Duurzaam

Zuivelsector: grondgebonden, met weidegang en binnen de milieu-randvoorwaarden

zuivelsector_grondgebonden_met_weidegang_en_binnen_de_milieurandvoorwaarden

De LTO Nederland vakgroep melkveehouderij, de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO), de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) willen een sector die grondgebonden is en blijft, waar weidegang behouden blijft en die produceert binnen milieurandvoorwaarden. Voor ongewenste melkveebedrijven (zoals bedrijven zonder grond) is geen plaats.

Het wetsvoorstel ‘Verantwoorde groei melkveehouderij’ geeft ruimte voor grondloze groei. In het voorstel is opgenomen dat de uitbreiding van een melkveebedrijf (uitgedrukt in groei van de fosfaatproductie ten opzichte van de referentie van 2013) mogelijk is, onder meer door de mogelijkheid van 100% mestverwerking.
Dat leidt er volgens LTO, NZO, NMV en NAJK toe dat individuele melkveebedrijven zich kunnen ontwikkelen in een ongewenste richting. Er kunnen meer intensieve melkveebedrijven ontstaan doordat bedrijven kunnen groeien zonder grond als gevolg van de mogelijkheid van 100% mestverwerking.

Grondgebondenheid, weidegang en milieurandvoorwaarden

LTO, NZO, NMV en NAJK pleiten daarom voor een aanpassing van het wetsvoorstel. Er dienen grenzen gesteld te worden aan de mogelijkheid van 100% mestverwerking. Dit is nodig om de groei van de melkveehouderij de komende jaren verantwoord te laten plaatsvinden, dus met behoud van grondgebondenheid, weidegang en binnen milieurandvoorwaarden.

Inbreng rondetafelgesprek wet verantwoorde groei melkveehouderij