Duurzaam

De baten van duurzame en gezonde voeding

De baten van duurzame en gezonde voeding

Het klimaatakkoord dat eind vorig jaar in Parijs werd gesloten heeft de wereld nog eens met de neus op de feiten gedrukt. We stoten met z’n allen meer broeikasgassen uit dan de aardbol aan kan. Dat schaadt niet alleen ons milieu, maar ook dat van onze kinderen.

Zorgen voor de toekomst zit de zuivelsector in de genen. Boerderijen worden van geslacht op geslacht overgedragen. Melkveehouders zijn gewend hun bedrijven klaar te stomen voor de volgende generatie. Niet voor niets namen zij enkele jaren geleden dan ook samen met zuivelondernemingen het initiatief om de productie van melk en zuivel te verduurzamen. Want de noodzaak tot verduurzaming staat buiten kijf; ook in de zuivelsector.

Baten van gezonde voeding

In discussies over duurzaamheid bestaat de neiging alleen naar de kosten te kijken. De baten van gezonde voeding worden voor het gemak genegeerd. Gezonde producten zijn geen luxe producten. Groente, fruit en zuivel en andere basisvoedingsmiddelen zijn producten van Moeder Natuur. Ze zijn van grote waarde voor de mens.

Dat die baten buiten beschouwing worden gelaten is niet terecht; wel begrijpelijk. Het voordeel dat je geniet als je gezond eet, is nu eenmaal lastig in geld uit te drukken.

Amerikaanse onderzoekers hebben een aantal jaren eens een poging gedaan. Professor David McCarron en Bob Heaney van de universiteit van Californië becijferden ooit wat de Verenigde Staten aan kosten op de gezondheidszorg zou besparen als alle inwoners dagelijks een aantal porties zuivel per dag zouden consumeren. Bij een conservatieve schatting kwamen zij uit op een besparing van 26 miljard dollar in het eerste jaar, oplopend tot 200 miljard dollar per jaar na vijf jaar. Louter en alleen dankzij de essentiële voedingsstoffen in zuivel die de gezondheid bevorderen. Andere, indirecte baten, als bijvoorbeeld het onderhoud van het landschap dat veehouders voor hun rekening nemen, lieten zij buiten beschouwing.

Duurzame en gezonde voeding

Wie praat over de verduurzaming van ons voedsel, mag de waarde van voeding voor onze gezondheid niet negeren. Verduurzaming en gezonde voeding zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.