• nl
21 september 2021

Definitief akkoord zuivelcao’s

De leden van de vakbonden FNV, CNV en De Unie hebben ingestemd met de gemaakte afspraken over de cao’s in de zuivelsector. Daarmee zijn de afspraken over de nieuwe reguliere cao’s en de pensioen-cao voor de zuivelsector definitief. De afspraken zijn de uitkomst van de onderhandelingen tussen de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en de drie vakbonden.

De werkgevers en de vakbonden zijn onder andere een loonsverhoging overeengekomen van 2,5% per 1 juli 2021 en een verhoging van nogmaals 2,5% per 1 januari 2022. Daarnaast is aanvullend een verhoging van 0,5% afgesproken. Over de invulling hiervan volgt nog overleg tussen werkgevers en vakbonden. Daarbij ontvangen zuivelwerknemers een eenmalige uitkering van €500,- bruto op basis van een fulltime dienstverband.

Ook over het pensioen zijn nieuwe afspraken gemaakt. Deze gaan onder andere over de indexatie van de opgebouwde pensioenen en verhoging van de premie in de bedrijfstakpensioenregeling. Het doel van de afspraken in de pensioen-cao is om een meer evenwichtige verdeling van de financiële middelen te realiseren. De reguliere zuivelcao’s (cao I en cao HP) hebben een looptijd van twee jaar. De pensioen-cao heeft een looptijd van 5 jaar. De cao’s gaan met terugwerkende kracht in per 1 januari 2021.

Volg ons op:
© Copyright - Nederlandse Zuivel Organisatie - Privacy policy