• nl
27 januari 2017

Zuivelsector maakt zich sterk voor beter begrip van houdbaarheid

Tijdens de Nationale Voedseltop in Den Haag op 26 januari was de NZO een van de ondertekenaars van de green deal ‘Over de datum’. De green deal is een initiatief van staatssecretaris van Dam van Economische Zaken en is gericht op het verminderen van voedselverspilling bij de consument. De deelnemende partijen gaan zorgen voor betere informatie over de houdbaarheid van producten.

Ondertekenaars green deal ‘Over de datum’

Naast staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken ondertekenden ook minister Edith Schippers van Volksgezondheid, staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu, FNLI, Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en Wageningen University & Research de green deal ‘Over de datum’. De ondertekenaars zetten zich in voor een beter begrip van houdbaarheid van producten bij de consument.

Beter begrip van houdbaarheidsdata

Veel voedsel wordt verspild bij de consument thuis. Gebrek aan kennis over de Te Gebruiken Tot (TGT)- en Ten minste Houdbaar Tot (THT)-datum is een belangrijke oorzaak van die verspilling. Slechts een op de drie consumenten weet wat het verschil is tussen TGT en THT. Veel voedsel wordt dan ook weggegooid omdat de consument niet zeker weet of het nog veilig te eten is. Met meer begrip over houdbaarheid, houdbaarheidsdata en bewaaromstandigheden kunnen consumenten voedsel langer bewaren en gebruiken. Als de consument hier goed mee omgaat, kan dat jaarlijks 14 kilo aan voedselverspilling per persoon voorkomen.

Kijk, ruik, proef!

De zuivelsector heeft voor consumenten het icoon ‘zuinig op zuivel’ in het leven geroepen. Hierin staan dé belangrijkste tips voor de consument om minder zuivel te verspillen. Zo is bij zuivel waarvan de datum is verlopen, het belangrijkste advies: kijk, ruik, proef! Kijk of het product er goed uitziet, ruik aan het product en proef of het nog lekker is.

Campagne ‘Haal alles eruit wat erin zit’

Een ander belangrijk advies is het zuivelpak goed leeg te maken voordat je het weggooit. Dat geldt vooral bij yoghurt en vla. Sinds twee maanden is de campagne ‘Haal alles eruit wat erin zit’ te zien op televisie en in online media. Hierin laat een pratend zuivelpak aan een jongen zien hoe hij een pak zuivel het beste kan opvouwen om het laatste restje yoghurt of vla eruit te halen. De campagne is een gezamenlijk initiatief van de zuivelfabrikanten en de Nederlandse supermarkten. Ook deze campagne draagt belangrijk bij aan het helpen van de consument om minder voedsel te verspillen.

Volg ons op:
© Copyright - Nederlandse Zuivel Organisatie - Privacy policy