23 januari 2023

Zuivelwerkgevers doen eindbod voor cao’s: 6% en €600,- eenmalig

De zuivelwerkgevers, vertegenwoordigd door de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) hebben voor de nieuwe zuivelcao’s in de laatste onderhandelingsronde een eindbod gedaan van 6%, met daarbij een eenmalige uitkering van €600,- bruto voor een cao met een looptijd van 1 jaar. De NZO onderhandelt met vakbonden FNV, CNV en De Unie over de nieuwe cao’s.

Naast het loonbod stellen de zuivelwerkgevers een aantal andere maatregelen voor. Waaronder de mogelijkheid om specifieke functies tijdelijk hoger te belonen voor bestaande en nieuwe medewerkers. Dit om de functie meer concurrerend te maken op de arbeidsmarkt. Ook stellen de werkgevers voor dat werknemers op basis van vrijwilligheid een arbeidsovereenkomst kunnen krijgen voor 40 uur in plaats van 36 uur. In de zuivelsector zien werkgevers dat hier behoefte aan is.

Vakbonden houden geen rekening met overheidsmaatregelen
De werkgevers in de zuivel zien oplossingen voor de hoge kosten van levensonderhoud als een gedeelde verantwoordelijkheid. Vakbonden houden geen rekening met de maatregelen die de overheid neemt om de inflatie te dempen en de koopkracht te verbeteren. Een modaal inkomen stijgt door de overheidsmaatregelen in 2023 met 3,7%. Lagere inkomens nog meer. Ook andere overheidsmaatregelen, zoals het energieplafond verbeteren de koopkracht in 2023. Het Nibud berekent dat de koopkracht, afhankelijk van de gezinssamenstelling, met 0,5 tot 8,1% stijgt door maatregelen van de overheid. Binnen deze context ligt er vanuit de werkgevers voor de zuivelsector een verantwoord en goed voorstel voor nieuwe arbeidsvoorwaarden.

Voorstel van de vakbonden is niet haalbaar
Het loonvoorstel van de vakbonden is een salarisverhoging van 10%, gelijk aan de inflatie over 2022. Dit is voor de zuivelbedrijven een buitengewoon hoog voorstel. De sector staat onder druk als gevolg van de hoge kosten voor energie en grondstoffen. Bedrijfsresultaten zijn de komende tijd onzeker. Een loonsverhoging van 10% is voor de zuivelbedrijven niet te dragen. De kosten bij bedrijven lopen dan zo hoog op dat de financiële gezondheid en toekomstbestendigheid van de sector in gevaar komen.

Volg ons op:
© Copyright - Nederlandse Zuivel Organisatie - Privacy policy