Duurzaam

Hoeveel koeien hebben Nederlandse melkveehouders?

Het doorsnee melkveebedrijf in Nederland is een gezinsbedrijf waar gemiddeld 97 koeien geworden gehouden, die tijdens het weideseizoen buiten lopen. 

In de visie van de Nederlandse Zuivel Organisatie vormen deze grondgebonden gezinsbedrijven de ruggengraat van de zuivelsector. Deze bedrijven moeten zich dan ook op verantwoorde wijze kunnen ontwikkelen binnen de milieurandvoorwaarden van de overheid. Op die manier kan de zuivelsector een bijdrage leveren aan de groeiende vraag naar zuivel in de wereld met respect voor dier, milieu en de omgeving. Wat is er nou Nederlandser dan onze mooie groene weilanden, koeien in de wei, een boterham met kaas en een glas melk? Nederlandser dan dat kan het bijna niet, aldus staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken.

CBS telt aantal koeien bij melkveehouders

In 2016 telde het Centraal Bureau voor de Statistiek ruim 17.910 melkveebedrijven in Nederland. Bijna de helft van deze bedrijven had een veestapel van maximaal 80 koeien. In andere belangrijke Europese zuivellanden ligt het gemiddeld aantal koeien per bedrijf op een vergelijkbaar niveau. In zuivellanden buiten de Europese Unie zoals in de Verenigde Staten, Australië en Nieuw-Zeeland is de gemiddelde bedrijfsomvang vele malen hoger. In een debat met de Tweede Kamer bestempelde staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken op 27 januari 2016 de schaal waarop de Nederlandse melkveehouderij opereert als “de menselijke maat.