• nl
25 mei 2021

Reactie NZO op plan ‘Een Duurzaam Evenwicht’

De NZO heeft kennis genomen van het plan ‘Een Duurzaam Evenwicht’ van LTO, VNO-NCW, MKB, Bouwend Nederland, Natuur & Milieu en Natuurmonumenten gericht aan de kabinetsformatie. De NZO is niet betrokken geweest bij de totstandkoming of bij de onderhandeling over de inhoud van dit plan.

De NZO vindt het positief dat een aantal partijen uit verschillende sectoren het initiatief heeft genomen om oplossingen aan te dragen voor de stikstofproblematiek, maar heeft zorgen over het behoud van ontwikkelruimte. Een vitale toekomstgerichte melkveehouderij waarbij er perspectief is voor de melkveehouders is voor de NZO van belang.
De NZO zal het plan verder bestuderen en zal voor de uitwerking van die onderdelen die de zuivel verwerkende industrie raken haar kennis en expertise ter beschikking stellen.

Volg ons op:
© Copyright - Nederlandse Zuivel Organisatie - Privacy policy