Zuivelexport flink gestegen in 2017

De Nederlandse zuivelexport is het afgelopen jaar wederom gestegen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat de totale zuivelexport met 1,6 miljard euro is toegenomen tot 8,9 miljard. Duitsland blijft de belangrijkste afnemer van zuivel.
Read More

Sterke toename weidegang

Het aantal melkveebedrijven waar de koeien buiten lopen, is dit seizoen sterk toegenomen.
Read More

Joost van der Hoogte nieuwe voorzitter NZO

De leden van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) hebben Joost van der Hoogte tijdelijk benoemd tot voorzitter.
Read More

Duurzame Zuivelketen ondersteunt intentieverklaring voor herstel biodiversiteit

De Duurzame Zuivelketen ondersteunt de intentieverklaring die vertegenwoordigers van verschillende organisaties hebben opgesteld voor herstel van de biodiversiteit.
Read More
© Copyright - De Nederlandse Zuivel Organisatie