24 april 2023

Zuivelwerkgevers gaan niet in op ultimatums FNV en CNV

De zuivelwerkgevers, vertegenwoordigd door de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO), gaan niet in op het ultimatum dat FNV en CNV hebben gesteld. De NZO heeft op 31 maart voor de nieuwe zuivelcao’s een verbeterd eindbod gedaan van 8% voor een cao met een looptijd van 1 jaar, met daarbij een verruiming van de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU). Deze grote extra stap heeft de NZO gezet om snel duidelijkheid te geven en de rust te bewaren. Gezien het verbeterde eindbod vindt de NZO een ultimatum onnodig en acties echt niet passend bij de situatie.

De zuivelsector heeft al een cao die boven het landelijk gemiddelde ligt. Het verbeterde eindbod betekent opnieuw een bovengemiddelde verhoging erbij. De economische omstandigheden zijn ongunstig. De NZO vindt acties onverantwoord voor de sector. Niemand is gebaat bij een situatie waarin we tegenover elkaar komen te staan.

Het verbeterde eindbod met een loonsverhoging van 8% en meerdere goede afspraken over aanvullende arbeidsvoorwaarden is afgewezen door de stemmende leden van vakbonden FNV en CNV. De vakbonden hebben een ultimatum gesteld en dreigen tot teleurstelling van de NZO met acties. Leden van vakbond De Unie stemden al wel in met het initiële eindbod van januari.

Het huidige eindbod is het maximale
Het laatste formele voorstel van vakbonden, in de onderhandelingsrondes met de NZO, was 10%. CNV sluit hier in haar ultimatum op aan en eist dat NZO de lonen met 10% verhoogt. FNV eist in haar ultimatum nu onder andere dat de zuivelwerkgevers de lonen verhogen met 14,3% en dat de lonen voortaan meestijgen met de inflatie. Dit ultimatum ligt ver af van het punt dat in de onderhandelingen al was bereikt. De ultimatums van beide vakbonden zijn volgens de NZO niet realistisch. Het huidige eindbod is het maximale. De NZO heeft de vakbonden laten weten dat niet op de ultimatums ingegaan wordt.

Volg ons op:
© Copyright - Nederlandse Zuivel Organisatie - Privacy policy