Nieuws

Nederlandse zuivelketen zorgt voor (h)eerlijke melk

Elke dag zorgen Nederlandse melkveehouders en zuivelondernemingen voor gezonde en duurzame zuivelproducten. Door hun gezamenlijke maatregelen is (de productie van) Nederlandse melk steeds duurzamer. Dat geldt voor de hele keten: van verantwoorde soja in het veevoer tot minder broeikasgassen en meer groene energie in de fabriek en op de boerderij.

Milieudefensie

Het is daarom betreurenswaardig dat Milieudefensie in haar campagne ‘Eerlijke melk’ twijfels zaait over de duurzame productie van Nederlandse melk en zelfs beweert dat er bomen voor worden gekapt. De milieuorganisatie negeert daarmee alle succesvolle maatregelen die melkveehouders en ondernemingen al hebben genomen, zoals het gebruik van 100% verantwoorde soja voor het veevoer van melkkoeien.

Verantwoorde soja voor Nederlandse melkkoe

Over het gebruik van 100% verantwoorde soja zegt Gert van der Bijl van Solidaridad: ‘De Nederlandse zuivelsector loopt internationaal voorop bij de inkoop van verantwoorde soja. Daarmee is zij een voorbeeld voor andere dierlijke sectoren in Nederland en wereldwijd’. Al sinds 2015 gebruikt de Nederlandse zuivelsector 100% verantwoorde soja in het veevoer van haar melkkoeien. Voor deze sojateelt worden géén bomen gekapt in tropische regenwouden en worden landrechten van kleine boeren gerespecteerd. Nederlandse melkkoeien krijgen soja die verantwoord gecertificeerd is, onder andere door de Round Table of Responsible Soy (RTRS). Dit is gerealiseerd door de samenwerking met het Wereld Natuur Fonds (WNF), Solidaridad en Natuur&Milieu. Een Nederlandse koe eet overigens vooral gras. Soja zit in het krachtvoer dat melkkoeien krijgen en maakt 1,25% uit van het totale dieet van een melkkoe.

Meer koeien in de wei

Op het gebied van dierenwelzijn heeft de zuivelsector al talloze maatregelen genomen ter bevordering van weidegang, goede huisvesting en diergezondheid. Melkveehouders die hun koeien in de wei laten lopen, ontvangen een weidepremie bovenop de melkprijs en verdienen dus extra geld voor een duurzamer product. In nieuw gebouwde stallen hebben koeien veel meer licht en ruimte.

Minder broeikasgassen

Wereldwijd draagt de melkveehouderij voor 2,9% bij aan de totale uitstoot van broeikasgassen. De Nederlandse zuivelsector zet zich in voor de reductie van broeikasgassen in de zuivelketen. In Nederland is de uitstoot per kilo melk 1,24 kilo CO2-equivalent; dat is bijna de helft van het wereldwijd gemiddelde. De sector draagt daarnaast met zonnepanelen en windmolens bij aan de productie van groene energie in Nederland. Ook koemest wordt steeds meer benut voor duurzame energieproductie.

Duurzame Zuivelketen

Alle maatregelen en concrete doelen voor duurzame melkproductie zijn opgesteld door de Duurzame Zuivelketen (DZK) – een samenwerking tussen de NZO en LTO Nederland. Melkveehouders en zuivelondernemingen werken samen hard aan een Nederland waar koeien in de wei een vertrouwd beeld blijven en melkveehouders een eerlijke boterham verdienen aan een duurzaam product.