niet passen in het beoogde toekomstbeeld.

  LTO en NZO zijn tevreden dat het Kabinet ruimte geeft voor de ontwikkeling van de melkveehouderij. Vanzelfsprekend vindt deze plaats binnen de grenzen van de overheid, maatschappij en sector. Grondgebondenheid en weidegang zijn belangrijke elementen uit de visie ‘Verantwoorde ontwikkeling van de Nederlandse melkveehouderij’ van LTO en NZO. Na afschaffing van de melkquotering kan de zuivelsector een bijdrage blijven leveren aan de groeiende vraag naar zuivel in de wereld als belangrijke bron van natuurlijke voedingsstoffen. Dit zal ook in de toekomst worden gerealiseerd binnen de milieurandvoorwaarden van de Rijksoverheid. Met deze visie bouwen LTO en NZO voort op hun eerdere initiatieven om de sector verder te verduurzamen (zoals Duurzame Zuivelketen, Convenant Weidegang en Zuivelplan mest en mineralen).

  Verantwoorde ontwikkeling
  De zuivelsector staat voor een verantwoorde ontwikkeling van de melkveehouderij met respect voor dier, omgeving en milieu. Om de melkveehouderij na het wegvallen van de melkquotering in 2015 op verantwoorde wijze te laten ontwikkelen worden de volgende maatregelen genomen:
  Met deze maatregelen geven LTO en NZO antwoord op de vragen die leven in de sector en de maatschappij over de toekomst van de melkveehouderij in Nederland.

  Grondgebonden gezinsbedrijf
  De melkveehouderij in Nederland is altijd een grondgebonden sector geweest. Een goede verhouding tussen grond en dier is van groot belang en levert een grote bijdrage aan het open Nederlandse cultuurlandschap. In de visie van LTO en NZO blijft het grondgebonden gezinsbedrijf de basis van de melkveehouderij. De melkveebedrijven moeten lokaal zijn ingepast en de koeien zijn zichtbaar voor het publiek.
  Samen vormen de melkveehouderij en de zuivelindustrie een robuuste economische sector met concrete doelen op het gebied van klimaat & energie, diergezondheid & dierenwelzijn en biodiversiteit & milieu.

  Eigen maatregelen
  LTO en NZO willen de toekomstvisie realiseren door samen met partners in de keten te innoveren en zo verder te verduurzamen. De sector neemt zelf haar verantwoordelijkheid om de gestelde duurzaamheidsdoelen te behalen. Verder zorgt zij ervoor dat de ontwikkeling van de melkveehouderij plaats zal vinden binnen de gestelde milieurandvoorwaarden (Zuivelplan). Er vindt een jaarlijkse onafhankelijke monitoring en rapportage plaats. De sector neemt zo nodig niet-vrijblijvende maatregelen als de ontwikkeling van de melkveehouderij tot meer uitstoot van mest en mineralen leidt dan de milieurandvoorwaarden van de overheid toestaan. Zo gaat de sector werken met een ‘early warning’ systeem voor de monitoring van het fosfaatplafond. Daarnaast zal, indien nodig, het fosfaatgehalte in veevoer kunnen worden verminderd, een uitgebreidere toepassing van de KringloopWijzer als managementinstrument voor de melkveehouder worden doorgevoerd en mogelijk een fosfaatheffing worden ingesteld over het fosfaatoverschot van de individuele melkveehouder. Als al deze maatregelen niet hebben gewerkt heeft de overheid nog de mogelijkheid om het mestverwerkingspercentage te verhogen en grenzen te stellen aan de uitbreiding.

  Om het niveau van weidegang van 2012 te behouden worden zo nodig passende maatregelen genomen. Zoals een hogere financiële bonus (weidegangpremie) dan wel een malus voor bedrijven die niet voldoen en workshops/adviezen om weidegang toe te passen. De partners in het Convenant Weidegang worden gevraagd bij te dragen aan het behoud van weidegang.

  Beroep op vergunningverleners
  LTO en NZO doen een beroep op regionale en lokale vergunningverleners om bij het verlenen van nieuwe vergunningen rekening te houden met deze toekomstvisie. Dat kan door aanvullende eisen te stellen aan bedrijven die een vergunning nodig hebben, zodat deze boerderijen gegarandeerd grondgebonden zijn. In de visie van LTO en NZO zullen bedrijven die een milieuvergunning nodig hebben weidegang moeten toepassen of voldoende voedergewassen uit de nabije omgeving moeten betrekken. De zuivelsector verzoekt lokale en regionale overheden om geen vergunningen te verlenen aan bedrijven met dichte stallen en bedrijven zonder grond.Downloads

   
    
