01 november 2023

Duurzaam melkveebedrijf doet het ook economisch beter

Melkveebedrijven die het beste scoren qua duurzaamheid, presteren ook in economisch opzicht beter dan gemiddeld. Dat blijkt uit een onderzoek van Wageningen Economic Research, uitgevoerd in opdracht van de Duurzame Zuivelketen, een themagroep van ZuivelNL.

De onderzoekers vergeleken de melkveebedrijven die het best presteerden op de duurzaamheidsthema’s biodiversiteit, klimaat en grondgebondenheid met andere melkveebedrijven. Ze keken daarbij naar bedrijfskenmerken, technische resultaten en economie. De duurzamere melkveebedrijven blijken lagere kosten te maken voor onder meer veevoer en mestafzet. Tegelijkertijd zijn de opbrengsten per 100 kilogram melk hoger. Dit kan onder andere worden verklaard door de financiële waardering van milieu- en/of andere duurzaamheidsprestaties die deze melkveebedrijven ontvangen van hun zuivelondernemingen. Ondanks de doorgaans kleinere bedrijfsomvang hebben de duurzamere melkveebedrijven, een inkomen dat ruim 28.500 euro hoger is dan andere melkveebedrijven.

Vakmanschap en ondernemerschap blijken volgens het onderzoek medebepalend voor de prestaties op het gebied van duurzaamheid. “Kenmerkend voor duurzame melkveehouders is dat zij vasthouden aan een ingezette eigen koers die bij ze past en dat ze die lijn consequent vasthouden.”

De duurzamere melkveebedrijven worden bovendien vaker gerund door veehouders tussen de 45 en 55 jaar en minder door ondernemers onder de 45 jaar. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat jongere veehouders relatief minder ervaring hebben. Melkveehouders van middelbare leeftijd hebben al leergeld betaald en daarmee hun vakmanschap verder ontwikkeld, veronderstellen de onderzoekers.

 

Volg ons op:
© Copyright - Nederlandse Zuivel Organisatie - Privacy policy