nzo_ondersteunt_inzet_lto_voor_besteding_eu_steunpakket_melkveehouderij_nieuws

NZO ondersteunt inzet LTO voor besteding EU steunpakket melkveehouderij

De NZO ondersteunt de inzet van LTO om de beschikbare middelen voor de Nederlandse melkveehouderij in te zetten om de fosfaatproductie op korte termijn terug te dringen.
Read More
spoedige_invoering_fosfaatrechten_onontkoombaar_nieuws

Spoedige invoering fosfaatrechten onontkoombaar

De CBS-cijfers onderstrepen nog eens de noodzaak van de spoedige invoering van fosfaatrechten in de melkveehouderij én het vasthouden aan de peildatum 2 juli 2015 om de EU-derogatie te behouden.
Read More
zuivelsector_grondgebonden_met_weidegang_en_binnen_de_milieurandvoorwaarden_duurzaam

Zuivelsector: grondgebonden, met weidegang en binnen de milieu-randvoorwaarden

De zuivelsector is en blijft grondgebonden, waar weidegang behouden blijft en die produceert binnen milieurandvoorwaarden.
Read More
de_melkveehouderij_is_en_blijft_grondgebonden_duurzaam

De melkveehouderij is en blijft grondgebonden

De melkveehouderij in Nederland is altijd een grondgebonden sector geweest. Een goede verhouding tussen grond en dier is van groot belang.
Read More
© Copyright - De Nederlandse Zuivel Organisatie