Nieuws

Europese Commissie lovend over Nederlandse aanpak antibioticumgebruik

De Europese Commissie looft de wijze waarop de Nederlandse veehouderij het gebruik van antibiotica heeft aangepakt. Na een onderzoek door de commissie Audit en analyse inzake gezondheid en voedsel van de DG Gezondheid en Voedselveiligheid concludeert de Europese Commissie dat in Nederland aanzienlijke reducties van het antibioticumgebruik zijn gerealiseerd.

De onderzoekscommissie stelt vast dat de reducties tot stand zijn gekomen met behoud van dier gezondheid en –welzijn, terwijl de producten economisch vatbaar bleven en er geen buitensporig wetgevende aanpak nodig was. Zij schrijft de reductie toe aan een combinatie van factoren: een succesvolle publiek-private samenwerking, beleid gebaseerd op deskundig en wetenschappelijk advies en specifieke initiatieven van producentenorganisaties met de steun van de overheid.

Het antibioticagebruik in de Nederlandse melkveehouderij is tussen 2009 en 2015 met 47% gereduceerd. Een prestatie van formaat van de sector, aldus de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa).

Die komt naar verwachting binnenkort met een nieuwe rapportage over het gebruik van antibiotica in de veehouderij.