Duurzaam

Nederlandse zuivelketen gebruikt 100% verantwoorde soja

nederlandse_zuivelketen_gebruikt_100_procent_verantwoorde_sojaDe Nederlandse zuivelketen gebruikt sinds 2015 100% verantwoorde soja voor het veevoer van melkkoeien. De soja die Nederlandse melkveehouders gebruiken, is geheel afgedekt met certificaten voor verantwoorde soja. Voor het produceren van verantwoord gecertificeerde soja vindt geen ontbossing plaats. Daarnaast worden de landrechten van kleine boeren gerespecteerd en wordt het gebruik van bestrijdingsmiddelen verminderd.

Solidaridad: ‘Nederlandse zuivelsector loopt voorop bij verantwoorde soja’

De zuivelsector is de eerste in Nederland die 100% verantwoorde soja gebruikt in het veevoer. Dit is mede gerealiseerd door de samenwerking met het Wereld Natuur Fonds (WNF), Solidaridad en Natuur&Milieu. ‘De Nederlandse zuivelsector loopt internationaal voorop bij de inkoop van verantwoorde soja. Daarmee is zij een voorbeeld voor andere dierlijke sectoren in Nederland en wereldwijd’, aldus Gert van der Bijl van Solidaridad.

100% verantwoorde soja voor Nederlandse melkproductie

De sojateelt gaat met name in Zuid-Amerika gepaard met ontbossing van het tropisch regenwoud, aantasting van bijzondere natuur, onzorgvuldig gebruik van bestrijdingsmiddelen en het verdrijven van lokale boeren voor sojaplantages. Omdat de Nederlandse zuivelsector de productie van melk en zuivelproducten verder wil verduurzamen, werd in 2011 besloten om voor het veevoer van Nederlandse melkkoeien over te stappen naar 100% verantwoorde soja. Voor het produceren van verantwoord gecertificeerde soja vindt geen ontbossing plaats, worden de landrechten van kleine boeren gerespecteerd en wordt het gebruik van bestrijdingsmiddelen verminderd.

Leveringsvoorwaarde van alle zuivelondernemingen

Vanaf 2015 is verantwoorde soja opgenomen als een van de leveringsvoorwaarden van alle individuele zuivelondernemingen. Alle melkveehouders mogen vanaf 2015 alleen voer afnemen van veevoerleveranciers die voldoende certificaten voor verantwoorde soja hebben gekocht.

Kwaliteit en veiligheid veevoer gewaarborgd

Het systeem van certificaten voor verantwoorde soja garandeert dat voor de hoeveelheid soja die de melkveehouder afneemt, een gelijke hoeveelheid soja verantwoord is geproduceerd. Daarnaast wordt de kwaliteit van veevoer voor melkvee in Nederland gewaarborgd door strenge Europese normen voor veiligheid en kwaliteit en door een extra kwaliteitsborging van de Nederlandse zuivelindustrie.

Soja is 1,2% van het totale rantsoen

Soja vormt een deel van het rantsoen van de melkkoe. De Nederlandse melkkoe eet vooral gras en mais (92%) van Nederlandse bodem. Een melkkoe eet per dag 750 gram soja; 1,2% van het totale rantsoen.

nzo-wat-eet-de-nederlandse-koe

Factsheet Verantwoorde Soja