Voeding

Minder toegevoegd suiker in zuiveldranken en -toetjes

Ongeveer de helft van de Nederlandse bevolking heeft last van overgewicht. Een van de manieren waarop levensmiddelenfabrikanten kunnen helpen bij de aanpak van overgewicht is het veranderen van de samenstelling van producten. Ook de Nederlandse zuivelindustrie werkt aan het verlagen van de hoeveelheid suiker in zuiveldranken en zuiveltoetjes.

In 2015 heeft de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) zich gecommitteerd om binnen het Akkoord Verbetering Productsamenstelling (AVP) een suikerverlaging te realiseren tussen 2015 en 2018. Doel: het toegevoegd suiker in zuiveldranken en zuiveltoetjes tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2018 gemiddeld met 5% verlagen. Hieronder vallen toetjes/puddingen/mouse, yoghurt en kwark, vla (zowel basis als specialties) en zuiveldrinks met smaak. Op dit moment werkt de NZO samen met andere partijen aan een nieuwe afspraak om in 2020 een volgende stap in suikerverlaging te maken.

Al vóór 2015 hebben Nederlandse zuivelondernemingen maatregelen genomen om het toegevoegd suiker in hun zuiveldranken en toetjes te verminderen. Het toegevoegd suiker is daarbij altijd geleidelijk verminderd en in de meeste gevallen níet vervangen door zoetstoffen. De consument blijft zo de keus houden tussen producten mét en zonder zoetstoffen. Het is belangrijk dat suikerreductie geleidelijk plaatsvindt, omdat de consument zo kan wennen aan een minder zoete smaak en voorkomen wordt dat hij of zij zelf suiker aan het product toevoegt of kiest voor een ander product.