Voeding

Zuivelproducten voorzien in de groeiende behoefte aan voeding in de wereld

zuivelproducten_voorzien_in_de_groeiende_behoefte_aan_voeding_in_de_wereld

Zuivel is wereldwijd een belangrijke voedingsbron; het bevat een grote hoeveelheid voedingsstoffen in verhouding tot de geleverde calorieën én is goed betaalbaar. Ook de Food and Agriculture Organization (FAO) onderschrijft dat melk en zuivelproducten voor de mens een belangrijke bron kunnen zijn van energie, eiwitten en vet als onderdeel van gebalanceerde voeding.

Door een groeiende wereldbevolking en stijgende welvaart is er een toenemende vraag naar goede voeding. De hoge kwaliteit van Nederlandse zuivel zorgt voor een grote vraag naar onze zuivelproducten en –kennis in het buitenland. Daarin wil de Nederlandse zuivelsector voorzien door zuivel op een duurzame wijze te produceren.

Nederland werkt hard aan de verduurzaming van de melkproductie. Inmiddels onderscheidt de Nederlandse melkveehouderij zich van de rest van de wereld op het gebied van duurzaamheid. Zo heeft Nederland een veel lagere uitstoot broeikasgassen per kg geproduceerde melk dan het wereldwijde gemiddelde.

Milk and dairy products in human nutrition FAO