Markt

Prijsschommelingen onvermijdelijk in zuivelmarkt

Prijsschommelingen zijn onvermijdelijk in de zuivelmarkt. Vraag en aanbod kunnen snel veranderen onder invloed van bijvoorbeeld weersomstandigheden, wisselkoersen of economische ontwikkelingen in bepaalde markten. Op dit moment maakt de internationale zuivelsector een periode van lagere prijzen door. Op middellange termijn zijn de vooruitzichten goed, omdat de vraag naar zuivel in de wereld sneller groeit dan het aanbod.

Volgens ramingen van de FAO en OESO leidt dat gemiddeld genomen tot goede prijzen. De Europese Commissie stelt dat de gemiddelde melkprijzen in de EU tussen 2013 en 2023 zullen schommelen rond 35 cent per kilogram, waarbij tijdelijk uitschieters naar boven en beneden te verwachten zijn.

Factsheet Prijsschommelingen