Formulier Meldpunt Aandacht Melkvee(bedrijf)

Met dit formulier kan melding worden gedaan van een vermoeden van mindere hygiënische omstandigheden op een melkveebedrijf waardoor de diergezondheid- en welzijn en/of de voedselveiligheid in het geding kunnen komen.

Het Meldpunt Aandacht Melkvee(bedrijf) geeft de melding door aan de betrokken zuivelonderneming die de melding onderzoekt en eventueel besluit tot een onaangekondigde beoordeling van het betrokken melkveebedrijf.

Formulier Meldpunt Aandacht Melkvee(bedrijf)


JaNee

Gegevens bedrijf waar zorgen over bestaan:

Het Meldpunt Aandacht Melkvee(bedrijf) wordt beheerd door de Nederlandse Zuivel Organisatie. Zij gaat vertrouwelijk om met de gegevens van degene die de melding doet. Over de afhandeling van de melding wordt niet gecommuniceerd.