• nl
06 december 2018

NZO bezorgd over plannen provincie Noord-Holland

De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) is bezorgd over de plannen van de provincie Noord-Holland om delen landbouwgrond onder water te laten zetten. Het provinciebestuur hoopt op die manier de bodemdaling tegen te gaan en wil tegelijkertijd een bijdrage leveren aan vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Daarmee vaart de provincie Noord-Holland een eigen koers die haaks staat op de inspanningen van de onderhandelaars aan de klimaattafels. Zij werken aan een nationaal klimaatakkoord met gezamenlijke gebiedsgerichte afspraken, terwijl de provincie eenzijdig maatregelen wil nemen.

Een van de afspraken in wording is dat gebiedsgerichte plannen van aanpak in overleg met betrokkenen worden opgesteld. Het eenzijdig afkondigen van maatregelen zoals de provincie Noord-Holland nu doet, past niet binnen deze afspraken. De NZO roept de provincie dan ook op met alle betrokkenen afspraken te maken over maatregelen die bijdragen aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Het voorgenomen beleid van de provincie is ook schadelijk voor het karakteristieke Noord-Hollands landschap, waar weidende koeien een prominente plaats innemen.

De NZO vertrouwt erop dat de provincie Noord-Holland en de andere provincies het gezamenlijke overleg om te komen tot gebiedsgerichte afspraken over de veenweidegebieden respecteren.

Volg ons op:
© Copyright - Nederlandse Zuivel Organisatie - Privacy policy