idf_world_dairy_summit_rotterdam_beeld_banner

World Dairy Summit in Nederland

Rotterdam is van 16 tot en met 21 oktober 2016 de zuivelhoofdstad van de wereld. Het Nederlands Nationaal Comité van de International Dairy Federation organiseert de World Dairy Summit.
Read More
nzo_ondersteunt_inzet_lto_voor_besteding_eu_steunpakket_melkveehouderij_nieuws

NZO ondersteunt inzet LTO voor besteding EU steunpakket melkveehouderij

De NZO ondersteunt de inzet van LTO om de beschikbare middelen voor de Nederlandse melkveehouderij in te zetten om de fosfaatproductie op korte termijn terug te dringen.
Read More
spoedige_invoering_fosfaatrechten_onontkoombaar_nieuws

Spoedige invoering fosfaatrechten onontkoombaar

De CBS-cijfers onderstrepen nog eens de noodzaak van de spoedige invoering van fosfaatrechten in de melkveehouderij én het vasthouden aan de peildatum 2 juli 2015 om de EU-derogatie te behouden.
Read More
zuivelsector_grondgebonden_met_weidegang_en_binnen_de_milieurandvoorwaarden_duurzaam

Zuivelsector: grondgebonden, met weidegang en binnen de milieu-randvoorwaarden

De zuivelsector is en blijft grondgebonden, waar weidegang behouden blijft en die produceert binnen milieurandvoorwaarden.
Read More
© Copyright - De Nederlandse Zuivel Organisatie