Duurzaam

Nederlandse melk is steeds duurzamer

Nederlandse melk is steeds duurzamer. Daarom herkent de Nederlandse Zuivel Organisatie zich niet in de kritiek van Milieudefensie. Dankzij de steeds duurzamere melkproductie is de zuivelsector in Nederland toekomstbestendig. Dat is goed voor de planeet en de consument, én voor de melkveehouder en zuivelonderneming. Zo kunnen we blijven genieten van een lekker glas melk, Hollandse kaas en het typisch Nederlands weidelandschap.

De zuivelsector heeft veel succesvolle maatregelen genomen om Nederlandse melk duurzamer te maken. Zo gebruikt de Nederlandse zuivelsector al sinds 2015 100% verantwoorde soja in het veevoer van melkkoeien. Daarnaast is de uitstoot van broeikasgassen per liter melk in Nederland een van de laagste ter wereld en laten weer meer melkveehouders hun koeien in de wei grazen.

Zuivelsector werkt hard aan topproduct

Door genoemde en andere duurzaamheidsmaatregelen zorgt de zuivelsector voor een duurzaam product van topkwaliteit. En daar is in een wereldmarkt altijd vraag naar. Zo kunnen Nederlandse zuivelproducten voor een zo goed mogelijke prijs worden verkocht. Dat is ook goed voor de portemonnee van de melkveehouder. In Nederland zijn zuivelondernemingen namelijk grotendeels in handen van de boeren zelf. Als ondernemingen het goed doen, profiteert de melkveehouder mee.

Ook de melkprijs zit in de lift

Ook de hoogte van de melkprijs bepaalt hoeveel een melkveehouder verdient. Sinds de Europese hervorming van het landbouwbeleid is die melkprijs verbonden aan ontwikkelingen op de wereldmarkt. Dat betekent dat melkveehouders en zuivelondernemingen rekening moeten houden met schommelende melkprijzen. Na een periode van lage prijzen is de melkprijs nu weer flink gestegen. Dat is een goede ontwikkeling en zeer welkom voor Nederlandse melkveehouders, zeker gezien de investeringen die zij hebben gedaan op het gebied van duurzaamheid.

Nederlandse melkkoe eet 100% verantwoorde soja

Dat de Nederlandse zuivelsector sinds 2015 100% verantwoorde soja gebruikt in het veevoer van melkkoeien is te danken aan de samenwerking met het Wereld Natuur Fonds (WNF), Solidaridad en Natuur&Milieu. ‘De Nederlandse zuivelsector loopt internationaal voorop bij de inkoop van verantwoorde soja. Daarmee is zij een voorbeeld voor andere dierlijke sectoren in Nederland en wereldwijd,’ zegt ook Gert van der Bijl van Solidaridad. Voor de teelt van verantwoorde soja worden géén bomen gekapt in tropische regenwouden en worden landrechten van kleine boeren gerespecteerd.


 Een Nederlandse koe eet vooral gras. Er zit soja zit in het krachtvoer dat melkkoeien krijgen. Soja maakt 1,25% uit van het totale dieet van een melkkoe.


Weer meer koeien in de wei

Ook op het gebied van weidegang heeft de zuivelsector successen behaald. Vooral dankzij nieuwe weiders. Deze melkveehouders hielden voorheen hun koeien op stal, maar laten hen nu weer in de wei grazen. Mede dankzij nieuwe weiders is het aantal melkveehouders dat weidegang toepast vorig jaar licht toegenomen; 78,9 % van de melkveebedrijven liet in 2016 de koeien buiten lopen.

Weidepremie: beloning voor een duurzamer product

Dat er meer Nederlandse koeien in de wei lopen, wordt door de zuivelsector toegejuicht én gestimuleerd. Want zuivelondernemingen betalen melkveehouders een extra premie voor melk die afkomstig is van koeien die in de wei lopen. Melkveehouders ontvangen de weidepremie –gemiddeld € 1,60 – bovenop de melkprijs en verdienen dus extra geld voor een duurzamer product!

Minder broeikasgassen

De Nederlandse zuivelsector ondersteunt het Klimaatakkoord van Parijs en zet zich in voor de reductie van broeikasgassen in de zuivelketen. De productie van melk veroorzaakt methaanuitstoot; een van de broeikasgassen waardoor de aarde opwarmt. De verschillen in de uitstoot van broeikasgassen per liter melk verschillen aanzienlijk per land.  In Nederland wordt melk dankzij het hoge kennisniveau zeer efficiënt geproduceerd. Daardoor is de uitstoot per kilo melk in Nederland slechts 1,24 kilo CO2-equivalent. Deze uitstoot is bijna de helft van het wereldwijd gemiddelde van 2,4 kilo CO2-equivalent.

Duurzame Zuivelketen

Alle maatregelen en concrete doelen voor duurzame melkproductie zijn opgesteld door de Duurzame Zuivelketen (DZK) – een samenwerking tussen de NZO en LTO Nederland. Melkveehouders en zuivelondernemingen werken samen hard aan een toekomstbestendige Nederlandse melkveehouderij zodat zij kunnen blijven zorgen voor een lekker glas melk, Hollandse kaas en het typisch Nederlands weidelandschap.