  LTO en NZO richten ZuivelNL op  «LTO en NZO richten ZuivelNL op7 januari 2014
  v.l.n.r. Kees Romijn (LTO Melkveehouderij), Manon Cremers (notariskantoor Stibbe), Cees ’t Hart (NZO) en Vincent van Kampen (Stibbe).
  LTO Nederland en de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) hebben vandaag ZuivelNL opgericht. Deze ketenorganisatie voor de zuivelsector is vanmiddag tijdens een bijeenkomst in Den Haag gepresenteerd.
  Met ZuivelNL willen de vakgroep Melkveehouderij van LTO Nederland en de NZO de zuivelketen in Nederland versterken. LTO en NZO willen hun initiatief delen met andere partijen die aan de zuivelsector gelieerd zijn.
  ZuivelNL biedt daarom een platform voor overleg met partijen als de veevoerindustrie, dierenartsen, de zuivelhandel en de retail. Vertegenwoordigers van deze branches kunnen participeren in de verschillende themagroepen die ZuivelNL zal opzetten voor uiteenlopende onderwerpen, zoals voedselveiligheid, diergezondheid, kennis, innovatie en verduurzaming.

  Daarnaast gaat ZuivelNL een aantal andere taken uitvoeren, zoals het inwinnen van marktinformatie en het inrichten en faciliteren van een veterinair exportpunt. Doel ervan is om (potentiële) handelsbelemmeringen te voorkomen en indien nodig deze zo snel mogelijk uit de weg te ruimen.
  ZuivelNL wordt gefinancierd door de zuivelindustrie en de melkveehouderij. Voor melkveehouders gaat het om een bijdrage van 5 cent per 100 kg, vergelijkbaar met de huidige afdracht aan het Productschap Zuivel. Voor de melkveehouder verandert er dus financieel niets.

  Samen hebben de Nederlandse melkveehouderij en de zuivelindustrie een productiewaarde van 11 miljard euro. De sector is in omvang ongeveer 1/6 van de totale voedingsmiddelenindustrie in Nederland. De zuivelsector is één van de belangrijke motoren van de Nederlandse economie met 45.000 directe banen en levert een bijdrage van 9% aan het Nederlandse handelsoverschot.
  LTO Nederland vertegenwoordigt circa 11.500 ondernemers in de melkveehouderij, die in totaal bijna 70% van de Nederlandse koemelk produceren. De NZO is de brancheorganisatie van de Nederlandse zuivelindustrie. Zij vertegenwoordigt dertien zuivelondernemingen die samen 98% van alle koemelk in Nederland verwerken.Downloads

   
    
  NZO verwelkomt nieuwe leden  «NZO verwelkomt nieuwe leden8 januari 2014Per 2014 zijn de zuivelondernemingen A-ware Food Group en Ausnutria Hyproca toegetreden tot de Nederlandse Zuivel Organisatie. 
  De A-ware Food Group is een dienstverlenende organisatie, gespecialiseerd in het rijpen, versnijden, verpakken, opslaan en transporteren van kaas en andere foodproducten onder geconditioneerde omstandigheden. Sinds kort verwerkt het bedrijf ook melk.
  Ausnutria Hyproca produceert en verkoopt babyvoeding en zuivelingrediënten op basis van zowel koe- als geitenmelk. Daarnaast levert het bedrijf dagverse geitenzuivelproducten onder eigen merknaam.
  De NZO telt inmiddels dertien leden; zij vertegenwoordigt 98 procent van alle melk die de Nederlandse zuivelindustrie verwerkt.
  Downloads

   
    
  Melk: een bron van waardevolle voedingsstoffen  «Melk: een bron van waardevolle voedingsstoffen12 februari 2014Melk en melkproducten maken al 8000 jaar onderdeel uit van onze voeding. Net als andere basisvoedingsmiddelen leveren melk en melkproducten veel belangrijke voedingsstoffen zoals vitaminen, mineralen, eiwitten, essentiële vetzuren en vezels. Basisvoedingsmiddelen worden aanbevolen voor de dagelijkse voeding omdat ze een hoge voedingswaarde hebben. Ze leveren een substantiële bijdrage aan de vitaminen-, eiwit- en mineralenvoorziening. Tegelijkertijd bevatten ze relatief weinig calorieën.

  Volgens de Nederlandse Vereniging van Veganisten schetsen zuivelbedrijven een ‘sprookjes’-beeld rondom melk. De NVV is daarom een campagne gestart. De Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO) respecteert ieders individuele voedingskeuze. Echter, melk en melkproducten leveren een waardevolle bijdrage aan de voeding van de mens. Dat liet ook de meest recente Voedsel Consumptie Peiling (pag. 57, 73) van het RIVM weer zien. Ook onafhankelijke wetenschappelijke instanties, zoals het Voedingscentrum, het RIVM en de WHO zijn die mening toegedaan.

