Duurzaam

De melkveehouderij ontwikkelt zich met respect voor dier, omgeving en milieu

De melkveehouderij ontwikkelt zich met respect voor dier, omgeving en milieu

De zuivelsector wil een bijdrage leveren aan de groeiende vraag naar zuivel in de wereld. Daarvoor is meer melk nodig. De zuivelsector zal zich op verantwoorde wijze verder ontwikkelen met respect voor dier, omgeving en milieu.

Daarom werken melkveehouders en zuivelondernemingen nauw samen. Zij hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over klimaat & energie, diergezondheid & dierenwelzijn en biodiversiteit & milieu. Zo zijn er zijn concrete doelen gesteld over bij voorbeeld de reductie van broeikasgassen, het gebruik van duurzame energie, de weidegang van koeien, het gebruik van antibiotica en over de import van duurzaam geteelde grondstoffen.

Ook heeft de zuivelsector zelf een grens gesteld aan de hoeveelheid mest die de melkveehouderij voortbrengt. Op die manier blijft de melkproductie in Nederland voldoen aan de milieurandvoorwaarden van de overheid voor fosfaat, ammoniak en broeikasgassen.