20 april 2023

Zuivelwerkgevers zeer teleurgesteld over uitkomst stemming

De zuivelwerkgevers, vertegenwoordigd door de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) hebben op 31 maart voor de nieuwe zuivelcao’s een verbeterd eindbod gedaan van 8% voor een cao met een looptijd van 1 jaar, met daarbij een verruiming van de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU). De NZO onderhandelt met vakbonden FNV, CNV en De Unie over de nieuwe cao’s.

Stemmende leden FNV en CNV wijzen eindbod af
De vakbonden FNV en CNV hebben de NZO laten weten dat een meerderheid van hun stemmende leden niet heeft ingestemd met het verbeterde eindbod. De NZO is zeer teleurgesteld over deze uitkomst. Dit betekent dat er nog altijd geen nieuwe cao is. Eerder stemden leden van vakbond De Unie al wel in met het initiële eindbod van januari.

Ultimatum onnodig en niet passend bij de situatie
De NZO heeft begrepen dat vakbonden FNV en CNV de NZO op hele korte termijn een ultimatum zullen geven en dat er sprake zal zijn van actiedreiging. Gezien het verbeterde eindbod vindt de NZO een ultimatum onnodig en acties echt niet passend bij de situatie.

De zuivelsector heeft al een cao die boven het landelijk gemiddelde ligt. Het verbeterd eindbod betekent opnieuw een bovengemiddelde verhoging erbij. Het verbeterde eindbod doet de NZO in een tijd dat de bedrijfsresultaten teruglopen. De economische omstandigheden zijn onduidelijk en de stikstofcrisis heeft onvoorspelbare gevolgen. De werkgevers in de zuivel willen de rust in de sector behouden. Niemand is gebaat bij een situatie waarin werkgevers en werknemers tegenover elkaar komen te staan.

Laatste eindbod is het uiterste bod
De NZO heeft een grote extra stap gezet om duidelijkheid te geven en de rust te bewaren. Dit is het uiterste bod. Er is bewust voor gekozen om die forse en uiterste beweging snel te maken en niet later in het proces. De economische omstandigheden zijn onvoorspelbaar en onzeker. Arbeidsonrust versterkt de onzekerheid die er al is in de sector. Het laatste loonvoorstel van de vakbonden was 10%, dat is voor de NZO geen realistisch voorstel. Het huidige eindbod is het maximale. De komende dagen ontstaat meer duidelijkheid over het ultimatum en over de acties die de vakbonden voor ogen hebben.

Volg ons op:
© Copyright - Nederlandse Zuivel Organisatie - Privacy policy