Markt

Belang van zuivelexport voor BV Nederland

De Nederlandse zuivelsector is van groot belang voor de BV Nederland. Het afgelopen jaar was de productiewaarde van de zuivelindustrie goed voor 7.8 miljard euro. Nederland is daarbij in de EU de meest actieve lidstaat op de wereldmarkt met een aandeel van bijna 5% in het wereldhandelsvolume aan zuivel. Ook voor de werkgelegenheid is de sector van belang. De zuivelsector zorgt voor 45.000 directe voltijdbanen. Dankzij een gunstig klimaat, een strategische ligging in Europa met een goede logistieke infrastructuur en een stijgende internationale vraag, heeft de Nederlandse zuivelsector alle ingrediënten in huis om verder te groeien en om ook in de toekomst een sterke sector te blijven.

Bijna tweederde van alle melk die we in Nederland verwerken, is bestemd voor de export. Dat levert de Nederlandse economie veel geld op. De zuivelsector exporteerde in 2017 voor 7,8 miljard euro. De import is veel kleiner. Zodoende levert de zuivelsector een flinke bijdrage aan het positieve saldo van de nationale handelsbalans. 8 cent van elke euro die Nederland netto verdient door handel te drijven met het buitenland is toe te rekenen aan de zuivelsector.

Gemiddeld groeit de zuivelexport jaarlijks met 7 procent. We drijven handel met de hele wereld. In meer dan 135 landen kom je Nederlandse zuivelproducten tegen. Driekwart van de export blijft binnen Europa, de rest gaat naar de wereldmarkt. Vooral vanuit Azië is de vraag naar Nederlandse zuivelproducten groot.