• nl
06 juni 2018

NZO tegen btw-verhoging

De NZO wijst de voorgenomen verhoging van het lage btw-tarief op voedingsmiddelen af. De regering wil het belastingstelsel hervormen door onder meer de verschillen in fiscale behandeling van producten te verkleinen. Dat zou betekenen dat de btw op zuivelproducten omhoog gaat van 6% naar 9%. Dit in tegenstelling tot onze buurlanden, waar het lage btw tarief onveranderd blijft. Met de hervorming van het belastingstelsel hoopt de regering de werkgelegenheid te stimuleren en de economische groei te bevorderen. Maar met het duurder maken van basisvoedingsmiddelen zoals zuivel bereikt zij juist het tegenovergestelde.

Een verhoging van de btw zorgt ervoor dat ook zuivelproducten duurder wordt. Dit vindt de NZO een verkeerde ontwikkeling. Zuivel past in een gezond en duurzaam voedingspatroon. Wereldwijd bevelen voedingsautoriteiten de consumptie van zuivel aan. Niet voor niets staan zuivelproducten in de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum. Een gezonde leefstijl moet gemakkelijk en aantrekkelijk worden gemaakt, ook voor de 626.000 huishoudens die het moeten doen met een inkomen onder de lage inkomensgrens.

Daarnaast helpt een btw-verhoging de verduurzaming van de sector niet. Het verkleint naast de opbrengsten van winkeliers en zuivelproducenten ook het inkomen voor 17.000 melkveehouders. Dat maakt het voor hen ook lastiger om te investeren in de verdere verduurzaming van de keten.

De NZO pleit daarom voor handhaving van het huidige btw-tarief op voedingsmiddelen in het algemeen en zuivelproducten in het bijzonder.

Volg ons op:
© Copyright - Nederlandse Zuivel Organisatie - Privacy policy