• nl
  • en
08 december 2015

Mythe over zuivel en cholesterol ontkracht

In de nieuwe Richtlijnen goede voeding wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen magere, halfvolle en volle zuivelproducten. Volgens prof.dr. Wim Saris is dit gebaseerd op veel en gedegen wetenschappelijk onderzoek.

Prof.dr. Wim Saris is emeritus hoogleraar voeding aan de Universiteit Maastricht. Tijdens het symposium ‘Van nieuwe Richtlijnen goede voeding naar de praktijk’ op 3 december gaf Saris een toelichting op de nieuwe Richtlijnen goede voeding en de aanbevelingen voor zuivel. Zo’n 350 diëtisten namen deel aan het symposium in Utrecht. Saris gaf aan blij te zijn dat de richtlijnen zich op voedingsmiddelen richten en niet meer op voedingsstoffen zoals voorheen.

In de nieuwe Richtlijnen adviseert de Gezondheidsraad enkele porties zuivel per dag, waaronder melk of yoghurt. Volgens de raad laat wetenschappelijk onderzoek zien dat zuivelconsumptie gunstige effecten heeft voor de gezondheid. Saris: ‘Het gebruik van zuivel gaat gepaard met een kleinere kans op darmkanker: 400 gram zuivel per dag is gerelateerd aan een 15% lager risico. Specifiek voor melk en yoghurt zijn ook gunstige verbanden gevonden. Per 200 gram melk per dag daalt het risico op darmkanker met 10%. En 60 gram yoghurt per dag verkleint de kans op diabetes type 2 met 15% vergeleken met 10 gram yoghurt per dag.’

Saris benadrukt ook de nieuwe inzichten over verzadigd vet. Volgens Saris heeft de consument de afgelopen 30 jaar gehoord dat zuivel verzadigd vet bevat, dat slecht is voor het LDL-cholesterolgehalte en dus voor hart- en vaatziekten. In de nieuwe richtlijnen is deze aanname niet meer opgenomen. Saris: ‘De Gezondheidsraad concludeert dat een effect van totale zuivel op het LDL-cholesterol onwaarschijnlijk is. En er is ook geen verband gevonden tussen het gebruik van totale zuivel en het risico op coronaire hartziekten.’

Volgens Saris baseert de Gezondheidsraad deze conclusie op veel en gedegen onderzoek. Om die reden wordt in de zuivelrichtlijn geen onderscheid meer gemaakt tussen magere, halfvolle en volle zuivelproducten. Saris: ‘De Gezondheidsraad stelt dat er te weinig onderzoek is om een uitspraak te doen over het effect op het LDL-cholesterol van volle zuivel ten opzichte van halfvolle en magere zuivel. Er is dus geen reden om aan te nemen dat halfvolle melk beter is dan volle melk.’

Presentaties, foto’s en verslag van het NZO-symposium ‘Van nieuwe Richtlijnen goede voeding naar de praktijk’ staan op www.zuivelengezondheid.nl.

Volg ons op:
© Copyright - Nederlandse Zuivel Organisatie - Privacy policy