Nieuws

Jan Huitema ziet klimaatkansen voor melkveehouders

Jan Huitema benadrukt dat iedereen een bijdrage moet leveren aan de reductie van broeikasgassen, inclusief de Nederlandse melkveehouderij. Dat kan niet alleen door de uitstoot te verminderen maar bijvoorbeeld ook door stikstof in de bodem vast te leggen. Huitema onderkent dat ‘CO2’ voor veel melkveehouders nog vrij abstract is. Ook hijzelf is voor zijn eigen melkveebedrijf in Friesland op zoek naar goede managementinstrumenten en programma’s waardoor hij meer vat krijgt op maatregelen die leiden tot minder broeikasgassen. De Nederlandse overheid heeft volgens Huitema de verantwoordelijkheid om daarbij te helpen.

Waardering

Volgens de Europarlementariër is het noodzakelijk dat melkveehouders zelf nu al nadenken over de bijdrage die zij kunnen leveren aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen. Doen ze dat niet dan is het gevaar groot dat de overheid komt met beleid van bovenaf dat onvoldoende aansluit bij de praktijk. Huitema: “Ik heb niets tegen regelgeving maar wel tegen regels die vanachter een bureau worden bedacht. Dat is dodelijk voor de motivatie van melkveehouders.” Volgens Huitema zou er ook meer maatschappelijke waardering voor de sector moeten zijn. “In Brussel wordt er echt tegen de Nederlandse melkveehouderij opgekeken vanwege de kennis, de innovatiekracht en het ondernemerschap van de sector. Daar mogen we in eigen land best wat trotser op zijn.”

‘De boer op met Erben’

‘De boer op met Erben-klimaatkansen voor melkveehouders’ is gemaakt in opdracht van de Duurzame Zuivelketen, het samenwerkingsverband van LTO Nederland en de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) op het gebied van duurzaamheid. Deze serie is bedoeld om melkveehouders te stimuleren om ook in hun eigen bedrijf met klimaat aan de slag te gaan. De eerste aflevering is te zien via duurzamezuivelketen.nl/youtube of bekijk hieronder: