14 november 2023

De meeste zuivel blijft dicht bij huis

Van alle melk die we in Nederland verwerken, blijft ongeveer 75% in Europa. Hier is onze grootste afzetmarkt. Nederlandse zuivel leverde in 2022 een exportwaarde op van 10 miljard euro.

“Ik word trots als Focco Vijselaar, directeur VNO-NCW, met veel trots vertelt wat de zuivelsector economisch te bieden heeft voor Nederland. Maar ook Gerrit Smit, managing director Yili Innovation Center, die met de Chinese bril laat zien welke kracht in Nederland is en juist daarom kiest om zich in Nederland te vestigen”.
– Joep Rats, directeur NZO – 

In een minuut vertelt Joep Rats je waarom onder andere belangenorganisaties van melkveehouders, zuivelfabrieken en toezichthouders er met elkaar de schouders onder zetten, bekijk het interview hier.

Volg ons op:
© Copyright - Nederlandse Zuivel Organisatie - Privacy policy