Voeding

De Nederlandse zuivelsector helpt voedselverspilling tegen te gaan

de_nederlandse_zuivelsector_helpt_mee_om_voedselverspilling_in_nederland_met_20_procent_terug_te_brengen

Nederlandse zuivelondernemingen vinden voedselverspilling een belangrijk thema en zetten zich actief in om verspilling van zuivelproducten tegen te gaan. Hiermee draagt de sector bij aan de doelstelling van de overheid om voedselverspilling in Nederland terug te dringen.

Tegengaan van voedselverspilling in zuivelsector

Maatregelen van de zuivelsector richten zich op voedselverspilling in de fabriek en bij de consument. In de zuivelverwerking zijn productieprocessen al zeer efficiënt en worden reststromen benut voor hergebruik. Waar mogelijk wordt deze optimalisatie verder doorgevoerd. Daarnaast wordt onderzocht hoe aanpassingen van producten, verpakkingen en portiegroottes bijdragen aan minder voedselverspilling.

Om ook de consument te helpen minder zuivel te verspillen, is betere voorlichting nodig over de bewaaromstandigheden en de houdbaarheidsdatum. De zuivelsector heeft met dat doel de pictorial ‘zuinig op zuivel’ ontwikkeld. Het icoon bevat drie tips voor de consument om minder zuivel te verspillen. De belangrijkste tip gaat over het omgaan met de houdbaarheidsdatum. Het advies bij zuivel als de datum is verlopen: kijk of het product er goed uitziet, ruik aan het product en proef of het nog lekker is. Kijk, ruik, proef!

De NZO is namens de zuivelindustrie een van de ondertekenaars van de green deal ‘Over de datum’, een initiatief van het ministerie van Economische Zaken. Alle ondertekenaars van deze green deal zetten zich in voor betere voorlichting over houdbaarheidsdata. Met de pictorial heeft de zuivelsector al een belangrijke bijdrage geleverd aan de bewustwording bij de consument. De sector zal zich blijven inzetten om voedselverspilling te helpen tegengaan.