Promotie en voorlichting

Voorlichting over voeding

De NZO heeft voor de consument Zuivel Online en meerdere brochures ontwikkeld die informatie geven over de zuivelketen, zuivelproducten en over de rol die melk en zuivelproducten hebben in onze dagelijkse voeding.

Zuivel Online geeft informatie over alle zuivelproducten, de voedingswaarde van zuivel, de melkproductie en de verwerking van melk tot zuivelproducten. Voor leerkrachten in het basisonderwijs wordt via deze site lesmateriaal beschikbaar gesteld. Consumenten kunnen er ook brochures over gezond eten opvragen.

Deze brochures zijn ontwikkeld om de consument te informeren over gezonde voeding en over de rol van melk en zuivelproducten in ons dagelijks voedingspatroon. De brochures behandelen een specifiek thema of zijn afgestemd op een bepaalde doelgroep. Zij zijn gratis beschikbaar via Zuivel Online.

Gezondheidsprofessionals en wetenschappers kunnen op Zuivel en Gezondheid voedingsadviezen en actuele wetenschappelijke informatie vinden over voeding en gezondheid in relatie tot zuivel.