Nieuws

NZO bespreekt verduurzaming keten

De Nederlandse Zuivel Organisatie ontkent met klem de berichtgeving op de website van Boerderij waarin gesteld wordt dat de NZO een akkoord wil sluiten met demissionair staatssecretaris Dijksma (I&M) over de reductie van de ammoniakuitstoot in de melkveehouderij.

De leden van de NZO hebben aanstaande maandag een open gesprek met de staatssecretaris om van gedachten te wisselen over de inzet van de overheid op het gebied van duurzaamheid, met name klimaat, en de inspanningen van de zuivelindustrie om de keten verder te verduurzamen.  Op geen enkele wijze is sprake van een akkoord of poging tot een akkoord.