Nieuws

Sectorpartijen tevreden met overeenstemming over fosfaatreductiepakket

De Nederlandse Zuivel Organisatie, LTO Nederland, NMV en het NAJK zijn tevreden dat staatssecretaris Martijn van Dam vrijdag 3 februari 2017 overeenstemming heeft bereikt met de Europese Commissie over uitvoering van het fosfaatreductieplan en de derogatie van 2017. Dat betekent dat de melkveehouders aan de slag moeten met het reduceren van de melkveestapel.

Het op 14 december 2016 gepresenteerde sectorplan voor fosfaatreductie in de melkveehouderij is omgezet in een ministeriële regeling. In zijn Kamerbrief  heeft de staatssecretaris meer bekend gemaakt over de gemaakte afspraken. De sectorpartijen verwachten dan ook dat de regeling snel gepubliceerd wordt in de Staatscourant.

Derogatie voor 2017 is veilig gesteld nu het reductieplan van start mag gaan van de Europese Commissie. Met het fosfaatreductieplan kan de sector weer onder het fosfaatplafond komen. Deze reductie maakt de weg vrij voor onderhandelingen over de volgende derogatieperiode 2018-2021.

Naast de ministeriële regeling zijn er nog twee onderdelen uit het maatregelenpakket. Veevoerbedrijven hebben inmiddels het fosforgehalte aangescherpt in hun voeders en op 20 februari zal een regeling voor bedrijfsbeëindigers worden opgesteld.