• nl
 • en

Nederland staat bekend om zijn zuivelproducten. Boter, kaas en melk zijn niet weg te denken uit ons dagelijkse voedingspatroon. Maar niet alleen in Nederland is onze zuivel gewild, ook in het buitenland is er grote vraag naar. De Nederlandse zuivelsector is dan ook een grote speler op de wereldmarkt en draagt de afgelopen jaren zo’n 8% bij aan het Nederlandse handelsoverschot en zorgt voor 45.000 directe voltijdbanen. Kortom: samenwerking is de basis van de Nederlandse zuivelketen. Dat heeft de sector een sterke, internationale positie opgeleverd waar de Nederlandse economie van profiteert. 

De NZO en haar leden maken deel uit van een groter zuivelcluster. Van oudsher werken de zuivelondernemingen nauw samen met andere schakels binnen de zuivelketen. Zo hebben melkveehouders zich veelal georganiseerd in coöperaties, waarin zij samen melk verkopen aan een melkverwerkend bedrijf waarvan de coöperatie eigenaar is. Dat biedt melkveehouders zekerheid, marktmacht en het is een investering voor volgende generaties. De zuivelproducten komen via handelsbedrijven, retailers en horeca bij de consument terecht of worden als ingrediënten verwerkt door andere voedingsmiddelenbedrijven. De export van Nederlandse zuivelproducten verloopt via de zuivelondernemingen en via handelsbedrijven. 
 
De stabiele, sterke sector die de Nederlandse zuivelsector is weet zich al decennia goed staande te houden en deze samenwerking blijft belangrijk in de toekomst. Onze zuivelketen met haar bijna 17.000 melkveebedrijven staan voor een grote uitdaging: werken aan een duurzame ontwikkeling en gelijktijdig haar positie in een globaliserende wereld versterken en uitbreiden. Om deze uitdaging aan te gaan is samenwerking tussen alle spelers in de melkvee- en zuivelketen cruciaal. Daarbij komt dat zowel groei in volume als groei in kennis hand in hand gaan. Wil de Nederlandse zuivelsector zijn koploperspositie behouden, dan zal de sector op meerdere terreinen moeten blijven excelleren. 

Daarom vindt de NZO innovatie in de zuivelsector enorm belangrijk. Leden van de NZO investeren op jaarbasis 90 miljoen euro in R&D. Daarnaast hebben we in Nederland enkele van ’s werelds meest vooraanstaande kennisinstituten op het gebied van zuivel. Kennisinstituten als Wageningen University & Research, NIZO food research en Qlip zorgen ervoor dat daarbij de beste en nieuwste methodieken worden toegepast. Nederland kent daarnaast ook innovatieve bedrijven die veel in R&D investeren. 

Het rapport ‘De Kracht van Zuivel’

De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en EY publiceerden in 2017 het rapport ‘De Kracht van Zuivel’. Het rapport behandelt het economisch en maatschappelijk belang van de Nederlandse zuivelsector, gestaafd met cijfers uit het onafhankelijk onderzoek dat is uitgevoerd door EY. Hierin komt naar voren dat de Nederlandse zuivelsector van groot belang is voor de BV Nederland, een bijdrage kan leveren aan wereldwijde voedselzekerheid, behoort tot de wereldtop als het gaat om innovatie en blijft verduurzamen. Onderaan deze pagina vind je het rapport. 

Het rapport behandelt de cijfers en feiten in vier kernboodschappen: invloedrijk & Nederlands, verantwoordelijk, vernieuwend en internationaal. De belangrijkste resultaten uit het onderzoek:

 • Nederland is het meest actieve zuivelland van de EU. De productiewaarde van de Nederlandse zuivelindustrie was afgelopen jaar goed voor 6,6 miljard euro;
 • De zuivelsector zorgt voor 45.000 directe voltijdbanen;
 • In het realiseren van de COP 21-doelstellingen speelt de zuivelsector een sleutelrol. De Nederlandse zuivelindustrie loopt internationaal voorop als het gaat om efficiënte en duurzame technieken. Zo is de CO2-uitstoot per liter melk in Nederland twee keer zo laag als elders in de wereld;
 • De Nederlandse zuivel kan een belangrijke rol spelen in het behalen van de Sustainable Development Goal’s (SDG’s). Zuivelproducten zijn essentieel voor het terugdringen van de armoede in de wereld en voor het verbeteren van de voedselzekerheid.
 • De Nederlandse zuivelsector behoort tot de wereldtop als het gaat om innovatiekracht en het ontwikkelen van nieuwe kennis. Met die kennis kan de sector een belangrijke bijdrage leveren in het efficiënter en duurzamer inrichten van de wereldwijde voedselproductie.

Video’s 

Tijdens het evenement waarbij het rapport ‘De Kracht van Zuivel’ werd gepresenteerd, gaven drie inspirerende sprekers hun visie over innovatie, duurzaamheid en economie binnen de zuivelsector.

Albert de Groot, bestuurslid NZO en CEO Vreugdenhil Dairy Foods: “Van elke euro die Nederland in het buitenland verdient, is acht cent rechtstreeks afkomstig van de zuivelsector.”

Marten van den Berg, directeur-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen bij Ministerie van Buitenlandse Zaken: “De zuivelsector pakt zijn verantwoordelijkheid op het duurzaamheidsvlak door zelf het debat aan te gaan en door een pleidooi te houden om SDG’s centraal te stellen.”

Meike te Giffel, directeur Research & Operations bij NIZO: “Door onze zuivelkennis in te zetten voor andere sectoren weten we nieuwe input te vergaren voor de zuivelsector. Dit illustreert dat zuivel de kracht heeft om te innoveren.”

Blogs

 • Gerda Verburg, United Nations Assistant Secretary General en Coordinator of the SUN Movement, over de uitdagingen die de Nederlandse zuivelsector de komende jaren het hoofd moet bieden. Lees het interview hier.
 • Bart van der Hoog, Dagelijks bestuurder Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK): “Contact maken met de consument. Als u het mij vraagt dé uitdaging van de zuivelindustrie in deze tijd”. Lees hier de blog.
 • Jorrit Kiewik, Director Slow Food Youth Network NL: “Mensen willen weten waar hun eten vandaag komt. Dit moet voor meer diversiteit in het zuivelschap zorgen”. Lees hier de blog.
 • Franc van den Berg, Partner EY: “Nederland: klein qua oppervlakte, maar groots in kunde, daden en handelsgeest. Wereldwijd excelleren we met onze zuivelproducten en duurzame technieken”. Lees hier de blog.
 • Meike te Giffel, Directeur Research & Operations bij NIZO: “De kracht van zuivel? Innovatie!”. Lees hier de blog.
 • Aldrik Gierveld, Ministerie LNV, directeur Europees Landbouw- en Visserijbeleid en Voedselzekerheid (ELVV): “Zuivel: het visitekaartje van Nederland”. Lees hier de blog.

 

Volg ons op:
© Copyright - Nederlandse Zuivel Organisatie - Privacy policy