  De Nederlandse zuivelsector staat voor een verantwoorde melkveehouderij met respect voor dier, omgeving en milieu. Samen met LTO Nederland werkt de NZO aan een duurzame Nederlandse zuivelsector. Behoud van weidegang is daarvan een belangrijk element. Weidegang levert een bijdrage aan het natuurlijke gedrag van koeien. Daarnaast zijn weidende koeien kenmerkend voor het Nederlandse cultuurlandschap. Op dit moment past 80% van de Nederlandse melkveebedrijven weidegang toe. Dat het welzijn van de koe voorop staat bij de boer, blijkt ook uit nieuwe stallen. Deze worden gebouwd naar de nieuwste inzichten en bieden meer ruimte voor de koe. Dit draagt bij aan het welzijn van de koe.Downloads

   
    
  ‘Samenwerking met China biedt grote kansen’  «‘Samenwerking met China biedt grote kansen’24 maart 2014Cees ’t Hart, voorzitter van de Nederlandse Zuivel Organisatie, heeft zondag namens de zuivelsector gesproken met de Chinese president Xi Jinping en zijn echtgenote Peng Liyuan, in aanwezigheid van koning Willem Alexander en koningin Máxima. Tijdens deze ontvangst op de Keukenhof informeerde ’t Hart de Chinese president over de Nederlandse zuivelsector en de bijdrage die de sector denkt te kunnen leveren aan de ontwikkeling van de Chinese zuivelsector op het gebied van kwaliteit, veiligheid en productiviteit.

  “Als gevolg van de bevolkingsgroei en de toenemende welvaart in China zal de vraag naar zuivelproducten aanhouden. Nauwe samenwerking met Chinese melkveehouders, zuivelbedrijven en wetenschaps- en kennisinstellingen biedt grote kansen voor de Nederlandse zuivelsector op korte en lange termijn”, aldus Cees ’t Hart, CEO van FrieslandCampina.

  In het kader van het staatsbezoek van de Chinese president maakte Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken bekend dat Nederlandse bedrijven kennis gaan leveren om de Chinese melkproductie te vernieuwen en te verhogen. Dijksma over de samenwerking: “Nederland behoort tot de absolute wereldtop als het gaat om export van agrarische kennis. Deze samenwerking bevestigt dat. Nederlandse bedrijven gaan hun kennis en kunde inzetten om 1,3 miljard mensen van kwalitatief goede melkproducten te voorzien. Daar kunnen wij trots op zijn.”Downloads

   
    
  Pieter Walstraprijs 2014: onderzoek zoutreductie in cheddar kaas  «Pieter Walstraprijs 2014: onderzoek zoutreductie in cheddar kaas10 april 2014Kastberg Møller, die verbonden is aan de universiteit van Kopenhagen ontving de prijs vanwege haar onderzoek naar de reductie van zout in cheddar kaas. Het proefschrift dat zij daarover schreef was volgens de jury vorig jaar de beste internationale wetenschappelijke publicatie over zuivelonderzoek. De jury was vol lof over de wijze waarop de Deense onderzoekster wetenschappelijke diepgang heeft gecombineerd met praktische toepasbaarheid en maatschappelijke relevantie. Haar onderzoek is inmiddels in zes wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd.

  Een eervolle vermelding verleende de jury aan Jing Yu en Elsa Antunes Fernandes van de Wageningen Universiteit voor hun onderzoek naar de veranderingen in de genetische samenstelling van melk in relatie tot de energiebalans bij koeien.

  De Pieter Walstra-prijs is ingesteld door de Nederlandse Zuivel Organisatie om het internationale wetenschappelijk onderzoek naar zuivel te stimuleren. Aan de tweejaarlijkse prijs is een geldbedrag van 3.000 euro verbonden.

  De Wageningse professor Pieter Walstra, produceerde wetenschappelijk onderzoek dat fundamenteel van aard was maar dat ook sterk geïnspireerd was door de praktijk. De resultaten van zijn onderzoek hebben zowel het Nederlandse zuivelonderzoek als het zuivelbedrijfsleven, dat de wetenschappelijke inzichten implementeerde, een prominente plaats in de wereld opgeleverd. De jury van de Pieter Walstraprijs bestaat uit voorzitter Tiny van Boekel, Gert Jan Hiddink en Baukje Folkertsma.

  Wetenschappelijke publicaties van Kastberg Møller:
  1. Møller KK Rattray FP, Bredie WL, Høier E, Ardö Y. Physicochemical and sensory characterization of Cheddar cheese with variable NaCl levels and equal moisture content. J Dairy Sci. 2013 Apr;96(4):1953-71. doi: 10.3168/jds.2012-5524.

  2. Møller KK, Rattray FP, Ardö Y. Camel and bovine chymosin hydrolysis of bovine α(S1)- and β-caseins studied by comparative peptide mapping. J Agric Food Chem. 2012 Nov 14;60(45):11421-32. doi: 10.1021/jf302890h. Epub 2012 Oct 3.
   

  3. Møller KK, Rattray FP, Sørensen JC, Ardö Y. Comparison of the hydrolysis of bovine κ-casein by camel and bovine chymosin: a kinetic and specificity study. J Agric Food Chem. 2012 May 30;60(21):5454-60. doi: 10.1021/jf300557d. Epub 2012 May 17.


  Downloads