Nieuws

NZO verheugd over nieuwe derogatie

De Nederlandse Zuivel Organisatie is blij met het besluit van het Nitraatcomité van de Europese Unie om de melkveehouderij opnieuw derogatie te verlenen. Dat betekent dat Nederlandse melkveehouders zowel dit jaar als volgend jaar onder bepaalde voorwaarden meer stikstof uit dierlijke mest op grasland mogen brengen dan de Europese normen.

Behoud van deze uitzonderingspositie voor de melkveehouderij is in het belang van het milieu en de economie. Daarom stelde de NZO vorig jaar samen met ketenpartners en het ministerie van landbouw een pakket maatregelen op om de productie van fosfaat substantieel te verminderen. De fosfaatproductie van de totale Nederlandse veehouderij moest in 2017 onder het vereiste plafond van de Europese Unie blijven om derogatie te kunnen behouden. Dankzij een succesvolle uitvoering van de maatregelen is de zuivelsector daar in geslaagd.