Duurzaam

Automatisch melken goed te combineren met weidegang

automatisch_melken_goed_te_combineren_met_weidegang

Automatisch melken is goed te combineren met weidegang. Deze conclusie onderschrijft 99 procent van de 500 melkveehouders die deelnamen aan het project Robot & Weiden. 27 procent van de veehouders geeft aan dat de randvoorwaarden op het bedrijf wel geschikt moeten zijn. Belangrijkste randvoorwaarden zijn de aandacht die de veehouder wil en kan besteden aan weidegang, de beschikbare huiskavel en de bezetting van het automatisch melksysteem.

De conclusies zijn vandaag gepresenteerd bij het afsluitende symposium van het project Robot & Weiden. Belangrijkste aandachtspunt voor melkveehouders die weidegang combineren met automatisch melken is de wijze waarop het ‘koeverkeer’ in de stal wordt georganiseerd. Koeien moeten zelfstandig vlot naar de wei kunnen om voldoende vers gras op te nemen en weer naar binnen kunnen om te worden gemolken.

Vijf Robot & Weiden concepten

In het project heeft Wageningen UR, samen met DLV Advies, PPP-Agro Advies en Valacon, vijf Robot & Weiden-concepten ontwikkeld voor vijf verschillende typen melkveebedrijven. Rode draad in alle concepten is regelmaat. Door toegang tot de wei, het bijvoeren van de koeien, het ophalen van de achterblijvers en de instellingen van de melkrobot goed op elkaar af te stemmen en consequent uit te voeren weten de koeien waar ze aan toe zijn. Dit alles is in de concepten overzichtelijk in een 24-uurs planning opgenomen. Een opvallend element in deze planning is het zorgen dat de voergoot één of twee uur leeg is voordat de koeien naar buiten mogen. Dit zorgt ervoor dat de koeien goed vers gras opnemen in de tijd dat ze in de wei zijn.

Automatisch melken goed te combineren met weidegang

Beweidingssystemen die goed passen bij automatisch melken zijn systemen waarbij koeien elke dag een nieuw perceel krijgen aangeboden. Voor kleinere huiskavels is het systeem van roterend standweiden uitgewerkt. De huiskavel wordt verdeeld in drie blokken die vervolgens wordt opgesplitst in vijf percelen. Gedurende 3 weken krijgen de koeien elke dag een nieuw perceel binnen een blok waar ze de bijgroei van de afgelopen vijf dagen opvreten. In het project Robot & Weiden is dit systeem door een kleine 100 melkveehouders al met succes toegepast.

Robot & Weiden is een project van de Duurzame Zuivelketen en ZuivelNL uitgevoerd door Stichting Weidegang in samenwerking met Wageningen UR en partners.