Markt

Samenwerking is de kracht van de Nederlandse zuivelketen

De NZO en haar leden maken deel uit van een groter zuivelcluster. Van oudsher werken de zuivelondernemingen nauw samen met andere schakels binnen de zuivelketen. Zo hebben melkveehouders zich veelal georganiseerd in coöperaties, waarin zij samen melk verkopen aan een melkverwerkend bedrijf waarvan de coöperatie eigenaar is. Dat biedt melkveehouders zekerheid, marktmacht en het is een investering voor volgende generaties. De zuivelproducten komen via handelsbedrijven, retailers en horeca bij de consument terecht of worden als ingrediënten verwerkt door andere voedingsmiddelenbedrijven. De export van Nederlandse zuivelproducten verloopt via de zuivelondernemingen en via handelsbedrijven.

Daarnaast zijn er ook veel andere bedrijfstakken betrokken bij de zuivelketen. Bedrijven leveren speciaal sperma voor het fokken van nieuwe koeien die langer meegaan. Weer andere bedrijven leveren diervoeding, producten om dieren gezond te houden of te maken, de nieuwste stallen en apparatuur, financiële diensten, onderwijs, kennis en technologie. Bij elkaar zorgt de zuivelsector voor 45.000 directe voltijdbanen. Kortom: samenwerking is de basis van de Nederlandse zuivelketen. Dat heeft de sector een sterke, internationale positie opgeleverd waar de Nederlandse economie van profiteert.

De stabiele, sterke sector die de Nederlandse zuivelsector is weet zich al decennia goed staande te houden en deze samenwerking blijft belangrijk in de toekomst. Onze zuivelketen met haar ruim 17.000 melkveebedrijven staan voor een grote uitdaging: werken aan een duurzame ontwikkeling en gelijktijdig haar positie in een globaliserende wereld versterken en uitbreiden. Om deze uitdaging aan te gaan is samenwerking tussen alle spelers in de melkvee- en zuivelketen cruciaal. Daarbij komt dat zowel groei in volume als groei in kennis hand in hand gaan. Wil de Nederlandse zuivelsector zijn koploperspositie behouden, dan zal de sector op meerdere terreinen moeten blijven excelleren.

Daarom vindt de NZO innovatie in de zuivelsector enorm belangrijk. Leden van de NZO investeren op jaarbasis 90 miljoen euro in R&D. Daarnaast hebben we in Nederland enkele van ’s werelds meest vooraanstaande kennisinstituten op het gebied van zuivel. Kennisinstituten als Wageningen University & Research, NIZO food research en Qlip zorgen ervoor dat daarbij de beste en nieuwste methodieken worden toegepast. Nederland kent daarnaast ook innovatieve bedrijven die veel in R&D investeren. Het familiebedrijf ‘Lely’ is hier een goed voorbeeld van. Het ontwikkelt en produceert landbouwwerktuigen waaronder melkrobots. Nederland is nu marktleider als het gaat om de export van melkrobots.