• nl
07 december 2020

Online symposium ‘Duurzaam dieet in Nederland’

De Nederlandse consument is meer dan ooit bezig met de invulling van een gezond en duurzaam voedingspatroon. Tóch zijn smaak, prijs en gemak nog altijd de belangrijkste drijfveren om een voedselproduct in het boodschappenmandje te doen, zo blijkt uit consumentenonderzoek. Voor een duurzaam én haalbaar dieet is dan ook een belangrijke bijdrage weggelegd voor voedselproducenten, van boer tot supermarkt. Ook de zuivelsector timmert hard aan de weg om nog duurzamer te produceren.

Online symposium ‘Duurzaam dieet in Nederland’

Op woensdag 2 december organiseerde de Nederlandse Zuivel Organisatie het online symposium ‘Duurzaam Dieet in Nederland’. Deelnemers hebben zich laten inspireren door vooraanstaande sprekers uit de voedingswetenschap en -praktijk  over de transitie van de zuivelsector naar een duurzame toekomst. Dr. Stephan Peters (NZO), Joris Lohman (Food Hub) en Heleen Lansink-Marissen (melkveehouder) spraken over de bijdrage van de zuivelsector aan een duurzaam én haalbaar dieet en over de dilemma’s om zuivel onderdeel van een gezond en duurzaam voedingspatroon te houden.

Kijk hier het online symposium terug:

Tijdens het symposium introduceerde Dr. Stephan Peters het Optimeal model als wetenschappelijke benadering van een duurzaam dieet. Klik op onderstaande beeld voor een aanvullende illustratie van het model:

EU campagne over verduurzaming in de zuivelsector

Het symposium maakt onderdeel uit van de EU-campagne ‘Dairy on track’ en sluit direct aan bij de doelstelling van de Nederlandse Zuivel Organisatie om zichtbaarheid te geven aan de veelheid aan initiatieven van de zuivelsector met name op het gebied van energie, voer en mest, natuurbeheer en biodiversiteit. De EU-campagne is een samenwerkingsverband van zuivelorganisatie die zich bezighouden met verschillende voorlichtings- en communicatiecampagnes over melk en zuivel in Europa. De campagne loopt t/m 2020 in Frankrijk, België, Nederland, Noord-Ierland, Ierland en Denemarken en is gefinancierd met steun van de Europese Commissie.

Volg ons op:
© Copyright - Nederlandse Zuivel Organisatie - Privacy policy