• nl
  • en
10 mei 2019

Thom Huppertz benoemd tot buitengewoon hoogleraar Dairy Science & Technology

Vanaf 1 mei 2019 zal dr. ir. Thom Huppertz de buitengewone leerstoel Dairy Science & Technology aan Wageningen University & Research gaan bekleden. De leerstoel is een gezamenlijk initiatief van Wageningen University & Research en de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO). Thom Huppertz volgt prof.dr.ir. Tiny van Boekel op, die de leerstoel sinds september 2017 op interim basis heeft vervuld. De leerstoel is onderdeel van de leerstoelgroep Food Quality & Design van Prof. Vincenzo Fogliano.

Met de buitengewone leerstoel Dairy Science & Technology (0,5 fte) wil Wageningen University & Research zuiveltechnologie verbinden met de gehele zuivelketen en de duurzaamheidsproblematiek. Melk en zuivelproducten spelen een cruciale rol in het menselijke dieet, overal ter wereld. Met een groeiende wereldbevolking neemt ook de vraag naar melk en zuivelproducten toe, met name in Azië en Afrika. De belangrijkste uitdaging voor de komende decennia is om miljarden mensen over de hele wereld op een duurzame manier van gezonde zuivelproducten te voorzien.

Thom Huppertz (Venray, 1975) is in deeltijd werkzaam als principal scientist Food structuring bij FrieslandCampina. Hij is daarnaast als adjunct professor Dairy Science verbonden aan Victoria University in Melbourne (Australië). Huppertz is tevens hoofdredacteur van het International Dairy Journal. Eerder was hij tien jaar verbonden aan het NIZO als principal scientist dairy technology. In de periode 2013 – 2017 was Huppertz adjunct professor Dairy Science and Technology aan South Dakota State University in de Verenigde Staten.

Verbinding duurzaamheid en gezondheid

De leerstoel Dairy Science & Technology richt zich op het verbinden van vraagstukken op het gebied van een duurzame zuivelproductie met kennis over hoe zuivelproducten kunnen bijdragen aan voeding en gezondheid. Belangrijke vragen die bij het multidisciplinair onderzoek onder leiding van Huppertz worden gesteld, zijn:

  • Hoe kunnen de voedingswaarde en de bijdrage van zuivel aan voeding en gezondheid worden geïntegreerd in de beoordeling van het milieueffect van een voedingspatroon?
  • Welke invloed hebben veranderingen in de melksamenstelling op de fysisch-chemische eigenschappen van melk en daarmee op verwerking tot zuivelproducten en hun voedingswaarde?
  • Hoe kan zuivelverwerking worden geoptimaliseerd om zuivelproducten te maken met maximale voedingswaarde door optimale verteringseigenschappen en afgifte van nutriënten?

Thom Huppertz zal zich ook richten op de verdieping en verdere verbreding van het onderwijs op het gebied van zuivel. Er zijn drie belangrijke onderwijselementen voor studenten met de specialisatie Dairy Science & Technology bij Wageningen University: Dairy Chemistry and Physics, Dairy Science & Technology en Milk in the Dairy Chain.

Dairy Campus

Namens Wageningen University zal Thom Huppertz het aanspreekpunt zijn voor het samenwerkingsverband rond Dairy Campus in Leeuwarden. Ook is hij verantwoordelijk voor de coördinatie van One Wageningen Dairy.

Volg ons op:
© Copyright - Nederlandse Zuivel Organisatie - Privacy policy