12 juli 2022

Open brief aan minister-president Rutte

In een open brief die vandaag verschijnt in landelijke dagbladen roepen de verschillende sectorpartijen minister-president Mark Rutte op met de melkveehouders te praten over de doelen, het tijdspad en de invulling van het voorgenomen beleid voor stikstof, klimaat, water en mest. Alleen zo kunnen het kabinet en de boeren uit de impasse komen, en kan er een eind komen aan de polarisatie.

De brief is ondertekend door ZuivelNL, de vakgroep melkveehouderij van LTO Nederland, de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), de Dutch Dairymen Board (DDB) en alle coöperatieve en private zuivelverwerkers, verenigd in de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO).

Zij bundelen hun krachten in reactie op de stikstofplannen van het  kabinet. Zij wijzen de voorstellen in het Nationaal Programma Landelijk Gebied van de minister voor Natuur en Stikstof af als: onnodig, ongewenst, zonder enig perspectief voor (jonge) boeren,  desastreus voor het platteland én de natuur. Daarbij wordt er voorbijgegaan aan de belangrijke rol van de Nederlandse zuivelsector in de voedselvoorziening voor jong en oud, lokaal en mondiaal.

Inhoud gesprek

De partijen in de zuivelsector erkennen dat er opdrachten liggen op het gebied van natuur,  landbouw, water, bodem en klimaat. Daar wordt ook al volop aan gewerkt. De laatste jaren zijn door meerdere organisaties oplossingen aangedragen voor bijvoorbeeld een concrete stikstofreductie. Helaas heeft het kabinet daar tot op heden niets mee gedaan. De ondertekenaars van de brief roepen de minister-president op om eindelijk ook met de boeren te praten over de doelen, het tijdspad en de invulling van het voorgenomen beleid voor stikstof, klimaat, water en mest.

Open brief aan minister-president Mark Rutte

 

Volg ons op:
© Copyright - Nederlandse Zuivel Organisatie - Privacy policy