• nl
19 september 2018

Principe-akkoord over nieuwe cao in de zuivel

Werkgevers verenigd in de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en de vakbonden hebben een principe-akkoord bereikt over een nieuwe tweejarige cao in de zuivelindustrie. Het akkoord bevat een structurele loonstijging van 2,5% per 1 april 2018 en 2,5% per 1 april 2019.

Daarnaast ontvangen werknemers met ingang van 1 januari 2020 jaarlijks 1% van hun jaarsalaris om hun inzetbaarheid te vergroten. Werknemers kunnen dit besteden aan bijvoorbeeld een opleiding, training, verlof, gezondheid- of vitaliteitsprogramma.

Verder is de huidige Vitaliteitsregeling verbeterd. Werknemers die op 1 januari 2017 jonger dan 50 jaar waren, kunnen met ingang van 1 januari 2019 aanspraak maken op een korter werken arrangement. Dat betekent dat zij vijf jaar voorafgaand aan hun AOW-gerechtigde leeftijd, minder kunnen werken met behoud van een groot deel van hun salaris en met behoud van pensioenrechten op basis van het oorspronkelijk dienstverband. De huidige 58+- en 61+-regeling blijft voor werknemers die vóór 1 januari 2017 50 jaar of ouder waren intact.
Het principe-akkoord zal worden voorgelegd aan de leden van de vakbonden. De cao is van toepassing op circa 10.000 werknemers in de zuivelindustrie.

Volg ons op:
© Copyright - Nederlandse Zuivel Organisatie - Privacy policy