Nieuws

Nieuwe aanpassing in fosfaatreductieplan

Staatssecretaris Van Dam heeft een wijziging aangekondigd in de Regeling fosfaatreductieplan 2017. Alle niet-melkleverende rundveebedrijven worden alsnog buiten de regeling gehouden. De staatssecretaris komt daarmee tegemoet aan bezwaren van deze bedrijven. De zuivelsector vindt het jammer dat de regeling beperkt blijft tot melkleverende bedrijven. De aanpassing maakt de regeling voor deze bedrijven complexer, maar daardoor niet minder effectief.

De zuivelsector ondersteunt het voornemen van de staatssecretaris om de regeling zo aan te passen dat het tijdelijk elders onderbrengen van dieren op niet-melkproducerende bedrijven wordt tegengegaan. Op die manier kan de al in gang gezette afname van de fosfaatproductie worden voortgezet.

De fosfaatreductie kent een voortvarende start. In de periode 1 oktober 2016 t/m 1 april 2017 is de veestapel al met ongeveer 90.000 runderen gekrompen. Samen met de overtekende subsidieregeling voor beëindiging van melkveebedrijven én de verlaging van het fosforgehalte in melkveevoeders zorgt dat er voor dat de Nederlandse veehouderij op de goede weg is om dit jaar niet meer fosfaat te produceren dan de Europese Unie toestaat.