Duurzaam

Duurzame Zuivelketen pleit voor markt- en verdienmodel weidegang

Wanneer de Kamer ervoor kiest weidegang wettelijk te verplichten, betekent dat het einde van een van de weinige succesvolle markt- en verdienmodellen waarbij de markt betaalt voor duurzame voedselproductie.

Om de inspanningen voor weidegang voor melkveehouders betaalbaar te maken werkt de zuivelsector met een succesvol markt- en verdienmodel van weidepremie. Voor een gemiddelde melkveehouder die volledige weidegang toepast is dat ongeveer €14.000,- per jaar. In totaal betalen de zuivelondernemingen ruim 175 miljoen euro aan weidepremie aan de melkveehouders. Dit markt- en verdienmodel is volledig in lijn met het breed gedeelde doel van het ministerie van Economische Zaken, de Tweede Kamer en Autoriteit Consument & Markt (ACM) om verdere verduurzaming door de markt te laten betalen.

In omliggende landen wordt geen collectieve actie op weidegang ondernomen en blijft het aandeel in weidegang dalen. De Nederlandse zuivelsector daarentegen, heeft hier wel verantwoordelijkheid voor genomen en is daarmee een goed voorbeeld van hoe marktwerking verdere verduurzaming financiert. Het laat zien hoe de sector, gedreven door een groeiende vraag vanuit de markt, verdere verduurzaming vorm geeft.

Laat de verantwoordelijkheid voor stimulering van weidegang daarom bij de sector en marktpartijen.