Voeding

Veel wetenschappelijk bewijs voor de gezondheidsvoordelen van melk

veel_wetenschappelijk_bewijs_voor_de_gezondheidsvoordelen_van_melk

Op 29 oktober 2014 verschenen in de media berichten over het risico op botbreuken en mortaliteit in relatie tot melkconsumptie. Die berichten zijn te herleiden naar een Zweedse studie onder mannen en vrouwen getiteld ‘Milk intake and risk of mortality and fractures in women and men: cohort studies’.

De NZO is van mening dat deze studie geen aanleiding geeft om bestaande zuivelaanbevelingen te wijzigen. Dat is ook de visie van het VoedingsCentrum. Net als onafhankelijke voorlichtingsinstanties zoals het Voedingscentrum volgt de NZO de aanbevelingen van wetenschappelijke instellingen zoals de Gezondheidsraad en het RIVM in Nederland, de World Health Organization en de European Food Safety Authority. Deze instellingen baseren zich op alle beschikbare onderzoeken en de bewijskracht die deze leveren voor het opstellen van aanbevelingen.

Veel wetenschappelijk bewijs gezondheidsvoordelen melk

Bij wetenschappelijk onderzoek geldt dat één onderzoek geen bewijs levert. Conclusies kunnen pas als bewezen worden beschouwd als ze door voldoende andere goede wetenschappelijke onderzoeken worden bevestigd. Daarnaast waarschuwen wetenschappers – ook de auteurs van deze studie – dat observationele studies bekeken moeten worden met de nodige voorzichtigheid. Dit wordt bevestigd door professor Frans Kok (Hoofd Afdeling Humane Voeding van Wageningen Universiteit) die zijn visie op het Zweedse onderzoek gaf in het radioprogramma ‘De Ochtend’ (NPO1). Zo suggereert deze studie dat er een verband is tussen hoge melkconsumptie en sterfte en botbreuken bij vrouwen, maar laat het tegelijkertijd een tegengesteld verband zien bij de consumptie van kaas en gefermenteerde melkproducten.

Er zijn veel andere studies die in tegenspraak zijn met de bevindingen van deze studie. Een vergelijkbare studie uit Japan van eerder deze maand, toonde aan dat het drinken van melk werd geassocieerd met een lagere mortaliteit bij mannen en vrouwen (1). Ook in Europa zijn deze onderzoeken uitgevoerd. Een recente meta-analyse (63.000 deelnemers) van Wageningen Universiteit liet zien dat het drinken van melk (tot 660 ml per dag) niet geassocieerd was met sterfte (2).

Met betrekking tot botgezondheid zijn er observationele onderzoeken en interventiestudies die een gunstig verband laten zien tussen de consumptie van melk en melkproducten en gezonde botten, vooral bij kinderen en adolescenten (3). Gezondheidsautoriteiten zijn het er over eens dat calcium, eiwit en fosfor uit melk, melkproducten en kaas helpen bij het opbouwen van de piekbotmassa en het gezond houden van de botten op latere leeftijd. Ook het Voedingscentrum ziet melk en melkproducten als een belangrijke calciumbron, die past in het Nederlandse voedingspatroon. Een recente meta-analyse van prospectieve cohortstudies kon geen algemeen verband vinden tussen de melkinname op volwassenen leeftijd en het risico op heupfracturen bij vrouwen (4).

De brochure ‘Melk, voedzaam van nature’ biedt een helder overzicht van de wetenschap achter de gezondheidsvoordelen van melk en melkproducten, onder andere in relatie tot botgezondheid, diabetes type 2, hart- en vaatziekten, bloeddruk en gewichtsbeheersing.