Nieuws

CBS bevestigt toename weidegang in Nederland

CBS bevestigt toename weidegang in Nederland

Het gaat goed met de weidegang in Nederland. Steeds meer melkveehouders laten hun koeien buiten lopen. Het aantal koeien dat vorig jaar buiten kwam, nam daardoor opnieuw toe, blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag 12 juli presenteerde.

Zuivel neemt verantwoordelijkheid voor klimaatopgave

Zuivel neemt verantwoordelijkheid voor klimaatopgave

De vakgroep melkveehouderij van LTO Nederland en de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) willen de uitstoot van broeikasgassen in de zuivelketen de komende jaren fors verminderen. Zij hebben daarvoor een plan opgesteld dat nauw aansluit bij de al bestaande initiatieven van de zuivelketen om te verduurzamen.

Minister Schouten roept melkveehouders op om met ‘klimaatideeën’ te komen

Minister Schouten roept melkveehouders op om met ‘klimaatideeën’ te komen

“Ik roep alle melkveehouders op om naar mij toe te komen met ideeën en inzichten die helpen om onze klimaatdoelstellingen te realiseren. Dan kunnen we ook kijken wat het kost en hoe we plannen kunnen financieren.” Dat zegt minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in gesprek met Erben Wennemars voor de laatste aflevering van ‘De boer op met Erben’. Volgens de minister zijn melkveehouders goede ondernemers die niet gaan afwachten tot de overheid met maatregelen komt.

Voorzorgsmaatregelen vetzuren boerderijmelk beëindigd

Voorzorgsmaatregelen vetzuren boerderijmelk beëindigd

De brancheorganisaties van de zuivelindustrie NZO en de diervoerindustrie Nevedi hebben de tijdelijke voorzorgsmaatregelen die zij afgelopen winterperiode namen om de vetzuursamenstelling van melkvet op het gewenste niveau te houden, per 20 april 2018 beëindigd.

Jan Huitema ziet klimaatkansen voor melkveehouders

Jan Huitema ziet klimaatkansen voor melkveehouders

“Als er ergens een land en een sector is die deze klimaatuitdaging aan kan dan is het Nederland wel.” Dat zegt Europarlementariër en melkveehouder Jan Huitema (VVD) in de eerste aflevering van de nieuwe YouTube-serie ‘De boer op met Erben- klimaatkansen voor melkveehouders’. Volgens Huitema wordt er in Brussel opgekeken tegen het innovatieve vermogen van de Nederlandse melkveehouderij. Met passende programma’s om melkveehouders te helpen bij de reductie van broeikasgassen kan de overheid deze voorhoederol versterken.

NZO verheugd over nieuwe derogatie

NZO verheugd over nieuwe derogatie

De Nederlandse Zuivel Organisatie is blij met het besluit van het Nitraatcomité van de Europese Unie om de melkveehouderij opnieuw derogatie te verlenen.

Zuivelsector committeert zich aan klimaatopgave

Zuivelsector committeert zich aan klimaatopgave

De RLi heeft een advies uitgebracht: 'Duurzaam en gezond: Samen naar een houdbaar voedselsysteem'. De NZO onderschrijft het belang van de klimaatopgave en ondersteunt de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

NZO Jaarverslag 2017

NZO Jaarverslag 2017

De activiteiten van de NZO zijn erop gericht het imago van zuivel te ondersteunen en de productie en afzet van...