Duurzaam

Geïntegreerde verduurzaming zuivel beter dan nóg een keurmerk

Geintegreerde verduurzaming zuivel beter dan nog een keurmerk

Nederlandse zuivelondernemingen werken samen met melkveehouders aan een continue verduurzaming van de zuivelketen. Dierenwelzijn vormt daarbinnen een belangrijk speerpunt. De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) ziet geen meerwaarde in het introduceren van een Beter Leven Keurmerk voor zuivelproducten. Zo’n keurmerk zou slechts een deelgebied belichten en een geïntegreerde aanpak op verduurzaming in de weg staan.

Binnen de Duurzame Zuivel Keten, het samenwerkingsverband van de NZO en LTO Nederland, werken zuivelondernemingen en melkveehouders aan concrete doelstellingen op het gebied van klimaatneutraal ontwikkelen, het verbeteren van dierenwelzijn en het behoud van biodiversiteit & weidegang. Samen met LTO Nederland heeft de NZO het initiatief genomen tot het Convenant Weidegang waarin 65 partijen, waaronder de Dierenbescherming, zich inzetten voor het behoud van weidegang.