• nl
  • en

Melkveehouders zorgen zo goed mogelijk voor hun koeien. De koe is het belangrijkste kapitaal van de boer. Een gezonde koe die lekker in haar vel zit, geeft immers meer melk. 

De Nederlandse zuivelsector hecht veel waarde aan een goede diergezondheid. Daar werken melkveehouders en dierenartsen samen aan op basis van een bedrijfsgezondheids- en een bedrijfsbehandelplan. De zuivelondernemingen stellen het bezit van een bedrijfsgezondheids- en een bedrijfsbehandelplan als voorwaarde om melk te mogen leveren. 

Antibiotica worden verantwoord ingezet

Door de goede samenwerking met partijen in de keten is het gebruik van antibiotica de afgelopen jaren sterk afgenomen. In de melkveehouderij wordt antibiotica alleen gebruikt als een koe ziek is. Voor een goede diergezondheid is het gebruik van antibiotica soms noodzakelijk. Belangrijk is dat dit op een verantwoorde manier wordt gedaan. Als een koe ziek is en behandeld wordt met antibiotica, mag de melk van deze koe niet aan de fabriek worden geleverd. Wanneer de antibioticakuur is afgemaakt, geldt er nog een wachttijd. De wachttijd hangt af van het soort antibioticum dat is gebruikt. Na het aflopen van de wachttijd mag de melk van de behandelde koe weer aan de fabriek worden geleverd. 

Strenge controle zuivel op verantwoord gebruik antibiotica

Alle in Nederland verwerkte melk is gecontroleerd op de aanwezigheid van antibiotica. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt hier toezicht op. Bij het ophalen van de melk op de boerderij neemt de daarvoor opgeleide chauffeur een monster uit de melktank. Dit monster gaat naar een onafhankelijke instantie die de melk controleert op antibiotica. Er wordt ook een monster genomen voordat de melk uit de melkauto de zuivelfabriek in gaat. Hier wordt ter plekke op antibiotica getest. Als er uit dit onderzoek blijkt dat er antibiotica in de melk in de melkauto zit, dan wordt deze melk vernietigd.

Veel aandacht voor het welzijn van koeien

Wanneer de koeien in Nederland niet in de wei staan, staan ze in de stal. Er zijn verschillende soorten stallen, maar overal is er veel aandacht voor het comfort van koe. Voldoende licht, lucht en ruimte, gecombineerd met een goede hygiëne, zijn van belang voor de gezondheid en welzijn van de koe. Bij het bouwen en inrichten van de stal wordt hier rekening mee gehouden. 

In de stal kunnen de koeien naar eigen inzicht lekker wandelen, liggen, eten en drinken. Weetje: de koe slaapt maar 1,5 uur per dag! Maar zij ligt wel tot 18 uur per dag. Daarom is een zacht ligbed heel belangrijk voor de koe. Sommige melkveehouderijen hebben zelfs waterbedden. 

De koe wordt natuurlijk ook gemolken in de stal. Op steeds meer melkveehouderijen kan de koe zelf beslissen wanneer zij gemolken wil worden. Dit kan door de komst van de melkrobot. Deze robot herkent de koe aan de chip om haar hals, maakt de spenen van de koe schoon en hangt vervolgens met behulp van sensoren de melkmachine aan de spenen.


Instrument voor gezonde koeien

Gezonde dieren zijn de basis van een duurzame zuivelsector, zowel uit economisch oogpunt als met het oog op dierenwelzijn. Koeien die gezond zijn, leven langer en dat zorgt ook voor meer werkplezier voor de melkveehouder.

Hierom is het KoeKompas ontwikkeld. Deze managementtool wordt ingevuld op zeven punten: melken, voeding en water, huisvesting, dierenwelzijn, werkroutines, dierziekte incidentie en jongvee opfok. Het KoeKompas laat door middel van een risicoanalyse zien waar er verbetermogelijkheden zijn op deze punten, specifiek voor het melkveebedrijf. 

De melkveehouder vult het KoeKompas samen met de vaste veearts in. Tweemaal per jaar lopen zij samen alle punten door om te kijken of de verbeterpunten ook echt hebben geholpen en waar het nóg beter kan. Bijvoorbeeld: moeten de drinkbakken op een andere plaats? Hebben de koeien genoeg bewegingsruimte in de hele stal? Op deze manier wordt het dierenwelzijn en diergezondheid geoptimaliseerd. Hierdoor kan worden voorkomen dat koeien ziek worden en medicijnen nodig hebben. 

Volg ons op:
© Copyright - Nederlandse Zuivel Organisatie - Privacy policy