Voeding

Zuivel past in een duurzaam en gezond voedingspatroon

zuivel_past_in_een_duurzaam_en_gezond_voedingspatroon

Voor een verantwoorde voedselvoorziening in de toekomst is voedsel nodig dat duurzaam en gezond is. Of een product daaraan voldoet, hangt af van de milieu-impact én de voedingswaarde. Zuivelproducten voorzien mensen wereldwijd van onmisbare voedingsstoffen. Daarnaast is de productie van zuivel steeds duurzamer.

Om de effecten van zuivelconsumptie op landgebruik en CO2-uitstoot (broeikasgassen) in kaart te brengen, heeft de NZO in augustus 2015 onderzoek laten doen door milieuadviesbureau Blonk Consultants. De milieueffecten van de vervanging van melk, yoghurt, kaas en andere zuivelproducten in onze voeding zijn onderzocht met het programma Optimeal®. Dit programma is door Blonk Consultants en het Voedingscentrum ontwikkeld. Bij het onderzoek is stapsgewijs meer of minder zuivel toegevoegd aan een gemiddelde Nederlandse voeding, waarbij de totale voedingswaarde optimaal blijft en het voedingspatroon zo min mogelijk afwijkt van het bestaande.

Het Optimeal®-onderzoek toont aan dat er nauwelijks milieuwinst te behalen is bij vervanging van zuivel in de gemiddelde Nederlandse voeding. De reden is dat zuivel een even milieu-efficiënte bron van nuttige voedingsstoffen is als het productenpakket dat nodig is om vervanging van zuivel te compenseren. Voeding Nu (sept 2015) gaat hier uitgebreid op in met het artikel ‘Duurzaamheid als zwakste schakel in nieuwe Richtlijnen Goede Voeding‘. In de folder ‘Milieueffecten van zuivelvervanging‘ van Blonk Consultants wordt het onderzoek toegelicht.

Rol zuivel in duurzaam en gezond voedingspatroon

De Wereldvoedselorgansatie (FAO) en het Wereld Natuur Fonds (WNF) hebben beide richtlijnen ontwikkeld voor een gezond en duurzaam voedingspatroon. Het WNF ontwikkelde de ‘Livewell for LIFE plate’, een duurzame schijf van vijf die zorgt voor 25% minder milieubelasting. Zuivel staat hier in, omdat het rijk is aan voedingstoffen. De FAO beschrijft met ‘sustainable diets’ waaraan een duurzaam voedingspatroon moet voldoen. Zuivel kan volgens de FAO een belangrijke rol spelen om de groeiende wereldbevolking te voorzien van voldoende voedingsstoffen.

Factsheet Sustainable Diet

Blonk Milieueffecten van Zuivel

Voeding Nu Artikel Duurzaamheid zwakste schakel in Richtlijnen Goede Voeding