Duurzaam

De melkveehouderij is en blijft grondgebonden

de_melkveehouderij_is_en_blijft_grondgebonden

De melkveehouderij in Nederland is altijd een grondgebonden sector geweest. Een goede verhouding tussen grond en dier is van groot belang. Dat levert een grote bijdrage aan het Nederlandse cultuurlandschap.

Zuivelsector kiest voor grondgebonden

De zuivelsector kiest daarom voor een grondgebonden melkveehouderij en voor het behoud van weidegang voor koeien. Voor bedrijven zonder grond is in onze visie dus geen plaats. Dat geldt ook voor melkveebedrijven met dichte stallen. Melkveebedrijven die een nieuwe milieuvergunning nodig hebben en geen weidegang toepassen wijzen we eveneens af, tenzij deze bedrijven voldoende voedergewassen uit de nabije omgeving betrekken. We vragen provincies en gemeenten rekening te houden met deze visie bij het afgeven van milieuvergunningen.

Wat de NZO betreft nemen zuivelondernemingen geen melk af en verwerken zij ook geen melk van nieuwe bedrijven die niet passen in de visie. De rijksoverheid legt in onderstaande animatie uit hoe melkveebedrijven hun grondgebonden karakter moeten behouden en versterken. Bedrijven die willen uitbreiden moeten dat voor een deel baseren op meer grond.