tjitske_bolt_in_dienst_bij_nzo

Tjitske Bolt in dienst bij NZO

Met ingang van 1 februari 2017 treedt Tjitske Bolt in dienst bij de NZO. Zij is benoemd als Procesmanager International Dairy Affairs.
Read More
zuivelsector_ontziet_niet_groeiers_in_fosfaatreductieplan_beeld

Zuivelsector ontziet ‘niet-groeiers’ in fosfaatreductieplan

De zuivelsector zal melkveebedrijven die niet of nauwelijks zijn gegroeid, zoveel mogelijk ontzien bij de maatregelen om de fosfaatproductie te verminderen.
Read More
zuivelindustrie_koopt_driekwart_van_energie_groen_in_beeld

Zuivelindustrie koopt driekwart van energie groen in

De zuivelindustrie koopt 76% van haar stroom groen in. Dat blijkt uit een onderzoek dat de NZO samen met Nederland ICT, Vereniging Hogescholen en RVO.nl hebben uitgevoerd in het kader van het energieconvenant MJA3.
Read More
nzo_akkoord_met_maatregelen_om_fosfaat_te_reduceren_beeld

NZO akkoord met maatregelen om fosfaat te reduceren

De Nederlandse Zuivel Organisatie heeft 18 november 2016 ingestemd met een pakket aan maatregelen op hoofdlijnen, om de fosfaatproductie door de melkveehouderij op korte termijn substantieel te reduceren.
Read More
© Copyright - De Nederlandse Zuivel Organisatie