Nieuws

Antibioticagebruik melkveehouderij verder omlaag

De melkveehouderij heeft het afgelopen jaar opnieuw minder antibiotica gebruikt. Uit gegevens die de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) vandaag bekend heeft gemaakt blijkt dat het gemiddelde antibioticagebruik op melkveebedrijven vorig jaar met 3,2 procent is verminderd.

Het is het vijfde achtereenvolgende jaar dat de melkveehouderij er in slaagt het antibioticagebruik terug te dringen. Tussen 2009 en 2016 is het antibioticagebruik op melkveebedrijven met 48 procent gereduceerd. Het aantal dierdagdoseringen ligt inmiddels op 3,01. In 2009 was dat nog 5,78. Bijna driekwart van de antibiotica die op melkveebedrijven worden ingezet betreft eerste keuze middelen. Een kwart van de gebruikte antibiotica zijn tweede keuze middelen. Van alle veehouderijsectoren is de melkveehouderij de geringste gebruiker van antibiotica.

“Het is opnieuw een prestatie van formaat dat de rundveesector, die wordt gekarakteriseerd door laag gebruik en beperkte verschillen in gebruik tussen bedrijven, in staat is gebleken om tot verdere reductie te komen”, aldus de SDa.

In de rundveesector worden daarom de benchmarksystematiek en de benchmarkwaarden versoepeld. Volgens de SDa zijn geen extra inspanningen meer nodig om meer bedrijven in het streefgebied te krijgen. Daarom wordt dit jaar overgestapt op een systematiek gebaseerd op alleen een signaleringswaarde.

Vanwege het lage antibioticumgebruik in de melkveehouderij en het klein blijvende verschil in gebruik tussen bedrijven vindt de SDa bovendien dat onderzoek naar kritische succesfactoren in de melkveehouderij niet nodig is. In andere sectoren wordt zo’n onderzoek wel gehouden.