• nl
  • en

PhD-student promoveert op NZO-onderzoek

Op vrijdag 1 februari is Ellen Wemmenhove gepromoveerd aan de Wageningen University & Research. Ze verdedigde haar proefschrift ‘Risk assessment of Listeria monocytogenes in Gouda cheese’. Dit project was geïnitieerd en begeleid vanuit NZO, en uitgevoerd bij NIZO en Wageningen Universiteit. In het onderzoek is uitgezocht welke factoren de groei van de ziekteverwekkende bacterie Listeria … Continued

Lees meer

Zuivelketen boekt vooruitgang op duurzaamheidsthema’s

De Nederlandse zuivelketen heeft in 2017 op veel duurzaamheidsthema’s vooruitgang geboekt. De afstand tot doelen is daarmee verkleind en bij drie thema’s zijn de doelen reeds gerealiseerd, zo blijkt uit de jaarlijkse monitoring van de verduurzaming van de zuivelketen. Melkveehouders en zuivelondernemingen streven gezamenlijk naar een toekomstbestendige en verantwoorde zuivelsector. Daarvoor hebben hun belangenorganisaties LTO … Continued

Lees meer

Overzicht Witte Lijst diervoerbedrijven aangepast

De Witte Lijst waarop diervoerbedrijven staan die aan de eisen van de zuivelindustrie voldoen, is aangepast. Op verzoek van melkveehouders publiceert de NZO ook een overzicht van bedrijven die niet langer aan de eisen voldoen. De bedrijven die niet langer aan de eisen voldoen staan apart vermeld op de “Lijst met afgemelde bedrijven”. Die is … Continued

Lees meer

EAT Lancet: zuivel is onderdeel van een duurzaam en gezond voedingspatroon

Op 16 januari werd het EAT Lancet-rapport gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift The Lancet. De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) verwelkomt deze studie als aanvulling op alle kennis die wetenschappers wereldwijd vergaren in de zoektocht naar een gezond en duurzaam voedingspatroon. In het duurzame dieet dat EAT Lancet voorstelt om gezond voedsel te produceren voor 10 miljard … Continued

Lees meer

Zuivel neemt verantwoordelijkheid bij reductie broeikasgassen

De zuivelsector levert de komende jaren een forse bijdrage aan vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. In het vandaag gepresenteerde Klimaatakkoord reduceert de zuivelsector tot 2030 voor in totaal 1,6 megaton aan broeikasgassen en voldoet daarmee aan de gevraagde opgave vanuit de overheid. De bijdrage van de zuivelsector is als bijlage integraal opgenomen in het … Continued

Lees meer

Record aantal boeren laat de koe buiten lopen

Het aantal melkveebedrijven waar de koeien buiten lopen, is dit weideseizoen naar recordhoogte gestegen. Uit gegevens van de zuivelondernemingen blijkt dat inmiddels 82,0 procent van de melkveehouders de koeien laat grazen. Niet eerder was het percentage zo hoog, sinds de zuivelsector in 2012 de weidegang van koeien stimuleert. Toen zetten tientallen partijen uit de zuivelketen … Continued

Lees meer

Kracht van zuivel

Nederland staat bekend om zijn zuivelproducten. Boter, kaas en melk zijn niet weg te denken uit ons dagelijkse voedingspatroon. Maar niet alleen in Nederland is onze zuivel gewild, ook in het buitenland is er grote vraag naar. De Nederlandse zuivelsector is dan ook een grote speler op de wereldmarkt en draagt de afgelopen jaren zo’n … Continued

Lees meer

Prijsschommelingen

Prijsschommelingen als gevolg van veranderingen in vraag en aanbod komen in alle markten voor. Ook in de zuivelmarkt zijn ze daarom onvermijdelijk. Vraag naar en aanbod van zuivelproducten zijn belangrijke (melk) prijsbepalende factoren. De vraag naar zuivelproducten wordt vooral beïnvloed door economische, geopolitieke en sociodemografische ontwikkelingen. Bij de productie, dus aanbod van zuivelproducten, spelen de … Continued

Lees meer

Duurzame zuivel

De Nederlandse zuivelsector werkt hard aan de verduurzaming van de melkproductie. Inmiddels onderscheidt de Nederlandse melkveehouderij zich van de rest van de wereld op het gebied van duurzaamheid. Zo heeft Nederland een veel lagere uitstoot van broeikasgassen per kg geproduceerde melk dan het wereldwijde gemiddelde.    Om de effecten van zuivelconsumptie op landgebruik en CO2-uitstoot … Continued

Lees meer
Volg ons op:
© Copyright - Nederlandse Zuivel Organisatie - Privacy policy